... ABC. Hình học 9 - Ôn thi vào 10 Toan67 89. Wordpress.com 1 những bài toán hình học lớp 9 bài 1. Cho tam giác ABC có cha góc nhọn nội tiếp đờng tròn (O). Các đờng cao AD, BE, CF giảm nhau tại ... Hình học 9 - Ôn thi vào 10 Toan67 89. Wordpress.com 5 bài 23. đến tam giác ABC vuông ở A. Dựng sinh hoạt miền xung quanh tam giác ABC các hình vuông ABHK, ACDE. 1. Triệu chứng ... IA2. 4. Chứng tỏ OAHB là hình thoi. 5. Chứng tỏ ba điểm O, H, M trực tiếp hàng. Hình học 9 - Ôn thi vào 10 Toan67 89. Wordpress.com 4 bài bác 17. Mang đến tam giác phần đa ABC gồm đờng cao là AH. Trên...

Bạn đang xem: Chuyên đề hình học lớp 9

*

*

... 99 7 99 5 199 3 199 4 199 2 199 3 199 1 199 2 199 0 199 1 = 199 1 199 2 199 3 199 4 99 5 199 2 199 4 99 5 199 0 199 1 199 2 199 3 99 7 199 0 199 2 99 7                     = 99 7 99 5 199 0 199 4 ... 199 6 199 5 199 6 199 7 198 5 199 7 199 6 198 8 b) 199 67 199 4 199 3 199 2 199 3 199 2 199 3 199 4 c) 199 5 199 1 199 6 199 5 399 5545 399  d) 20062005)5,7:34,0(2006 e) 197 9 197 8 197 9 198 0 198 521 198 0 197 9 197 8 ...    lấy ví dụ 2: 199 4 199 61000 99 6 199 5 199 6  199 6 199 4 1 99 6 199 6 199 4 ( 199 6 99 6)1000 199 6 199 4 1000 199 6 199 4         199 4 199 610001000 199 4 199 6= 1 Ví...

Xem thêm:

*

*

... Chứng minh các tứ giác OBIA, AICO nội tiếp .2. Minh chứng BAC = 90 0 .3. Tính số đo góc OIO.Đỗ Hồng Quân Trờng trung học cơ sở Yên Thái550 bài xích toán hình học lớp 9 các bài toán hình học lớp 9 bài 1. ... Trờng thcs Yên Thái450 bài xích toán hình học lớp 9 1. Minh chứng EC = MN.2. Chứng tỏ MN là tiếp tuyến bình thường của các nửa đờng tròn (I), (K).3. Tính MN.4. Tính diện tích hình đợc số lượng giới hạn bởi ba ... 50 bài toán hình học lớp 9 bài xích 22. Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC. Qua B kẻ đờng trực tiếp vuông góc cùng với DE, đờng trực tiếp này cắt các đờng trực tiếp DE với DC theo thứ...
*