Quyết định phát hành danh mục sách giáo khoa lớp 1, áp dụng cho năm học tập 2020-2021 của trường tiểu học Khánh An


PHÒNG GD&ĐT YÊN KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH AN

*
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 02/QĐ-THKA

Khánh An, ngày 19 mon 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1 áp dụng trong bên trường

Năm học tập 2020-2021

 
  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH AN

Xét ý kiến đề xuất tại tờ trình số 05/TT-THKA ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng gạn lọc sách giáo khoa lớp một năm học 2020-2021, ngôi trường tiểu học tập Khánh An:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Bộ sách lớp 1 năm 2020

ban hành kèm theo quyết định này hạng mục sách giáo khoa lớp 1 thực hiện trong công ty trường năm học tập 2020-2021.

Điều 2. danh mục sách được nêm yết công khai trên bảng tin và website ở trong nhà trường, thông báo cho cha mẹ học sinh và học viên biết trước khi vào năm học tập 2020-2021.

Xem thêm: Top 7 Diễn Đàn Xe Hơi Việt Nam 2022, Diễn Đàn Xe Hơi Việt Nam

Điều 3. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, những Tổ trình độ chuyên môn và toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học viên trong đơn vị trường thi hành đưa ra quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- phòng GD&ĐT;

- Ban ĐD CMHS;

- Đăng bảng tin cùng website;

- lưu VT, HS chọn sách.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lại Ánh Hường


 

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 thực hiện trong trường tiểu học tập Khánh AnNăm học 2020-2021

 

TT

Môn/ HĐ giáo dục

Tên sách, cỗ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

 

Tiếng Việt

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi mạnh khỏe Hùng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên); Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, nai lưng Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm

Giáo dục

2

 

Toán

Kết nối trí thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng công ty biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh

Giáo dục

3

 

Đạo đức

Kết nối học thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng nhà biên), è Thành phái nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga

Giáo dục

4

Tự nhiên cùng Xã hội

Kết nối học thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng công ty biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh

Giáo dục

5

Giáo dục Thể chất

Kết nối học thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Lê Anh Thơ (chủ biên) Đỗ mạnh khỏe Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng

Giáo dục

6

 

Âm nhạc

Kết nối học thức với cuộc sống

Đỗ Thị Minh thiết yếu (Tổng nhà biên kiêm công ty biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo dục

7

 

Mĩ thuật

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Tuấn Cường (đồng công ty biên), Lương Thanh Khiết, è cổ Thị hương thơm Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư

Giáo dục

8

Hoạt rượu cồn trải nghiệm

Vì sự bình đẳng và dân công ty trong giáo dục

Đinh Thị Kim quẹt (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, è Thị Quỳnh Trang

Bài viết liên quan