Hội đồng tuyển sinh ngôi trường Đại học Tây Nguyên thiết yếu thức ra mắt mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào trường. Năm 2022 mức điểm chuẩn tối đa vào ngôi trường là 26 điểm, thấp nhất là 15 điểm.

Xem thêm: Phụ Nữ Mông To Thông Minh Hơn, Phụ Nữ Mông To Sinh Con Thông Minh Hơn

Chi tiết thí sinh theo dõi tại đây


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tây Nguyên 2021

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Tây Nguyên 2021 phê chuẩn được ban giám hiệu nhà trường chào làng cụ thể như sau:

Ngành Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 26

Ngành Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 21.5

Ngành kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 22.5

Ngành gớm tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 19

Ngành kinh tế tài chính phát triển

Mã ngành: 7310105

Điểm chuẩn: 15

Ngành quản lí trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 21

Ngành sale thương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 15

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 19.5

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 17.5

Ngành kinh tế tài chính nông nghiệp

Mã ngành: 7620115

Điểm chuẩn: 15

Ngành giáo dục mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 22.35

Ngành giáo dục và đào tạo thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 18

Ngành giáo dục và đào tạo tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 25.85

Ngành giáo dục và đào tạo tiểu học (dạy bằng tiếng Jrai)

Mã ngành: 7140202JR

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 22

Ngành Văn học

Mã ngành: 7229030

Điểm chuẩn: 15

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 22.8

Ngành Sư phạm đồ dùng lý

Mã ngành: 7140211

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 20.25

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 15

Ngành công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 15

Ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 15

Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406

Điểm chuẩn: 15

Ngành Sư phạm giờ Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: 25

Ngành ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 21.25

Ngành công nghệ cây trồng

Mã ngành: 7620110

Điểm chuẩn: 15

Ngành bảo đảm an toàn thực vật

Mã ngành: 7620112

Điểm chuẩn: 15

Ngành Lâm sinh

Mã ngành: 7620205

Điểm chuẩn: 15

Ngành technology thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 15

Ngành làm chủ đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm chuẩn: 15

Ngành Chăn nuôi

Mã ngành: 7620105

Điểm chuẩn: 15

Ngành Thú y

Mã ngành: 7640101

Điểm chuẩn: 15

Ngành Triết học

Mã ngành: 7229001

Điểm chuẩn: 15

Ngành giáo dục đào tạo chính trị

Mã ngành: 7140205

Điểm chuẩn: 23

Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Tây Nguyên bên trên đây các bạn thí sinh bao gồm thể cập nhật ngay tại đây. Năm 2021, nấc điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào trường dao động từ 15 mang lại 26 điểm. Ngành y khoa là ngành gồm mức điểm chuẩn chỉnh nhất.