STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 kinh doanh quốc tế team ngành quản lí trị tởm doanh; sale quốc tế; quản ngại trị kinh doanh NTH02A00, A01, D01, D07, D06, D05, A0328.45Các tổng hợp chênh lệch bớt 0.5 điểmĐiểm thi TN THPT
2 tài chính đối nước ngoài nhóm ngành ghê tế, kinh tế quốc tế NTH01-02A01, D01, D07, D03, D06, D0528.5Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00Điểm thi TN THPT
3 ngân hàng kế toán , Tài thiết yếu - ngân hàng NTH03A00, A01, D01, D07, D03, D06, D0528.25Điểm thi TN THPT. (Các tổ hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổ hợp A00)
4 giờ Nhật dịch vụ thương mại ngôn ngữ Nhật NTH07D0137.2Điểm thi TN thpt (môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2).Tổ đúng theo D06 chênh lệch bớt 2 điểm
5 giờ đồng hồ Pháp thương mại ngôn ngữ Pháp NTH05D0136.75Điểm thi TN thpt (môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2).Tổ thích hợp D03 chênh lệch bớt 2 điểm
6 giờ Anh dịch vụ thương mại ngôn từ Anh NTH04D0137.55Điểm thi TN thpt ( môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2)
7 tiếng Trung thương mại dịch vụ ngữ điệu Trung Quốc NTH06D01, D0439.35Điểm thi TN thpt (môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2).Tổ thích hợp D04 chênh lệch sút 2 điểm
8 Luật thương mại quốc tế biện pháp NTH01-01A00, A01, D01, D07, D03, D06, D0528.05Các tổng hợp chênh lệch giảm 0.5 điểm so với tổ hợp A00
9 thương mại dịch vụ quốc tế nhóm ngành kinh tế, kinh tế tài chính quốc tế NTH01-02A00, A01, D01, D07, D03, D06, D0528.5Các tổ hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổng hợp A00;Điểm thi TN THPT
10 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế nhóm ngành quản trị gớm doanh; marketing quốc tế; quản lí trị sale NTH02A00, A01, D01, D07, D06, D05, A0328.45Các tổ hợp chênh lệch sút 0.5 điểm; Điểm thi TN THPT
11 quản trị marketing quốc tế đội ngành quản lí trị khiếp doanh; kinh doanh quốc tế; quản lí trị kinh doanh NTH02A00, A01, D01, D07, D06, D05, A0328.45Các tổ hợp chênh lệch giảm 0.5 điểm; Điểm thi TN THPT
12 tài chính quốc tế đội ngành kinh tế, kinh tế quốc tế NTH01-02A00, A01, D01, D07, D03, D06, D0528.5Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00; Điểm thi TN THPT
13 tài chính & cách tân và phát triển quốc tế nhóm ngành gớm tế, tài chính quốc tế NTH01-02A00, A01, D01, D07, D03, D06, D0528.5Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổng hợp A00; Điểm thi TN THPT
14 Phân tích cùng Đầu tư tài bao gồm kế toán tài chính , Tài thiết yếu - bank NTH03A00, A01, D01, D07, D03, D06, D0528.25Điểm thi TN THPT.

Xem thêm:

(Các tổ hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch giảm 0.5 điểm so với tổ hợp A00)
15 Tài chính nước ngoài kế toán , Tài chủ yếu - bank NTH03A00, A01, D01, D07, D03, D06, D0528.25Điểm thi TN THPT. (Các tổng hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổng hợp A00)
16 kế toán tài chính - kiểm toán kế toán , Tài chủ yếu - bank NTH03A00, A01, D01, D07, D03, D06, D0528.25Điểm thi TN THPT. (Các tổng hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch sút 0.5 điểm so với tổng hợp A00)


*