Phương pháp giải bài xích toán hoạt động ngược chiều

1. Kể lại cách làm trong việc chuyển động.

Bạn đang xem: Bài toán chuyển động lớp 5

Gọi gia tốc là v, quãng đường là s, thời hạn là t, ta tất cả công thức:

v = s : ts = v x tt = s : v

2. Cách thức giải bài xích toán vận động ngược chiều xuất xứ cùng lúc.

-Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- thời hạn để nhì xe gặp mặt nhau:

t = s : v

- thời gian hai xe gặp mặt nhau

=Thời điểm căn nguyên + thời gian đi mang đến chỗ chạm chán nhau

- vị trí hai xe chạm mặt nhau giải pháp A

s1 = v1 x t

Ví dụ 1.Hai thànhphốcáchnhau 208,5 km, mộtxemáyđitừthànhphố A đếnthànhphố B vớivận tốclà 38,6 km/h. Một ôtôkhởihànhcùngmộtlúcvớixemáyđitừthànhphố B đếnthànhphố A với vậntốc 44,8km/h.

a)Hỏixemáyvà ô tôgặpnhau lúcmấy giờ đồng hồ biết hai xe căn nguyên lúc 8 tiếng 30 phút

b) Chỗ gặp nhau cách tp A từng nào km?

*

Hướng dẫn giải:

Tổng tốc độ hai xe pháo là:

38,6 + 44,8 = 83,4 (km/giờ)

Thời gian nhì xe đi cho chỗ chạm mặt nhau là:

208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 giờ = 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Vậy nhị xe gặp gỡ nhau lúc:

8 giờ 1/2 tiếng + 2 tiếng 30 phút = 11 giờ

Chỗ gặp gỡ nhau cáchthành phố A là:

38,6 x 2,5 = 96,5 (km)

Đáp số:11 giờ

96,5 km

Ví dụ 2.Hai ô tô bắt nguồn từ A cùng B và một lúc cùng đi trái chiều nhau. Quãng đường AB lâu năm 162 km. Sau 2 tiếng chúng chạm chán nhau. Tìm vận tốc của từng ô tô, biết ô tô đi trường đoản cú A bởi 4/5 vận tốc ô sơn đi trường đoản cú B, điểm gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Hướng dẫn giải:

Tổng tốc độ hai xe hơi là:

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Giá trị một trong những phần là:

81 : (4 + 5) = 9 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ A:

9 x 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc xe hơi đi từ B:

9 x 5 = 45 (km/giờ)

Điểm chạm mặt nhau cách A:

36 x 2 = 72 (km)

Đáp số:36 km/giờ, 45 km/giờ

72 km

Bài tập từ bỏ luyện:

Bài 1.Một xe hơi đi từ A đến B với gia tốc 54 km/h cùng lúc đó một xe sản phẩm công nghệ đi trường đoản cú B cho A với vận tốc 36 km/h. Sau 2 giờ xe hơi và xe pháo máy gặp nhau. Tính quãng mặt đường AB?

Bài2.Hai ca nô xuất hành cùng một lúc, đi ngược hướng nhau bên trên quãng mặt đường sông dài 175km với gia tốc 24km/h và 26km/h. Hỏi sau từng nào thời gian kể từ khi khởi hành cho lúc hai ca nô gặp nhau?

i 3.Hai thành phố A và B biện pháp nhau 135 km. Một xe đồ vật đi trường đoản cú A cho B với gia tốc 42 km/h với một xe đạp điện đi trường đoản cú B đến A với vận tốc 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp điện và xe pháo máy chạm mặt nhau? Lúc gặp gỡ nhau xe cộ máy cách B từng nào km?

Bài4.Hai ô tô khởi nguồn từ A cùng B cùng một lúc cùng đi ngược chiều nhau. Quãng con đường AB lâu năm 174 km. Sau 2 giờ chúng gặp mặt nhau.

a)Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc đi từ A bởi 1,5 lần tốc độ đi từ bỏ B.

b) Chỗgặpnhaucách A baonhiêukm?

Bài5.Hai tín đồ khởi hành thuộc 1 lúc từ 1 vị trí và đi về hai phía trái hướng nhau. Bạn đi xe lắp thêm có vận tốc 48km/giờ. Tín đồ đi xe đạp có tốc độ bằng 25% tốc độ người đi xe máy. Hỏi sau 1giờ 42 phút hai bạn cách nhau bao nhiêu km?

Bài6.Địađiểm A giải pháp B 54km. NếucùngmộtlúcAnđitừ A, Bìnhđitừ B ngượcchiềunhauthìsau 3 giờsẽgặpnhau. Tìmvậntốccủamỗibạn, biếtAnđinhanhhơnBìnhmỗigiờlà 6km.

Bài7.Hai người ở cách nhau 37,8 km đi lại gặp gỡ nhau và cùng xuất hành lúc 8 giờ. Người đầu tiên đi bộ với tốc độ 5,6 km/h. Fan thứ hai đi xe đạp điện với gia tốc 16 km/h. Hỏi 2 người gặp mặt nhau lúc mấy giờ? Khi gặp gỡ nhau thì người trước tiên đã đi được từng nào km?

Bài8.

Xem thêm: Sân Bay Phù Cát Ở Đâu - Tất Tần Tật Về Sân Bay Quy Nhơn Bình Định

Xe trước tiên đi từ A cho B hết 3 giờ, xe trang bị hai đi trường đoản cú B về A không còn 4 giờ. Sau khoản thời gian khởi hành và một lúc tự A và B được 2 tiếng thi nhị xe phương pháp nhau 5km. Hỏi quãng mặt đường AB dài bao nhiêu km?

3. Cách thức giải bài toán vận động ngược chiều xuất xứ không thuộc lúc

- Tìm thời hạn xe đi trước t1

- tìm kiếm quãng đường xe trước tiên đi trước:

s1 = v1 x t1

- kiếm tìm quãng con đường còn lại:

s2 = s – s1

- tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- Thời gian gặp nhau của hai xe:

t2 = s2 : (v1 + v2)

Vídụ 1.Quãng đường từ A mang đến B lâu năm 91,5km. Một người đi xe đạp điện từ A thời điểm 13 giờ 15 phút mang lại B với gia tốc 12km/giờ. Đến 13 tiếng 45 phút, một bạn đi xe lắp thêm từ B về A với tốc độ 45km/giờ. Hỏi nhị người chạm chán nhau lúc mấy giờ đồng hồ và người đi xe đạp đi được từng nào km?

Hướng dẫn giải:

*

Thời gian xe đạp điện đi trước xe máy là:

13 giờ 45 phút – 13 giờ 15 phút = 30 phút

Đổi: khoảng 30 phút = 0,5 giờ

Quãng đường xe đạp điện đi trước xe vật dụng là:

12 x 0,5 = 6 (km)

Tổng gia tốc hai xe pháo là:

12 + 45 = 57 (km/giờ)

Thời gian lắp thêm đi cho chỗ gặp mặt nhau là:

(91,5 – 6) : 57 = 1,5 (giờ)

Đổi 1,5 tiếng = 1 giờ đồng hồ 30 phút

Hai người gặp gỡ nhau lúc:

13 giờ đồng hồ 45 phút + 1 giờ khoảng 30 phút = 15 giờ đồng hồ 15 phút

Người đi xe đạp đi được số kilomet là:

6 + 1,5 x 12 = 24 (km)

Đáp số:15 giờ đồng hồ 15 phút

24 km.

Ví dụ 2.Một tín đồ đi tự A mang lại B hết 10 giờ. Một fan đi trường đoản cú B về A hết 12 giờ. Dịp 6 giờ, bạn đi tự A xuất hành để đi mang lại B. Lúc 8giờ40 phút tín đồ đi tự B lên đường để trở về A. Hỏi nhì người gặp mặt nhau lúc mấy giờ?

Hướng dẫn giải:

1 giờ fan đi từ bỏ A đi được: 1/10(quãng mặt đường AB)

1 giờ fan đi từ B đi được: 1/12(quãng con đường AB)

Người đi từ bỏ A đi trước khoảng thời gian là:

8 tiếng 40 phút – 6 tiếng = 2 tiếng 40 phút = 8/3(giờ)

Người đi trường đoản cú A đi trước tín đồ đi từ bỏ B quãng đường là:

1/10 x 8/3 = 4/15(quãng con đường AB)

Người đi trường đoản cú B đi không còn số giờ đồng hồ để cho chỗ gặp nhau là:

(1 - 4/15) : (1/10 + 1/12) = 4(giờ)

Hai người chạm mặt nhau lúc:

8 tiếng 40 phút + 4 giờ đồng hồ = 12 giờ đồng hồ 40 phút

Đáp số:12 tiếng 40 phút.

Bài tập từ luyện:

Bài 1.Lúc 7 giờ đồng hồ 15 phút sáng một ô tô khởi hành từ bỏ A mang đến B với vận tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ 15 phút, một xe xe hơi khác bắt đầu từ B về A với tốc độ 70km/giờ. Hỏi hai xe chạm chán nhau thời điểm mấy giờ? Biết quãng đường AB = 402,5km

Bài 2.Một ô tô khởi hành trên A lúc 9h đi về B với vận tốc 60km/giờ. Đến 9h 30 phút xe hơi khác phát xuất tại B trở về A với vận tốc 70km/giờ. Hai xe chạm mặt nhau thời điểm 11 giờ 30 phút. Tính quãng con đường AB.

Bài 3.Một tín đồ đi xe đạp điện từ vị trí A để tới địa điểm B. Fan đó khời hành thời gian 4 giờ 24 phút. Vào tầm 6 giờ 36 phút, một fan khác đi xe đạp điện từ B về A. Tốc độ người đi từ bỏ B to hơn người đi từ bỏ A là 1km/giờ. Nhị người gặp nhau thời gian 11 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết quãng mặt đường AB nhiều năm 158,4 km?

Bài 4.Một fan đi xe đạp từ vị trí A nhằm tới địa điểm B. Fan đó khời hành thời gian 4 giờ 24 phút. Vào mức 6 tiếng 36 phút, một bạn khác đi xe đạp từ B về A. Gia tốc người đi từ B lớn hơn người đi tự A là 1km/giờ. Nhì người gặp nhau thời gian 11 giờ. Tính tốc độ của mỗi người. Biết quãng con đường AB nhiều năm 158,4 km.

Bài 5.Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi hành trường đoản cú A đến B với vận tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một xe ô tô khác bắt đầu từ B mang lại A với vận tốc 75 km/giờ. Hỏi nhị xe chạm mặt nhau lúc mấy giờ ? hiểu được A bí quyết B 657,5 km.

Bài6.Lúc 8 giờ đôi mươi phút một tín đồ đi xe đạp từ vị trí A nhằm tới vị trí B. Vào lúc 9 giờ 5 phút, một bạn khác đi xe trang bị từ B về A. Gia tốc người đi từ bỏ B là 30km/giờ, còn vận tốc của fan đi trường đoản cú A là 10km/giờ. Biết quãng đường AB lâu năm 65km. Cho đến khi gặp mặt nhau, người đi xe đạp điện đã đi được bao nhiêu km?

Bài 7.Một bạn đi xe đạp điện từ vị trí A để tới vị trí B. Bạn đó căn nguyên lúc 5 giờ trăng tròn phút. Vào mức 7 giờ đồng hồ 40 phút, một người khác đi xe đạp điện từ B về A. Tốc độ người đi trường đoản cú B lớn hơn người đi trường đoản cú A là 3km/giờ. Hai người chạm mặt nhau thời gian 10 giờ. Tính vận tốc của từng người. Biết quãng mặt đường AB dài 91km.