Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường Đại học trên cả nước đều đã công bố mức điểm chuẩn xét tuyển vào ngành. Hãy cùngraovat360.com.vntìm hiểu trường nào lấy điểm chuẩn các ngành Khách sạn – Du lịch cao nhất cả nước nhé!

► Thống kê điểm chuẩn Đại học 2020các ngành Khách sạn – Du lịch

Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi bài viết đặt ra, trước hết chúng ta cần xem qua mức điểm chuẩn một số trường Đại học tiêu biểu tại các thành phố lớn. Dưới đây là bảng thống kê điểm chuẩn Đại học 2020xéttheo kết quả điểm thi THPT Quốc gia của ngành: Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Du lịch… các trường khu vực Hà Nội, miền Trung – Tây Nguyên và Tp.Hồ Chí Minh.

Đang xem: điểm chuẩn ngành du lịch

*

Năm 2020, điểm chuẩn ngành Quản trị khách sạn cao nhất thuộc về trường nào?

– Khu vực Hà Nội

STT

Trường

Ngành đào tạo

Điểm chuẩn 2020

1

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐH QG Hà Nội

Quản trị khách sạn

→ A01: 24.25

→ D01: 25.25

→ D78: 25.25

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ A01: 24.5

→ D01: 25.75

→ D78: 25.25

2

Đại học Văn hóa Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ C00:27.5

→ D01/ D78/ D96:26.5

Du lịch – Văn hóa du lịch

→ C00: 25.5

→ D01/ D78/ D96:24.5

Du lịch – Lữ hành, hướng dẫn du lịch

→ C00:26.5

→ D01/ D78/ D96:25.5

Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế

→ D01/ D78/ D96:30.25

(Nhân đôi điểm thi môn ngoại ngữ)

3

Đại học Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh)

→ D01: 33.27

Thang điểm 40 – nhân đôi điểm thi môn ngoại ngữ

4

Đại học công nghiệp Hà Nội

Quản trị khách sạn

→ 23.75

Quản trị DV du lịch và lữ hành

→ 23

Du lịch

→ 24.25

5

Đại học Mở Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 30.07

Thang điểm 40 – Tiếng Anh D01: 5.8

6

Đại học Thương mại

Quản trị khách sạn

→ 25.5

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 25.4

7

Đại học kinh tế Quốc dân

Quản trị khách sạn

→ 27.25

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 26.7

8

Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 15.05

9

Đại học Tài Nguyên & Môi trường Hà Nội

Quản trị khách sạn

→ 20.5

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 19.5

10

Đại học Lâm nghiệp

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 15

– Khu vực miền Trung – Tây Nguyên

STT

Trường

Ngành đào tạo

Điểm chuẩn 2020

1

Khoa du lịch – ĐH Huế

Quản trị khách sạn

→ 19

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

→ 18

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 18.5

Du lịch

→ 17.5

Du lịch điện tử

→ 16

2

Đại học Phú Xuân

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 15

3

Đại học kinh tế Đà Nẵng

Quản trị khách sạn

→ 25

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 24.5

4

Đại học sư phạm Đà Nẵng

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)

→ 16.5

Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)

→ 15

5

Đại học Duy Tân

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 14

Quản trị du lịch và khách sạn

→ 14

6

Đại học Đông Á Đà Nẵng

Quản trị khách sạn

→ 14

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 14

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

→ 14

7

Đại học Khánh Hòa

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 16.5

Quản trị kinh doanh khách sạn – nhà hàng

→ 17

Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch/ Văn hóa du lịch)

→ 15

8

Đại học Nha Trang

Quản trị khách sạn(Chương trình đào tạo chất lượng cao)

→ 22 (Tiếng Anh >= 5.0)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 21(Tiếng Anh >= 5.0)

9

Đại học Đà Lạt

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 17.5

– Khu vực Tp.Hồ Chí Minh

STT

Trường

Ngành đào tạo

Điểm chuẩn 2020

1

Đại học kinh tế Tp.HCM

Quản trị khách sạn

→ 25.80

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 25.40

2

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ C00: 27.3

→ D01, D14: 26.25

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(Hệ đào tạo chất lượng cao)

→ C00: 25.55

→ D01, D14: 25

3

ĐH Tài chính – Marketing

Quản trị khách sạn

→ 24

(D01, D72, D78, D96)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 23.4

(D01, D72, D78, D96)

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

→ 22

(D01, D72, D78, D96)

4

ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Quản trị khách sạn

→ 22

(A01, C01, D01, D96)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

5

ĐH Văn hóa Tp.HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CN Quản trị lữ hành)

→ 25

(C00, D01, D10, D15)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CN Hướng dẫn du lịch)

→ 24

(C00, D01, D10, D15)

Du lịch

→ 24

(C00, D01, D10, D15)

6

ĐH Công nghệ Tp.HCM

Quản trị khách sạn

→ 18

(A00, A01, C00, D01)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7

ĐH Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 19

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

→ 22

Quản trị khách sạn

→ 18

8

ĐH Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCM

Quản trị khách sạn

→ 20

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 20.75

9

ĐH sư phạm kỹ thuật Tp.HCM

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

→ 24.25

(A00, A01, D01, D07)

10

ĐH kinh tế – tài chính Tp.HCM

Quản trị khách sạn

→ 21

(A00, A01, C00, D01)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 20

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

→ 20

11

ĐH Tôn Đức Thắng

Quản trị kinh doanh nhà hàng – khách sạn

→ 34.25(thang điểm 40)

+ A00: nhân đôi Toán

+A01, D01: nhân đôi Anh

Việt Nam học (CN Du lịch và lữ hành)

→ 31.75(thang điểm 40)

+ A01, D01: nhân đôi Anh

+ C00, C01: nhân đôi Văn

Việt Nam học (CN Du lịch và quản lý du lịch)

→ 32.75(thang điểm 40)

+ A01, D01: nhân đôi Anh

+ C00, C01: nhân đôi Văn

12

Đại học Văn Hiến

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

→ 15

Quản trị khách sạn

Du lịch

13

Đại học Hoa Sen

Quản trị khách sạn

→ 16

(A00, A01, D01, D03, D09)

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

► Trường nào lấy điểm chuẩn các ngành Khách sạn – Du lịch cao nhất?

Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh là hai trung tâm đào tạo lớn nhất nước, nơi tập trung rất nhiều trường Đại học chất lượng. Vì thế mà mức điểm chuẩn xét tuyển nguồn sinh viên đầu vào luôn ở mức cao. Từ thống kê trên đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy:

Với thang điểm 30:

Ngành

Trường có điểm xét tuyển cao nhất

Mức điểm

Quản trị khách sạn

Đại học Kinh tế Quốc dân

27.

Xem thêm:

5điểm

Quản trị nhà hàng và DVăn uống

Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM

24.

Xem thêm:

25 điểm

Quản trị DVdu lịch và lữ hành

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. HCM

27.3điểm

Du lịch

Đại học Văn hóa Hà Nội

26.5điểm

Với thang điểm 40 – nhân đôi điểm1 môn thi trong tổ hợp:

Ngành

Trường có điểm xét tuyển cao nhất

Mức điểm

Quản trị DVdu lịch và lữ hành

Đại học Hà Nội

33.27điểm

Quản trị kinh doanh nhà hàng – khách sạn

Đại học Tôn Đức Thắng

34.25điểm

Việt Nam học

Đại học Tôn Đức Thắng

32.75điểm

So với năm trước, điểm chuẩn khối ngành Khách sạn – Du lịch của nhiều trường có xu hướng tăng. Và mức điểm chuẩn xét tuyển cao nhất cũng cao hơn từ 1 – 3 điểm. Với thống kêđiểm chuẩn Đại học 2020các chuyên ngành liên quan đến Khách sạn – Du lịch được raovat360.com.vn chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ là thông tin tham khảo hữu ích cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *