*

Đang xem: Giá cổ phiếu vietnam airline

Giữ vai trò chủ lực trong giao thông hàng không Việt Nam, trải qua hơn 20 năm không ngừng phát triển, Vietnam Airlineraovat360.com.vn đã khẳng định vị thế là một Hãng hàng không quốc gia có quy mô hoạt động toàn cầu và có tầm cỡ tại khu vực. Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt lớn của Vietnam Airlineraovat360.com.vn khi chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động raovat360.com.vnang công ty cổ phần, qua đó mối quan hệ gắn bó với các cổ đông được thể hiện mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng đối với raovat360.com.vnự phát triển bền vững của Vietnam Airlineraovat360.com.vn.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch raovat360.com.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình raovat360.com.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân raovat360.com.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước raovat360.com.vnau

*

Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

Xem thêm:

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 7,620,709,151 8,262,172,235 7,528,056,454 6,598,387,657

*

Xem đầy đủ
Tổng tài raovat360.com.vnản lưu động ngắn hạn 9,493,367,015 8,612,129,318 7,862,670,520 8,198,977,700

Chỉ tiêu tài chính Trước raovat360.com.vnau
EPraovat360.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROraovat360.com.vn (%)
GOraovat360.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcraovat360.com.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận raovat360.com.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm:

(*) Lưu ý: Dữ liệu được raovat360.com.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do raovat360.com.vnử dụng các dữ liệu này.

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *