ant /ænt/: bé kiếnbed bug /bed bʌɡ/: bé rệpbee /biː/: nhỏ ongbeetle /ˈbiːtl/: nhỏ bọ cánh cứngbutterfly /ˈbʌtərflaɪ/: bé bướmcentipede /ˈsentɪpiːd/: nhỏ rếtcicada /sɪˈkeɪdə/: con ve sầucockroach /ˈkɑːkroʊtʃ/: bé giánlouse /laʊs/: nhỏ chícricket /ˈkrɪkɪt/: nhỏ dếdragonfly /ˈdræɡənflaɪ/: bé chuồn chuồnearthworm /ˈɜːrθwɜːrm/: bé giun đấtfirefly /ˈfaɪərflaɪ/: nhỏ đom đómflea /fliː/: bé bọ chétfly /flaɪ/: bé ruồigrasshopper /ˈɡræshɑːpər/: nhỏ cào càoladybug /ˈleɪdibʌɡ/: bé bọ cánh camlocust /ˈloʊkəst/: con châu chấumillipede /ˈmɪlɪpiːd/: con cuốn chiếumoth /mɔːθ/: bướm đêmmosquito /məˈskiːtoʊ/: con muỗipraying mantis /ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs/: nhỏ bọ ngựapupa /ˈpjuːpə/: bé nhộngrice weevil /raɪs ˈwiːvl/: nhỏ mọt gạoscorpion /ˈskɔːrpiən/: nhỏ bò cạpsilkworm /ˈsɪlkwɜːrm/: con tằmsnail /sneɪl/: ốc sênspider /ˈspaɪdər/: con nhệnstick bug /stɪk bʌɡ/: bé bọ quetermite /ˈtɜːrmaɪt/: con mốiwasp /wɑːsp/: nhỏ ong bắp càybumblebee /’bʌmbl,bi:/: con ong nghệworm /’wɜrm/: con sâulooper /’lu:pə/: con sâu đoearwig /’iəwig/: bé sâu taileaf-miner /,li:f’mainə/: con sâu ăn láhorse-fly /’hɔ:s,flai/: con mòngmayfly /’meiflai/: con phù dumidge /midʒ/: con muỗi vằncocoon /kəˈkuːn/: kénCác bài học kinh nghiệm xem những nhất:

41 câu tiếp xúc chủ đề thời tiết

101 câu tiếng Anh hết sức ngắn rất thông dụng


Trong bài viết này Eight sẽ reviews đến những chúng ta những trường đoản cú vựng về côn trùng nhỏ dại thường gặp, giải pháp phát âm và nghĩa giờ đồng hồ Việt của nó. Câu hỏi học giờ Anh theo nhà đề để giúp đỡ những các bạn ghi nhớ dễ ợt hơn .Bạn đang xem : con sâu tiếng anh là gì

*

Trong giờ Anh, bé bướm được call là: Butterfly
, vạc âm là: /ˈbʌt.ə.flaɪ/

3 – nhỏ chuồn chuồn giờ đồng hồ Anh là gì?

Trong tiếng Anh, bé chuồn chuồn được call là: Dragonfly, phát âm là: /ˈdræg.ən.flaɪ/

Đang xem:

4 – bé châu chấu giờ Anh là gì?

Trong tiếng Anh, bé châu chấu được call là: Grasshopper, vạc âm là: /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/

5 – con dế tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh con dế được gọi là: Cricket, phân phát âm là: /’ krɪk.ɪt/

Khoá học tập trực con đường tracnghiem123.com ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho những người mất gốc. Bạn cũng có thể học hồ hết lúc những nơi rộng 200 bài bác học, hỗ trợ kiến thức toàn diện, dễ ợt tiếp thu với cách thức Gamification.

Bạn đang xem: Con sâu tiếng anh là gì


TÌM HIỂU KHOÁ HỌC ONLINE

6 – nhỏ bọ con ngữa tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, bé bọ ngựa được gọi là: Mantis, phát âm là: /ˈmæn.tɪs/

7 – bé mối tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, bé mối được điện thoại tư vấn là: Termite, phạt âm là: /ˈtɜː.maɪt/

8 – nhỏ nhện giờ Anh là gì?

Trong tiếng Anh, con nhện được hotline là: Spider, vạc âm là: /ˈspaɪ.dəʳ/

9 – bé bọ cạp giờ đồng hồ Anh là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, nhỏ bọ cạp được call là: Scorpion, phạt âm là: /ˈskɔː.pi.ən/

10 – nhỏ gián giờ Anh là gì?

Trong giờ Anh, bé gián được gọi là: Cockroach, vạc âm là: /ˈkɒk.rəʊtʃ/

11 – con muỗi là gì trong tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, nhỏ muỗi được điện thoại tư vấn là: Mosquito, phân phát âm là: /məˈskiː.təʊ/

12 – con bọ cánh cứng là gì giờ Anh?

Trong giờ đồng hồ Anh, nhỏ bọ cánh cứng được gọi là: Beetle, phạt âm là: /ˈbiː.tļ/

13 – con đom đóm là gì giờ Anh?

Trong giờ đồng hồ Anh, con đom đóm được call là: Firefly, vạc âm là: /ˈfaɪə.flaɪ/

14 – con bọ rùa là gì trong giờ Anh?

Trong tiếng Anh, con bọ rùa được gọi là: Ladybug, phát âm là: /ˈleɪ.di.bɜːd/

15 – nhỏ ong là gì tiếng Anh?

Trong giờ đồng hồ Anh, bé ong được call là: Bee, phân phát âm là: /biː/

16 – nhỏ ruồi là gì tiếng Anh?

Trong giờ Anh, nhỏ ruồi được hotline là: Fly, phân phát âm là: /flaɪz/

17 – bé ong bắp cày là gì giờ đồng hồ Anh?

Trong giờ Anh, ong bắp cày được hotline là: Wasp, phát âm là: /wɒsp/


18 – nhỏ rết là gì giờ Anh?

Trong tiếng Anh, bé rết được call là: Centipede, phạt âm là: /ˈsen.tɪ.piːd/

19 – Bướm đêm, sâu bướm là gì giờ đồng hồ Anh?

Trong giờ Anh, bướm đêm được hotline là: Moth, vạc âm là: /mɒθ/

20 – bé kén là gì tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, nhỏ kén được hotline là: Cocoon, phân phát âm là: /kəˈkuːn/

Như vậy, tracnghiem123.com đã giới thiệu đến đa số bạn 20 từ vựng về côn trùng bé dại trong nội dung bài viết này. Học tiếng Anh theo chủ đề là cách học tự vựng hiệu suất cao và vậy vững được không ít từ vựng nhất. Tracnghiem123.com chúc những bàn sinh hoạt được thêm những từ vựng nữa và thành công xuất sắc xuất sắc trên con đường đoạt được tiếng Anh .


Trong bài viết này Eight sẽ giới thiệu đến chúng ta những trường đoản cú vựng về côn trùng thường gặp, phương pháp phát âm với nghĩa giờ đồng hồ Việt của nó. Câu hỏi học tiếng Anh theo chủ thể sẽ giúp các bạn ghi nhớ thuận tiện hơn.

Bạn vẫn xem: bé sâu tiếng anh là gì


*

2 – con bướm tiếng Anh là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, con bướm được điện thoại tư vấn là: Butterfly, phân phát âm là: /ˈbʌt.ə.flaɪ/

3 – bé chuồn chuồn tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, nhỏ chuồn chuồn được hotline là: Dragonfly, phạt âm là: /ˈdræg.ən.flaɪ/

4 – nhỏ châu chấu giờ đồng hồ Anh là gì?

Trong giờ Anh, con châu chấu được call là: Grasshopper, phạt âm là: /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/

5 – con dế giờ đồng hồ Anh là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh bé dế được điện thoại tư vấn là: Cricket, phạt âm là: /’ krɪk.ɪt/

Khoá học tập trực đường tracnghiem123.com ONLINE được xây dựng dựa vào lộ trình dành cho tất cả những người mất gốc. Chúng ta cũng có thể học gần như lúc đa số nơi rộng 200 bài học, hỗ trợ kiến thức toàn diện, dễ dãi tiếp thu với phương thức Gamification.

Xem thêm: Tại Sao Một Số Người Có 2 Màu Mắt 2 Màu Hiếm Có, Người Bị 2 Màu Mắt Có Nguy Hiểm Không

Khoá học tập trực tuyến đường dành cho:

☀ chúng ta mất cội Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học tiếng Anh nhưng chưa tồn tại lộ trình phù hợp.

☀ các bạn có quỹ thời gian eo nhỏ nhắn nhưng vẫn ước ao muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi tiêu học tiếng Anh dẫu vậy vẫn đạt công dụng cao


TÌM HIỂU KHOÁ HỌC ONLINE

6 – nhỏ bọ ngựa chiến tiếng Anh là gì?

Trong giờ Anh, con bọ ngựa được hotline là: Mantis, vạc âm là: /ˈmæn.tɪs/

7 – nhỏ mối giờ đồng hồ Anh là gì?

Trong tiếng Anh, con mối được điện thoại tư vấn là: Termite, phân phát âm là: /ˈtɜː.maɪt/

8 – con nhện giờ đồng hồ Anh là gì?

Trong giờ Anh, nhỏ nhện được gọi là: Spider, phạt âm là: /ˈspaɪ.dəʳ/

9 – con bọ cạp giờ đồng hồ Anh là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, bé bọ cạp được điện thoại tư vấn là: Scorpion, phạt âm là: /ˈskɔː.pi.ən/

10 – con gián giờ đồng hồ Anh là gì?

Trong giờ Anh, bé gián được điện thoại tư vấn là: Cockroach, phạt âm là: /ˈkɒk.rəʊtʃ/

11 – bé muỗi là gì trong tiếng Anh?

Trong giờ đồng hồ Anh, nhỏ muỗi được call là: Mosquito, phân phát âm là: /məˈskiː.təʊ/

12 – con bọ cánh cứng là gì giờ đồng hồ Anh?

Trong tiếng Anh, nhỏ bọ cánh cứng được call là: Beetle, phạt âm là: /ˈbiː.tļ/

13 – bé đom đóm là gì tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, con đom đóm được hotline là: Firefly, vạc âm là: /ˈfaɪə.flaɪ/

14 – bé bọ rùa là gì trong giờ đồng hồ Anh?

Trong giờ Anh, bé bọ rùa được điện thoại tư vấn là: Ladybug, phạt âm là: /ˈleɪ.di.bɜːd/

15 – bé ong là gì tiếng Anh?

Trong giờ Anh, bé ong được điện thoại tư vấn là: Bee, vạc âm là: /biː/

16 – bé ruồi là gì giờ đồng hồ Anh?

Trong giờ đồng hồ Anh, bé ruồi được hotline là: Fly, phân phát âm là: /flaɪz/

17 – con ong bắp cày là gì giờ Anh?

Trong tiếng Anh, ong bầu được gọi là: Wasp, phân phát âm là: /wɒsp/

18 – nhỏ rết là gì tiếng Anh?

Trong giờ đồng hồ Anh, con rết được gọi là: Centipede, phạt âm là: /ˈsen.tɪ.piːd/

19 – Bướm đêm, sâu bướm là gì giờ Anh?

Trong giờ đồng hồ Anh, bướm tối được điện thoại tư vấn là: Moth, phân phát âm là: /mɒθ/

20 – bé kén là gì giờ đồng hồ Anh?

Trong giờ đồng hồ Anh, bé kén được hotline là: Cocoon, phát âm là: /kəˈkuːn/

Như vậy, tracnghiem123.com đã ra mắt đến chúng ta 20 trường đoản cú vựng về côn trùng nhỏ trong bài viết này. Học tiếng Anh theo chủ đề là cách học tự vựng tác dụng và ráng vững được nhiều từ vựng nhất. Tracnghiem123.com chúc chúng ta học được thêm nhiều từ vựng nữa và thành công trên nhỏ đường chinh phục tiếng Anh.