79/646 doanh nghiệp nhà nước report lỗ với toàn bô lỗ lên tới mức 15.412 tỉ đồng. Gồm tập đoàn, tổng công ty report lỗ rộng 1.000 tỉ đồng.

Bạn đang xem: Doanh nghiệp nhà nước thua lỗ


Vốn nhà nước đầu tư chi tiêu gần 1,6 triệu tỉ đồng

Báo cáo của cơ quan chính phủ về chuyển động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn công ty nước tại doanh nghiệp lớn năm 2020 cho biết, toàn quốc có 807 doanh nghiệp bao gồm vốn góp của nhà nước, bao gồm: 459 doanh nghiệp lớn 100% vốn nhà nước, 187 công ty lớn nhà nước nắm giữ trên 50% vốn cùng 161 công ty nhà nước sở hữu dưới 50% vốn.

*

Tổng công ty Đường sắt vn là giữa những doanh nghiệp bên nước báo cáo lỗ tạo ra hơn 1.000 tỉ đồng


Tính tới không còn năm 2020, tổng ngân sách nhà nước đang đầu tư chi tiêu tại 807 công ty lớn là rộng 1,597 triệu tỉ đồng, tăng 2% đối với năm 2019. Vào đó, doanh nghiệp vị nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ là hơn 1,445 triệu tỷ vnđ và các doanh nghiệp còn sót lại là 151.522 tỉ đồng.

Tổng lợi nhuận đạt 1,986 triệu tỉ đồng, bớt 12% so với năm 2019. Lãi phát sinh trước thuế đạt 162.904 tỉ đồng, bớt 22% đối với năm 2019.

Báo cáo của cơ quan chỉ đạo của chính phủ cho hay gồm 119/807 doanh nghiệp lớn (chiếm 15% tổng thể doanh) gồm lỗ tạo ra với tổng thể lỗ phát sinh là 15.740 tỉ đồng. Trong đó, bao gồm 79 công ty lớn nhà nước (nhà nước nắm giữ từ 50% vốn trở lên) với toàn bô lỗ tạo ra là 15.412 tỉ đồng (chiếm 97,8%).

Có 169/807 công ty lớn (chiếm 21% tổng số doanh nghiệp) còn lỗ lũy kế với tổng cộng lỗ lũy kế là 33.750 tỉ đồng. Trong đó, gồm 124 công ty lớn nhà nước với tổng cộng lỗ lũy kế là 30.935 tỉ đồng.

Xem thêm: “Quan Hệ” VớI Con Trai CủA BạN Thân Trong SuốT 3 TuầN, NgườI Phụ Nữ NhậN Trái ĐắNg

5 tập đoàn, tổng doanh nghiệp lỗ hơn 3.000 tỉ đồng

Cũng theo báo cáo của thiết yếu phủ, với đội 73 tập đoàn lớn kinh tế, tổng doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp mẹ - con, báo cáo của cơ quan chỉ đạo của chính phủ cho biết, bao gồm 5 tập đoàn, tổng doanh nghiệp (bao gồm số lỗ phân phát sinh của công ty mẹ và doanh nghiệp con của tập đoàn, tổng công ty) là 3.262 tỉ đồng.

Có 11 tổng công ty, tập đoàn lớn nhà nước còn lỗ lũy kế là 11.464,2 tỉ đồng và 7 doanh nghiệp mẹ còn lỗ lũy kế rộng 6.000 tỉ đồng.*

Vietnam Airline lỗ rộng 11.000 tỷ đồng trong năm 2020


VNA


Với 386 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ở những bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có 44 doanh nghiệp có lỗ phân phát sinh lên đến mức 153 tỉ đồng. 78/386 doanh nghiệp chủ quyền còn bao gồm lỗ lũy kế năm 2020 với số lỗ lên tới 1.733 tỉ đồng.

Tổng doanh nghiệp Hàng không vn lỗ tạo ra 11.178 tỉ đồng

Với 187 công ty nhà nước sở hữu trên 1/2 vốn điều lệ, report của chính phủ nước nhà cho hay, có tới 30 doanh nghiệp report lỗ tạo ra với toàn bô lỗ 12.003 tỉ đồng.

Theo báo cáo hợp nhất, bao gồm 35/187 công ty (chiếm 19%) với toàn bô lỗ lũy kế là 17.739 tỉ đồng.

Ở những doanh nghiệp công ty nước sở hữu dưới 50% vốn, report Chính phủ cũng đến biết, bao gồm 39/161 doanh nghiệp lớn báo lỗ với tổng cộng lỗ gây ra là 322 tỉ đồng. Kề bên đó, 44/161 doanh nghiệp lớn lỗ lũy kế 2.809 tỉ đồng.