Nguồn Trợ Giúp bấm chuột một kỳ bầu cử dưới đây, để tìm công dụng cho các cuộc thai cử từ năm 2007 ít nhất từ trong số những tài liệu sau đây: hiệu quả Bầu Cử bao gồm Thức cho biết thêm số phiếu đã thai và lượng cử tri đi bầu. Tường Trình về Phiếu Bầu báo tin chi tiết tùy theo đảng phái về cách cử tri đã quăng quật phiếu cho các ứng cử viên và những dự luật. Bản Tin của Khu thai Cử cung ứng các công dụng bầu cử theo từng khu/từng địa điểm phòng phiếu Lượng Phiếu Bầu cung cấp công dụng số cử tri đi bầu và phiếu bầu theo tp hoặc cùng đồng. Kết quả bỏ ra tiết vẫn không bao gồm các cùng đồng nhỏ tuổi hơn trong các thành phố.

Bạn đang xem: Kết quả bầu cử 2016

Ngày 29 Tháng Sáu, 2021 Bầu Cử Thuế Lô Đất Đặc Biệt quần thể Học Chánh Thống Nhất (USD) San Marino
Ngày 13 Tháng Tám, 2019 Bầu Cử thông thường Kết Đặc Biệt của Hội Đồng Thành Phố Los Angeles Địa Hạt 12
Ngày 4 Tháng Sáu, 2019 Tổng Tuyển Cử Đặc Biệt Thượng Viện Địa Hạt 33 (và Bầu Cử Địa Phương và Đặc Biệt)
Ngày 14 Tháng Năm, 2019 Bầu Cử phổ biến Kết Đặc Biệt khu vực Học Chánh Thống Nhất Los Angeles (LAUSD) Địa Hạt 5
Ngày 27 Tháng Hai, 2018 Bầu Cử Thuế Lô Đất Đặc Biệt quần thể Học Chánh Thống Nhất (USD) South Pasadena
Ngày 17 Tháng Chín, 2013 Bầu Cử Đặc Biệt (Hạ Viện Địa Hạt 45 và Thượng Viện Địa Hạt 26)
Ngày 25 Tháng Năm, 2010 Bầu Cử Thuế Lô Đất Đặc Biệt khu Học Chánh Thống Nhất Santa Monica-Malibu
Ngày 5 mon Sáu, 2007 Bầu Cử Đặc Biệt quần thể Học Chánh Thống Nhất (USD) Palos Verdes Peninsula

Xem thêm: Cách Ướp Thịt Kho Tiêu Thơm Ngon Đậm Đà Cực Hao Cơm Đơn Giản Tại Nhà

*
*
*
*
*

*

*

*


Đăng Ký bầu Cử

Xem các Cuộc bầu Cử hiện tại Và sắp Tới

Xem những Tùy Chọn bỏ thăm Của Tôi

Xem công dụng Bầu Cử

Tìm vỏ hộp Phiếu Của Bạn

Tìm Trung Tâm vứt Phiếu


Yêu ước Hồ nguyên sơ Sinh

Yêu ước Hồ Sơ Kết Hôn

Yêu cầu Hồ Sơ Tử Vong

Yêu cầu Hồ Sơ Bất Động Sản

Ghi Lại tài liệu Tài Sản

Yêu Cầu báo cáo Tài thiết yếu UCC


Xin giấy tờ Kết Hôn

Nộp Một Tuyên cha Tên công ty lớn Hư Cấu

Đăng ký Với tứ Cách là 1 trong Công bệnh Viên

Nộp hồ nước Sơ mang đến Quan Hệ Đối Tác bạn Đời

Dịch Vụ xác nhận Công Chứng

Đăng ký Chuyên Nghiệp


*

ban ngành Đăng Ký của Cử Tri các Kỳ bầu Cử lúc này hiệu quả Bầu Cử Ghi Danh bầu Cử Ghi Danh bầu Cử các Chương Trình Ghi Danh bầu Cử báo cáo Ghi Danh Request Voter Registration Information Những chọn lựa & thông tin Về thai Cử Bầu bằng Thư Tại phòng Phiếu Quân Nhân và Ở Hải nước ngoài phương tiện Bầu Cử cho người Khuyết Tật giúp đỡ Về bầu Cử Lệ Phí và thông tin về Thu sở hữu Ấn Phẩm bầu Cử chi tiết Về nhân viên cấp dưới Phòng Phiếu cụ thể Về nhân viên Phòng Phiếu tin tức Về Ứng Cử và Dự cơ chế tin tức Tổng quát lác Tranh Cử vào dịch vụ Vận Động tiền tài & report về Dự dụng cụ B thông tin về Dự nguyên lý phần nhiều Chức Vụ Công hiện thời Tiếp Ngoại cùng Đồng và Bầu Cử Tiếp Ngoại cùng Đồng và Bầu Cử Ủy Ban Tiếp Ngoại cùng Đồng và thai Cử Ủy Ban chũm Vấn Về phương tiện Sử Dụng bầu Cử Chánh Lục Sự