Bảy kỳ quan quả đât mới là dự án nhằm mục tiêu tìm kiếm bảy kỳ quan trái đất hiện đại. Từ nội dung bài viết này, các bạn sẽ biết được công trình kiến ​​trúc khét tiếng nào của trái đất đã được trao tặng ngay danh hiệu "kỳ quan rứa giới"

Bảy kỳ quan trái đất mới là dự án nhằm mục đích tìm kiếm bảy kỳ quan thế giới hiện đại. Được tổ chức bởi một đội chức phi roi New mở cửa World Corporation (NOWC) theo ý tưởng sáng tạo ​​của Bernard Weber người Thụy Sĩ. Việc bình chọn bảy “kỳ quan cầm giới” new từ những công trình xây dựng kiến ​​trúc danh tiếng trên thế giới đã diễn ra qua SMS, điện thoại cảm ứng hoặc internet.

Bạn đang xem: Bảy kỳ quan thế giới mới

Ngày 7 tháng 7 năm 2007, vào ngày "ba lần", tại tp. Hà nội Lisbon của người tình Đào Nha, bảy kỳ quan quả đât mới được xướng tên. Cửa hàng chúng tôi sẽ để mắt tới chúng trong nội dung bài viết này.

1. Đấu trường La Mã, Rome, Ý (Châu Âu)

Колизей – амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени. Находится в Риме, в ложбине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевским холмами.

shutterstock.com

Đấu trường La Mã (từ lat. Colosseus – khổng lồ, khổng lồ) – một giảng đường, một di tích kiến ​​trúc của La Mã Cổ đại, lừng danh nhất cùng là trong những công trình loài kiến ​​trúc hầm hố nhất của quả đât Cổ đại còn tồn tại mang đến thời đại của bọn chúng ta. Nó nằm tại Rome, trong một trũng giữa các ngọn đồi Esquiline, Palatine với Caelievsky.

Колизей в настоящее время находится под охраной, обломки, где оказалось это возможным, вставлены на прежние места, а на арене произведены любопытные раскопки, приведшие к открытию подвальных помещений, которые служили некогда тому, чтобы выдвигать на арену группы людей и животных.

wikimedia.org

Đấu trường La Mã hiện đã có được canh gác, đụn đổ nát đã được đặt lại nếu gồm thể, và phần đa cuộc khai thác tò mò vẫn được thực hiện trong đấu trường, dẫn tới việc phát hiện nay ra số đông căn hầm từng dùng để làm đẩy các nhóm tín đồ và động vật hoang dã vào đấu trường.

Несмотря на все невзгоды, испытанные Колизеем в течение веков, его развалины, лишённые былой внешней и внутренней отделки, до сей поры производят сильное впечатление своей суровой величественностью и дают достаточно ясное понятие о том, каковы были его расположение и архитектура.

wikimedia.org

Bất chấp những trở ngại mà Đấu trường La Mã đã trải qua trải qua nhiều thế kỷ, tàn tích của nó, không có trang trí phía bên ngoài và bên phía trong trước đây, vẫn gây tuyệt vời mạnh mẽ cùng với vẻ uy nghiêm cực kỳ nghiêm trọng và đến ta một phát minh khá rõ ràng về vị trí cùng kiến ​​trúc của nó.

Строительство самого большого амфитеатра всего античного мира, вместимостью свыше 50 тысяч человек, велось на протяжении восьми лет, как коллективное сооружение императоров династии Флавиев. Его начали строить в 72 году н.э. Ныне Колизей стал символом Рима и одним из популярнейших туристических объектов.

pixabay.com

Việc xây dừng giảng đường lớn nhất của toàn thể thế giới cổ đại, với sức cất hơn 50 nghìn người, được triển khai trong tám năm, là công trình xây dựng xây dựng chung của các hoàng đế của triều đại Flavian. Nó bắt đầu được xây dựng vào khoảng thời gian 72 sau Công nguyên. Lúc này Đấu ngôi trường La Mã đang trở thành hình tượng của Rome và là một trong những vị trí du lịch nổi tiếng nhất.

Колизей как одно из самых величественных сооружений часто выступает символом Рима в той же степени, в которой Эйфелева башня является символом Парижа, «Биг-Бен» – символом Лондона, Спасская башня Кремля – символом Москвы, Пизанская башня – символом Пизы, а Карлов мост – символом Праги. При схематическом изображении карты Европы Рим часто помечается схематическим изображением Колизея. Первоначально Колизей был увековечен в списке семи чудес света, составленном римским поэтом Марциалом в 1-м веке.

flickr.com

Đấu ngôi trường La Mã, là một trong những công trình loài kiến ​​trúc vĩ đại nhất, thường đóng vai trò là hình tượng của Rome, tương tự như như tháp Eiffel là hình tượng của Paris, Big Ben là hình tượng của London, Tháp Spasskaya của Điện Kremlin là hình tượng của Moscow, Tháp nghiêng Pisa là biểu tượng của Pisa, và mong Charles là biểu tượng của Praha. Lúc vẽ sơ đồ bạn dạng đồ châu Âu, Rome thường được đánh dấu bằng một phiên bản mô tả sơ đồ vật của Đấu ngôi trường La Mã. Đấu ngôi trường La Mã thuở đầu được xếp vào list bảy kỳ quan quả đât do bên thơ La Mã Martial biên soạn vào núm kỷ thiết bị nhất.


2. Vạn Lý trường Thành, china (Châu Á)

Великая Китайская стена – крупнейший памятник архитектуры. Проходит по северному Китаю на протяжении 8851,9 км (с учётом ответвлений), а на участке Бадалин проходит в непосредственной близости от Пекина (столица Китая). По другим данным, длина стены от края до края – 21196 км.

Quay lạiground ảnh tạo vày fanjianhua – www.freepik.com

Vạn Lý ngôi trường Thành là di tích kiến ​​trúc mập nhất. Đi qua miền bắc bộ Trung Quốc dài 8851,9 km (bao gồm cả các nhánh), với trong đoạn Badaling đi sát với Bắc kinh (thủ đô của Trung Quốc). Theo những nguồn khác, chiều nhiều năm của bức tường từ đầu đến cuối là 21196 km.

Строительство первых участков стены началось в 3-м веке до н.э. в период Воюющих царств (475–221 гг. до н.э.) для защиты государства от хунну. В строительстве участвовала пятая часть жившего тогда населения страны, то есть около миллиона человек. Стена должна была чётко зафиксировать границы китайской цивилизации, способствовать консолидации единой империи, только что составленной из ряда завоёванных царств.

pixabay.com

Việc xây dựng hầu hết phần thứ nhất của bức tường bước đầu vào nuốm kỷ lắp thêm 3 trước Công nguyên. Vào thời Chiến quốc (475–221 TCN) để bảo đảm nhà nước ngoài Xiongnu. Một phần năm dân số sống của đất nước, có nghĩa là khoảng một triệu người, vẫn tham gia xây dựng. Bức tường biết tới để xác định cụ thể ranh giới của nền thanh nhã Trung Quốc, để tương tác sự hợp duy nhất của một đế chế duy nhất, chỉ được chế tạo thành từ một trong những vương quốc bị chinh phục.

Строительство длилось 10 лет и сталкивалось с многочисленными трудностями. Главной проблемой было отсутствие соответствующей инфраструктуры для строительства: не было дорог, отсутствовала в надлежащих количествах вода и пропитание для участвующих в работах, тогда как их количество достигало 300 тысяч человек, а общее количество задействованных при Цинь строителей достигло, по некоторым оценкам, 2 миллионов. К строительству привлекались рабы, солдаты, крестьяне. В результате эпидемий и непосильного труда погибли, как минимум, десятки тысяч человек. Возмущение мобилизацией на строительство стены вызывало народные восстания и послужило одной из причин падения династии Цинь.

pixabay.com

Việc xây dựng kéo dãn 10 năm và chạm chán vô vàn cạnh tranh khăn. Vấn đề chính là thiếu cơ sở hạ tầng tương thích để xây dựng: không tồn tại đường, không có đủ nước và thức ăn cho những người tham gia vào công việc, trong khi số lượng của họ lên đến 300 ngàn người, và tổng số thợ phát hành tham gia vào Qin đạt, theo một số ước tính là 2 triệu. Nô lệ, binh lính, nông dân gia nhập xây dựng. Hậu quả của dịch bệnh lây lan và thao tác làm việc quá sức, không nhiều nhất hàng vạn người đang chết. Sự phẫn nộ trước việc huy hễ xây dựng bức tường thành làm nên ra các cuộc nổi lên của quần bọn chúng và là trong những nguyên nhân dẫn đến việc sụp đổ ở trong nhà Tần.

Размеры стены разнились по участкам, средние параметры составляли: высота – 7,5 метра, высота с зубцами – 9 метров, ширина по гребню – 5,5 метра, ширина основания – 6,5 метра. Составной частью стены являются башни. Некоторые башни, возведённые ещё до строительства стены, были встроены в неё. Постоянное строительство и восстановление стены истощало силы народа и государства, однако ценность её как оборонительного сооружения подвергалась сомнению. Враги при желании легко находили слабо укреплённые участки или просто подкупали стражу.

pixabay.com

Kích thước của bức tường biến đổi theo từng phần, thông số kỹ thuật trung bình là: chiều cao – 7,5 mét, chiều cao với các trận địa – 9 mét, chiều rộng dọc theo sườn núi – 5,5 mét, chiều rộng của chân đế – 6,5 mét. Tháp là một trong những phần của bức tường. Một trong những tháp được xây dựng trước khi bức tường được phát hành đã được xây dựng vào vào đó. Việc tiếp tục xây dựng và trùng tu bức tường đã có tác dụng kiệt quệ công sức của con người của nhân dân với nhà nước, mà lại giá trị của chính nó như một công trình xây dựng phòng thủ đã bị nghi ngờ. Kẻ thù, trường hợp muốn, có thể dễ dàng search thấy số đông khu vực kiên cố yếu ớt hoặc dễ dàng và đơn giản là sở hữu chuộc bộ đội canh.

Старинная китайская легенда гласит, что строители Великой Китайской стены замешивали раствор для скрепления камней на рисовом отваре. В наши дни, во время археологических исследований перед реставрацией городской стены периода Мин (1368–1644 гг.) археологи действительно нашли в составе известкового раствора следы рисового клейстера. Вполне возможно, что легенда передаёт реальные факты – утверждают исследователи.

pixabay.com

Một thần thoại cổ xưa cổ của trung hoa kể rằng những người xây dựng Vạn Lý ngôi trường Thành ở trung quốc đã trộn vữa để lưu lại đá với nước gạo. Ngày nay, trong quá trình nghiên cứu và phân tích khảo cổ học trước khi tường thành vào thời bên Minh (1368-1644) được trùng tu, những nhà khảo cổ đang tìm thấy dấu vết của bột gạo vào cối vôi. Các nhà phân tích nói rằng có thể truyền thuyết này truyền download những thực sự có thật.


3. Machu Picchu, Peru (Nam Mỹ)

 «Затерянный город» Мачу-Пикчу – самый известный и самый загадочный памятник культуры инков в мире, само собой, включённый в список ЮНЕСКО. Мачу-Пикчу был открыт всего сто лет назад по чистой случайности: кто-то из местных крестьян рассказал археологам о древних высокогорных руинах. Это единственный нетронутый испанцами монумент инков: либо завоеватели просто не дошли сюда, либо крестьяне им попались менее болтливые.

pixabay.com

“Thành phố đã mất” của Machu Picchu là di tích nổi tiếng nhất và bí ẩn nhất của nền văn hóa truyền thống Inca trên ráng giới, tất nhiên, được gửi vào danh sách của UNESCO. Machu Picchu chỉ được phát hiện từ thời điểm cách đây một trăm năm một giải pháp tình cờ: trong số những nông dân địa phương nói với những nhà khảo cổ học về đều tàn tích bên trên núi cao cổ đại. Đây là di tích Inca nhất còn còn lại của bạn Tây Ban Nha: hoặc đều kẻ đoạt được chỉ đơn giản là chưa tới đây, hoặc những người dân nông dân họ chạm chán ít nói hơn.

Мачу-Пикчу – это город древней Америки, находящийся на территории современного Перу, на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря. В 2007 году был включён в список новых 7 чудес света. Также Мачу-Пикчу часто называют «город в небесах» или «город среди облаков», иногда называют «потерянным городом инков».

pixabay.com

Machu Picchu là 1 trong những thành phố của châu mĩ cổ đại, ở trên bờ cõi của Peru hiện nay đại, bên trên đỉnh một dãy núi ở độ cao 2450 mét so với mực nước biển. Năm 2007, nó được chuyển vào danh sách 7 kỳ quan quả đât mới. Ko kể ra, Machu Picchu thường xuyên được điện thoại tư vấn là "thành phố trên thai trời" hoặc "thành phố trong số những đám mây", nhiều khi được hotline là "thành phố đã không còn của người Inca."

Чтобы возвести город в столь неудобном для строительства месте, требовалось невероятное мастерство. Более половины усилий, затраченных на постройку, ушло на подготовку участка, дренаж и работы по закладке фундамента. Массивные подпорные стены и ступенчатые террасы более 500 лет держат город, не давая дождям и оползням снести его со скального карниза.

pixabay.com

Để chế tạo một tp ở một địa điểm không thuận lợi cho bài toán xây dựng, cần được có tài năng đáng kinh ngạc. Rộng một nửa nỗ lực cố gắng của tòa công ty là sẵn sàng mặt bằng, thoát nước và làm móng. Những tường ngăn chắn khổng lồ và bậc thang đã cung ứng thành phố trong rộng 500 năm, phòng mưa với lở đất tàn phá nó khỏi gờ đá.

Дорога из Мачу-Пикчу в город Куско – это прекрасный образец искусства инкских строителей. Даже в сезон дождей дорога была в прекрасном состоянии. Вся Империя была охвачена широкой сетью коммуникаций, протяжённостью примерно в 40000 км. Дороги в государстве инков имели способствовали культурному обмену между всеми областями государства. Благодаря дорогам люди учились друг у друга искусству керамики, ткачества, обработки металлов, архитектуры и строительства. Инки не знали колёса, и горные дороги чаще всего были ступенчатыми.

flickr.com

Con mặt đường từ Machu Picchu đến tp Cusco là 1 trong ví dụ nổi bật về nghệ thuật và thẩm mỹ xây dựng của những người Inca. Trong cả trong mùa mưa, con phố vẫn trong tình trạng tuyệt vời. Toàn bộ Đế chế được bao trùm bởi một mạng lưới thông tin liên lạc rộng khắp, trải dài khoảng 40000 km. Những tuyến đường trong bang của người Inca đã góp thêm phần vào câu hỏi giao lưu văn hóa truyền thống giữa tất cả các khu vực của bang. Nhờ gồm những tuyến đường mà người ta giao lưu và học hỏi nhau từ thẩm mỹ và nghệ thuật gốm sứ, dệt vải, tối ưu kim loại, loài kiến ​​trúc cùng xây dựng. Người Inca đắn đo bánh xe, và những tuyến phố núi hay bị bước nhiều nhất.

Мачу-Пикчу, особенно после получения статуса Всемирного Наследия ЮНЕСКО, стал центром массового туризма. В 2011 году было принято решение ограничить количество посетителей. По новым правилам только 2500 туристов в день могут посетить Мачу-Пикчу, из них не более 400 человек могут подняться на гору Уайна-Пикчу, являющуюся частью археологического комплекса. С целью сохранности памятника ЮНЕСКО требует сократить количество туристов в день до 800 человек.

pixabay.com

Machu Picchu, nhất là sau khi được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, đang trở thành một trung tâm du ngoạn đại chúng. Vào năm 2011, một quyết định đã được chuyển ra nhằm hạn chế số lượng du khách. Theo mức sử dụng mới, chỉ 2500 khách du lịch mỗi ngày có thể đến thăm Machu Picchu, trong đó không thật 400 người có thể leo lên Núi Huayna Picchu, một phần của quần thể khảo cổ. Để bảo tồn di tích, UNESCO yêu cầu bớt lượng khách du lịch mỗi ngày xuống 800 người. Đọc thêm về Machu Picchu trong bài viết của cửa hàng chúng tôi ☛


4. Petra, Jordan (Châu Á)

Петра – древний город, столица Идумеи, позже столица Набатейского царства. Расположен на территории современной Иордании, на высоте более 900 метров над уровнем моря и 660 метров над окружающей местностью, долиной Аравы, в узком каньоне Сик. Неподалёку от Петры расположены скальный храм Ад-Дэйр и могила Аарона.

shutterstock.com

Petra là 1 trong thành phố cổ, tp. Hà nội của Idumea, sau đây là tp. Hà nội của quốc gia Nabatean. Nó nằm trên phạm vi hoạt động của Jordan hiện nay đại, sinh hoạt độ cao hơn nữa 900 mét đối với mực nước biển và 660 mét so với khu vực xung quanh, Thung lũng Arava, vào Siq Canyon hẹp. Không xa Petra là ngôi đền rồng đá của Ad-Deir và lăng chiêu mộ của Aaron.

Xem thêm: Những Bài Thơ Nguyên Sa Toàn Tập Thơ Nguyên Sa Mới Nhất Và Đầy Đủ Nhất (Tiếp)

Научившись мастерски собирать воду, жители Петры также овладели искусством работы с камнем. Само название «Петра», что означает «камень» в переводе с греческого. И Петра, действительно, была городом из камня, подобного ей в Римской империи не было. Набатеи, построившие город, с терпением высекали дома, склепы и храмы из каменных глыб. Петра уютно расположилась среди красных песчаников, которые отлично подходят для строительства, и к первому веку нашей эры в сердце пустыни вырос монументальный город.

pixabay.com

Sau khi học được bí quyết lấy nước một bí quyết khéo léo, cư dân của Petra cũng nắm rõ nghệ thuật thao tác làm việc với đá. Cái brand name "Petra" trong tiếng Hy Lạp tức là "đá". Với Petra, thực sự, là một thành phố bằng đá, giống như ở Đế chế La Mã thì không. Những người dân Nabataeans sẽ xây dựng thành phố đã kiên nhẫn chạm khắc những ngôi nhà, bia đá với đền bái từ đông đảo khối đá. Petra ở nép mình giữa những phiến đá cát đỏ, cực kỳ lý tưởng nhằm xây dựng, và vào cụ kỷ trước tiên sau Công Nguyên, một thành phố hầm hố đã mọc lên thân lòng sa mạc.

Территория Петры занимает большую площадь. От центра, где хорошо сохранились руины многочисленных зданий, уже не скальных, а выстроенных традиционным способом, из камня, она простирается на несколько километров.

pixabay.com

Lãnh thổ của Petra chiếm phần một vùng rộng lớn lớn. Từ bỏ trung tâm, nơi gồm tàn tích của rất nhiều công trình, không còn bằng đá mà được xây dựng theo cách truyền thống, từ đá, được bảo tồn tốt, nó kéo dãn vài km.

В наши дни около полумиллиона туристов приезжают в Иорданию каждый год, чтобы посмотреть на Петру, строения которой свидетельствуют о её славном прошлом.

flickr.com

Ngày nay, khoảng nửa triệu khách du lịch đến Jordan từng năm để thấy Petra, nơi có những tòa nhà minh chứng cho quá khứ huy hoàng của nó.

Когда туристы проходят по прохладному каньону Сик длиной в километр, за поворотом им открывается Эль-Хазне – величественное здание с фасадом, высеченным из огромной скалы. Это одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений первого века.

pxfuel.com

Khi khách du lịch đi qua hẻm núi Siq Canyon dài hàng km non mẻ, họ đã thấy Al-Khazneh – một tòa đơn vị hùng vĩ với phương diện tiền được va khắc xuất phát từ 1 tảng đá khổng lồ. Đây là trong số những tòa công ty được bảo tồn tốt nhất có thể của chũm kỷ lắp thêm nhất.


5. Taj Mahal, Agra, Ấn Độ (Châu Á)

Тадж-Махал – мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна. Тадж-Махал считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО: «жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из общепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всём мире».

pixabay.com

Taj Mahal là 1 trong lăng mộ-nhà bái Hồi giáo nằm tại Agra, Ấn Độ, trên bờ sông Jumna. Taj Mahal được xem là ví dụ điển hình nổi bật nhất của phong cách kiến ​​trúc Mughal, kết hợp các nhân tố của phong cách kiến ​​trúc Ấn Độ, cha Tư và Ả Rập. Năm 1983, Taj Mahal được UNESCO thừa nhận là Di sản rứa giới: "viên ngọc trai của nghệ thuật Hồi giáo nghỉ ngơi Ấn Độ, trong số những kiệt tác di tích được công nhận rộng rãi được yêu dấu trên toàn cầm giới."

Несмотря на то, что белый мраморный купол мавзолея является наиболее известным компонентом, Тадж-Махал – это структурно интегрированный комплекс. Здание начали строить примерно в 1632 году и завершили в 1653 году, здесь работали trăng tròn тысяч ремесленников и мастеров. Внутри мавзолея расположены две гробницы – Шах-Джахан и его жены.

pixabay.com

Trong lúc mái vòm bằng đá cẩm thạch trắng của lăng là thành phần danh tiếng nhất của nó, thì Taj Mahal là 1 trong những tổ hợp kết cấu tích hợp. Công trình bước đầu được xây dựng vào tầm năm 1632 và chấm dứt vào năm 1653, đôi mươi nghìn thợ bằng tay và thợ bằng tay đã làm việc tại đây. Phía bên trong lăng bao gồm hai ngôi tuyển mộ – Shah Jahan và vợ của ông.

Тадж-Махал представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 метра на платформе, с 4 минаретами по углам, к которому примыкает сад с фонтанами и бассейном. Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора (привозившегося на строительство за 300 км) с инкрустацией из самоцветов. Были использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и др. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь – серебристым.

pixabay.com

Taj Mahal là một cấu trúc năm mái vòm cao 74 mét bên trên một nền tảng, với 4 tháp ở các góc, tiếp giáp với khu vườn tất cả đài xịt nước cùng hồ bơi. Những bức tường được làm bằng đá đá hoa mờ tấn công bóng (đã được đưa đến công trường từ thời điểm cách đó 300 km) tất cả khảm đá quý. Ngọc lam, mã não, malachite, carnelian, vv. Đá đá hoa có đặc điểm là trong ánh nắng ban ngày, nó trông bao gồm màu trắng, hồng vào tầm bình minh cùng ánh bạc vào đêm trăng.

Ежедневно Тадж-Махал посещают десятки тысяч человек, за счёт туристов «индийская жемчужина» приносит казне страны немалые деньги. За год Тадж-Махал посещает от 3 до 5 миллионов посетителей, из них более чем 200 000 – из-за рубежа. Большинство туристов приезжает в прохладные месяцы года – октябрь, ноябрь и февраль.

pixabay.com

Mỗi ngày, Taj Mahal được hàng trăm ngàn người mang đến thăm, vì khách du lịch, "viên ngọc Ấn Độ" mang đến rất các tiền cho ngân khố khu đất nước. Taj Mahal được 3 mang lại 5 triệu khác nước ngoài đến thăm từng năm, trong các số ấy hơn 200 là trường đoản cú nước ngoài. Phần nhiều khách du lịch đến vào mọi tháng lạnh ngắt trong năm – tháng mười, mon mười một với tháng hai.

Это чудо света неоднократно было показано в кино, в частности его можно увидеть в таких фильмах: «Столкновение с бездной», «Жизнь после людей», «Марс атакует!», «Пока не сыграл в ящик», «Побег из тюрьмы», «Огонь», «Миллионер из трущоб»

pixabay.com

Kỳ quan nhân loại này đã các lần được chiếu trong địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim, đặc biệt hoàn toàn có thể thấy nó vào những bộ phim truyện như:

"Abyssal Collision" – Taj Mahal được biểu hiện trên toàn cảnh một thiên thạch nổ tung trên thai trời. "Life after people" – Taj Mahal được biểu thị sau 1000 năm không tồn tại người ở – động đất đang hất tung toàn bộ các tháp, và kế tiếp chính lăng chiêu tập sẽ sụp đổ. "Sao Hỏa tấn công!" – người ngoài hành tinh tạo dáng trên nền của lăng chiêu tập phát nổ. “Cho cho đến khi tôi chơi trong hộp” – những người đồng đội chạm chán bất hạnh, sau khoản thời gian biết về một chẩn đoán tử vong, hãy đi tìm hiểu thế giới, bao hàm cả Taj Mahal. “Vượt ngục” – nhân vật bao gồm giúp chủ tịch nhà tù nhân xây dựng hình tượng của Taj Mahal.
“Triệu phú khu ổ chuột” – nhân vật bao gồm của phim nói lại bí quyết anh cùng anh trai tìm tiền từ bỏ khách du lịch trong những chuyến du ngoạn bất thích hợp pháp.

6. Tượng Chúa cứu giúp Thế, Rio de Janeiro, Brazil (Nam Mỹ)

Статуя Христа-Искупителя – знаменитая статуя Иисуса Христа с распростёртыми руками на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом.

shutterstock.com

Tượng Chúa Cứu vắt là bức tượng danh tiếng của Chúa Giêsu Kitô cùng với cánh tay dang rộng lớn trên đỉnh núi Corcovado sống Rio de Janeiro. Nó là hình tượng của Rio de Janeiro và Brazil nói chung.

Высота статуи – 38 метров, в том числе пьедестала – 8 метров; размах рук – 28 метров. Вес – 635 тонн. Являясь самой высокой точкой округи, статуя регулярно (в среднем, четыре раза в год) становится мишенью молний. Католическая епархия специально хранит запас камня, из которого возведена статуя, для восстановления повреждённых молниями частей статуи.

pixabay.com

Chiều cao của tượng là 38 mét, kể cả bệ – 8 mét; sải tay – 28 mét. Trọng lượng – 635 tấn. Là điểm tối đa của huyện, bức tượng liên tục (trung bình tứ lần một năm) trở thành kim chỉ nam của sét. Giáo phận Công giáo quan trọng lưu duy trì một kho đá mà tượng phật được dựng lên nhằm khôi phục những phần của tượng phật bị lỗi hại bởi vì sét đánh.

Строительство статуи длилось около девяти лет – с 1922 по 1931 гг. За последние 85 лет статую дважды ремонтировали – в 1980 и 1990 годах. В 1932 и 2000 годах была проведена модернизация системы ночной иллюминации. В 2003 году подъём, ведущий на смотровую площадку, оборудовали эскалаторами.

maxpixels.net

Việc kiến tạo bức tượng kéo dài khoảng chín năm – trường đoản cú 1922 đến 1931. Trong 85 năm qua, bức tượng phật đã được sửa chữa thay thế hai lần – vào khoảng thời gian 1980 cùng 1990. Năm 1932 cùng 2000, hệ thống chiếu sáng ban đêm đã được nâng cấp. Năm 2003, thang sản phẩm công nghệ dẫn lên đài quan ngay cạnh được sản phẩm thang cuốn.

В 2012 году ЮНЕСКО сочла «Христа-Искупителя» частью ландшафта Рио-де-Жанейро, включённого в список всемирного наследия. Как отмечают в бразильском Институте космических исследований, на статую приходятся в среднем четыре удара молнии ежегодно. В декабре 2013 года и вечером 16 января 2014 года во время сильной бури в правую руку статуи ударила молния, отколов кончики среднего и большого пальца.

pexels.com

Năm 2012, UNESCO đã coi "Chúa cứu vớt Thế" là một trong những phần của thắng cảnh Rio de Janeiro, được đưa vào danh sách Di sản nuốm giới. Theo Viện nghiên cứu Vũ trụ Brazil, trung bình từng năm bức tượng nhận được 4 tia sét. Trong thời điểm tháng 12 năm 2013 và vào đêm 16 tháng 1 năm 2014, trong một cơn bão mạnh, sét tiến công vào tay buộc phải của tượng, làm cho đứt lìa các đầu ngón giữa với ngón cái.

Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро – один из самых известных и популярных в мире монументов. Ежегодно не менее 1,8 миллиона туристов поднимаются к его подножию, откуда открывается панорама города и бухты с живописной горой Сахарная Голова, знаменитыми пляжами Копакабана и Ипанема, огромной чашей стадиона «Маракана».

flickr.com

Tượng Chúa Cứu nắm ở Rio de Janeiro là một trong những tượng đài lừng danh và phổ biến nhất trên vắt giới. Mỗi năm, có tối thiểu 1,8 triệu khách phượt đến chân nó, từ đó toàn cảnh tp và vịnh lộ diện với Núi Sugar Loaf đẹp nhất như tranh vẽ, những bãi biển nổi giờ đồng hồ của Copacabana cùng Ipanema, một cái bát lớn lao của sân di chuyển Maracanã.


7. Chichen Itza, Yucatan, Mexico (Bắc Mỹ)

Чичен-Ица – политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан (Мексика). На языках майя Чичен-Ица означает «В устье колодца Ица».

shutterstock.com

Chichen Itza là trung tâm bao gồm trị và văn hóa truyền thống của bạn Maya sinh sống phía bắc bán hòn đảo Yucatan (Mexico). Trong số ngôn ngữ của người Maya, Chichen Itza có nghĩa là "Ở mồm giếng Itza."

Основан, вероятно, в 7-м веке н.э. Останки города могут быть условно разделены на две группы. В первую включены строения, датируемые 6–7 вв. н.э. и относящиеся к периоду культуры майя. Вторая группа зданий относится к периоду тольтеков 10–11 вв. н.э. В 10-м веке был захвачен тольтеками.

flickr.com

Thành phố được thành lập, hoàn toàn có thể là vào rứa kỷ đồ vật 7 sau Công nguyên. Phần sót lại của thành phố rất có thể được tạo thành hai nhóm theo điều kiện. Đầu tiên bao hàm các tòa nhà tất cả niên đại từ ráng kỷ đồ vật 6 đến nạm kỷ máy 7. QUẢNG CÁO và liên quan đến thời kỳ của nền văn hóa Maya. Nhóm dự án công trình thứ nhị thuộc về thời kỳ Toltec nắm kỷ 10-11. QUẢNG CÁO Vào cầm cố kỷ sản phẩm 10, nó đã bị người Toltec tiến công chiếm.

В середине 11-го века Чичен-Ица стала столицей тольтекского государства. В 1178 была разгромлена объединённым войском трёх городов-государств – Майяпана, Ушмаля и Ицмаля, которое возглавлял Хунак Кеель. Ко времени испанских завоеваний (середина 16-го века) Чичен-Ица представляла собой развалины. После 1194 года загадочный город окончательно опустел. Точные данные о том, что послужило тому причиной, отсутствуют.

pixabay.com

Vào thời điểm giữa thế kỷ 11, Chichen Itza phát triển thành thủ phủ của bang Toltec. Năm 1178, nó bị đánh bại bởi quân nhóm thống tuyệt nhất của ba thành phố – Mayapan, Ushmal với Itzmal, vị Hunak Keel đứng đầu. Vào thời kỳ những cuộc chinh phát của người Tây Ban Nha (giữa nạm kỷ 16), Chichen Itza là một trong những đống đổ nát. Sau năm 1194, thành phố bí hiểm hoàn toàn trống rỗng. Không tồn tại dữ liệu đúng đắn về hồ hết gì tạo ra điều này.

Чичен-Ица признан ЮНЕСКО объектом мирового культурного наследия и является вторым по популярности среди туристов местом археологических раскопок в Мексике. В 2007 году, по результатам опроса, город майя был признан одним из новых семи чудес света (по версии организации New xuất hiện World Corporation).

pxhere.com

Chichen Itza được UNESCO thừa nhận là di tích văn hóa thế giới và là địa điểm khảo cổ thông dụng thứ hai so với khách du lịch ở Mexico. Năm 2007, theo một cuộc khảo sát, thành phố của người Maya đã làm được công nhận là một trong trong bảy kỳ quan trái đất mới (theo tổ chức New open World Corporation).

Чичен-Ица в период своего расцвета оставалась мощной экономической державой, чьё влияние распространялось на северные земли майя, в частности жители города могли добывать труднодоступные ресурсы, такие, как обсидиан из центральной части Мексики и золото из западно-центральной Америки. Между 900 и 1050 годами н.э., Чичен-Ица стала экономической державой и торговым оазисом, контролирующим экономику северного и центрального Юкатана.

pixabay.com

Trong thời kỳ hoàng kim của nó, Chichen Itza vẫn là một trong những cường quốc tài chính hùng mạnh, ảnh hưởng của họ mở rộng đến những vùng khu đất phía bắc của tín đồ Maya, đặc biệt, cư dân của thành phố có thể khai thác các nguồn tài nguyên nặng nề tiếp cận, ví dụ như obsidian trường đoản cú trung tâm Mexico cùng vàng từ bỏ tây trung Mỹ. Thân năm 900 và 1050 sau Công nguyên, Chichen Itza đang trở thành một cường quốc tài chính và ốc hòn đảo buôn bán, kiểm soát nền tài chính của miền bắc bộ và miền trung bộ Yucatán.