Nếu bạn là nhân viên ở các hair salon quốc tế hay đi giảm tóc tại một hiệu quốc tế thì câu hỏi học từ vựng giờ đồng hồ anh về tóc là rất buộc phải thiết.

Bạn đang xem: Các kiểu tóc trong tiếng anh

Thứ nhất để tiếp xúc tốt thì bạn phải có vốn trường đoản cú vựng sâu và phát âm chuẩn. Dịch thuật Tân Á hôm nay đang gửi tới những bạn bài viết “Từ vựng giờ đồng hồ Anh về các kiểu tóc” để các bạn luyện tập!

A: trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về các kiểu tóc của nữ

*
Các loại tóc cô gái duyên dáng, xinh đẹp

1. Layered hair – /ˈleɪ.ɚ her/: Tóc tỉa nhiều tầng

2. Braid – /breɪd/: Tóc tết đuôi sam

3. Straight hair – /streɪt. Her/: Tóc thẳng

4. Curly – /ˈkɝː.li/: Tóc xoăn

5. Bangs – /bæŋz/: Tóc mái

6. Perm – /pɝːm/: Tóc uốn quăn

7. Pigtails – /ˈpɪɡ.teɪlz/: Tóc buộc 2 bên

8. Bob – /bɑːb/: Tóc ngắn

9. Ponytail – /ˈpoʊ.ni.teɪl/: Tóc đuôi ngựa

10. Shoulder-length – /ˈʃoʊl.dɚˌleŋθ/: Tóc dài ngang vai

11. Braids – /breɪdz/: Tóc tết 2 bên

12. Bun – /bʌn/: Tóc búi

13. Long – wavy – /lɑːŋ.ˈweɪ.vi/: Tóc dài gợn sóng

B: trường đoản cú vựng tiếng Anh về những kiểu tóc với râu của nam

*
Các loại tóc bằng tiếng Anh

1. Mustache – /ˈmʌs.tæʃ/: Ria mép

2. Flattop – /ˈflæt.tɑːp/: Tóc dựng bên trên đỉnh đầu, phía hai bên cạo trọc

3. Stubble – /ˈstʌb.əl/: Râu lởm chởm

4. Long hair – /lɑːŋ.her/: Tóc dài

5. Cornrows – /ˈkɔːrn.roʊ/: Kiểu tóc tết truyền thống của người Châu Phi

6. Bald head – /bɑːld.hed/: Hói đầu

7.

Xem thêm: Top 10 Mỹ Nữ Cổ Trang Trung Quốc Ý Tưởng Trong 2022, Tag: Mỹ Nhân Cổ Trang Trung Quốc

Spiky – /ˈspaɪ.ki/: Tóc dựng

8. Crew cut – /kruː. Kʌt/: Tóc cắt gọn

9. Sideburns – /ˈsaɪd.bɝːnz/: Tóc mai dài

10. Beard – /bɪrd/: Râu

11. Shaved head – /ˈʃeɪ.vən:.hed/: Đầu cạo trọc

12. Dreadlocks – /ˈdred.lɑːks/ = Dreads – /dredz/: Tóc tết thành các bím nhỏ

13. Clean-shaven – /kliːn.ˈʃeɪ.vən/: Mặt nhẵn nhụi (sau khi cạo râu)

14. Goatee – /ˈɡoʊ.tiː/: Râu cằm

15. Receding hairline – /rɪˌsiː.dɪŋˈher.laɪn/: Đầu đinh

C: từ vựng giờ Anh chăm ngành tóc: màu tóc

1. Jet black: Màu black nhánh

2. Blonde: Màu đá quý hoe

3. Red: Màu đỏ

4. Sandy: Màu cát

5. Ginger: màu cam khá nâu

6. Pepper-and-salt: màu muối tiêu

D: một vài câu nói có thực hiện từ vựng

1. I don’t like flattop hairstyle, it looks like leprechaun – Tớ không mê thích kiểu tóc dựng bên trên đỉnh đầu và 2 bên cạo trọc, nó trông như yêu quái ấy

2. Women with long wavy hair look very attractively – thanh nữ với mái đầu dài gợn sóng li ty trông khôn xiết quyến rũ

3. He has shaved head, long bear. He looks very different now – Anh ấy trọc đầu, râu dài. Anh ấy giờ đồng hồ trông vô cùng khác

4. Chinese man in Qing Dynasty has braid hair – phái mạnh Trung Quốc thời nhà Thanh nhằm tóc đuôi sam

5. Girsl used to have braids when they were kids – các chị em thường hay để tóc tết hai bím khi họ còn là một trẻ con


Từ khóa: những kiểu tóc bằng tiếng anh , công ty dịch thuật , dịch thuật , từ vựng tiếng anh , từ bỏ vựng tiếng Anh về các kiểu tóc , trường đoản cú vựng tiếng anh về đẳng cấp tóc , trường đoản cú vựng tiếng anh về đẳng cấp tóc mang đến nam , từ bỏ vựng giờ anh về vẻ bên ngoài tóc cho chị em , trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh về tóc