Miền đại dương đông xa tít địa điểm chân trời người dân ở kia lầm than đói nghèo!Từ đau thương tín đồ đi khắp năm châu tin tưởng mặt trời đạo lý sáng soi rọi chiếu cho tới dân lành.Hồ Hồ hồ chí minh Hồ hồ Hồ Chí Minh.Rừng rực cháy lửa giải pháp mạng tỏa cùng từ rừng Việt Bắc vào mang lại Tháp Mười.Hồ Chí Minh tinh thần đấu tranh cho tự do điệp trùng nhóm ngũ khủng lên một ý chí quyết đoàn. Hồ Hồ sài gòn Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Lòng thành kính toàn dân gọi cha già.Vì fan đã sống làm cho muôn người.Hồ Chí Minh ngày xuân chứa chan bao tinh thần người từ đạo lý sinh ra chính vì như thế giới hoà bình. Hồ Hồ hồ chí minh Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Lời 2: hồ nước Hồ hồ chí minh Hồ hồ Hồ Chí MinhHồ Hồ tp hcm Hồ hồ Hồ Chí Minh.Miền hải dương đông xa tít nơi chân trời người dân ở đó lầm than đói nghèo!Từ nhức thương người đi khắp năm châu tin tưởng mặt trời đạo lý sáng soi rọi chiếu tới dân lành.Hồ Hồ hồ chí minh Hồ Hồ sài gòn Hồ hồ Hồ Chí Minh.Vượt trùng sóng người di khắp phương trờiLuyện tôi ý chí lòng nuôi căm thùHồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc bản địa nô lệVì đế quốc mọi rợ dày xéo quốc gia mìnhTàn sát bao con bạn rực cháy côn trùng hận thùHồ Hồ sài gòn Hồ hồ Hồ Chí Minh.Rừng rực cháy lửa bí quyết mạng lan tràn Từ rừng Việt Bắc vào mang lại Tháp Mười.Hồ Chí Minh ngày xuân chứa chan muôn tinh thần Người từ đạo lý sinh ra vì tự do hoà bình. Người hiến dâng đời mình chính vì vậy giới hòa bìnhHồ Hồ sài gòn Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Lời Anh:Far away across the ocean,Far beyond the sea"s eastern rim,Lives a man who is father of the Indo-Chinese people,And his name it is Ho bỏ ra Minh.From VietBac to lớn the SaiGon DeltaFrom the mountains & plains belowYoung & old workers, peasants & the toiling tenant farmersFight for freedom with Uncle Ho.Ho, Ho, Ho đưa ra Minh, etc.Now Ho chi Minh was a deep sea sailorHe served his time out on the seven seasWork & hardship were part of his early educationExploitation his ABC.Now Ho đưa ra Minh came trang chủ from sailingAnd he looked out on his native landSaw the want và the hunger of the Indo-Chinese peopleForeign soldiers on every hand.Now Ho chi Minh went to lớn the mountainsAnd he trained a determined bandHeroes all, sworn khổng lồ liberate the Indo-Chinese peopleDrive invaders from the land.Fourteen men became a hundredA hundred thousand & Ho đưa ra MinhForged và tempered the army of the Indo-Chinese peopleFreedom"s Army of Viet Minh.Every soldier is a farmerComes the evening and he grabs his hoeComes the morning he swings his rifle on his shoulderThis the army of Uncle Ho.From the mountains và the junglesFrom the ricelands & the Plain of ReedsMarch the men & the women of the Indo-Chinese ArmyPlanting freedom with vict"ry seeds.From VietBac to lớn the SaiGon DeltaMarched the armies of Viet MinhAnd the wind stirs the banners of the Indo-Chinese peoplePeace & freedom và Ho bỏ ra Minh.

Bạn đang xem: Karaoke hd bài ca hồ chí minh hồ quỳnh hương

bài bác hát trong album
Nghe nhạc Nghe tất cả 4 bài.
Hồ Quỳnh Hương

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Năm Sinh Và Tiểu Sử Kim Soo Hyun Chiều Cao Khủng Nhất Xứ Hàn


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.