Không như những chương trình raovat360.com.vn Office khác, Excel không cung ứng nút tấn công số dữ liệu tự động. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng thêm số thứ từ bỏ vào những hàng dữ liệu bằng cách kéo núm điều khiển điền để điền một chuỗi số vào một cột hoặc áp dụng hàm ROW.Bạn sẽ xem: Đánh số báo danh vào excel

Mẹo: Nếu nhiều người đang tìm kiếm một hệ thống tự động đánh số nâng cấp hơn cho dữ liệu của mình với máy tính của bạn đã cài đặt Access, thì chúng ta có thể nhập tài liệu Excel vào cơ sở dữ liệu Access. Trong cơ sở dữ liệu Access, bạn có thể tạo trường auto sinh ra số duy nhất khi chúng ta nhập một bạn dạng ghi new vào bảng.

Bạn đang xem: Đánh số báo danh trong excel

Bạn đã xem: Đánh số báo danh trong excel


*

Bạn muốn làm gì?

Điền một chuỗi những số vào trong 1 cột

Chọn ô đầu tiên trong phạm vi mà bạn có nhu cầu điền.

Nhập giá chỉ trị bước đầu cho chuỗi.

Nhập quý giá trong ô tiếp sau để tùy chỉnh thiết lập mẫu.

Mẹo: Ví dụ, nếu bạn có nhu cầu chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 12 trong nhì ô đầu tiên. Nếu bạn có nhu cầu chuỗi 2, 4, 6, 8..., hãy nhập 24.

Lưu ý: Trong Excel 2013 trở lên, nút Phân tích cấp tốc được hiển thị theo mang định khi bạn chọn nhiều ô đựng dữ liệu. Chúng ta cũng có thể bỏ qua nút này nhằm hoàn tất quy trình này.

Sử dụng hàm ROW để tấn công số những hàng

Hàm ROW trả về số của sản phẩm mà bạn tham chiếu. Ví dụ, =ROW(A1) trả về số 1.

Xem thêm: Muốn Chinh Phục Đàn Ông, Phái Nữ Phải Nhớ 10 Bí Quyết Chinh Phục Chàng

Những số này được update khi bạn bố trí chúng với tài liệu của bạn. Chuỗi thứ tự rất có thể bị ngắt quãng nếu khách hàng thêm, dịch rời hoặc xóa các hàng. Chúng ta cũng có thể cập nhật thủ công giải pháp đánh số, bằng cách chọn hai số có thứ tự thích hợp và kéo điều khiển điền mang lại cuối phạm vi tấn công số.

Để nhập các mã số thứ tự theo phong cách riêng, chẳng hạn như số của 1-1 đặt hàng, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm ROW cùng rất hàm TEXT. Ví dụ, để ban đầu một danh sách đánh số với số 000-001, bạn hãy nhập bí quyết =TEXT(ROW(A1),"000-000") trong ô thứ nhất của phạm vi bạn muốn đánh số, rồi kéo điều khiển điền cho cuối phạm vi.

Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền

Tùy núm tinh chỉnh và điều khiển điền

*

hiển thị theo khoác định nhưng chúng ta có thể bật hoặc tắt tùy chọn này.

Trong Excel 2010 trở lên, bấm vào tab Tệp, rồi bấm chuột Tùy chọn.

Trong Excel 2007, click chuột nút raovat360.com.vn Office,

*

, rồi click chuột Tùy Excel chọn.

Lưu ý: Để góp tránh thay thế sửa chữa dữ liệu hiện nay có khi chúng ta kéo điều khiển và tinh chỉnh điền, hãy bảo đảm đã lựa chọn hộp kiểm Cảnh báo trước khi ghi đè ô. Nếu như khách hàng không mong mỏi Excel hiển thị thông báo về câu hỏi ghi đè ô, bạn cũng có thể xóa chọn hộp kiểm đó.