Lời tựaLời bạtNghi thức lễ tụng Phật Nói gớm Vô Lượng thọ Quyển ThượngPhật Nói kinh Vô Lượng thọ Quyển HạKinh trung ương Yếu bát Nhã cha La Mật ÐaBài Tụng kinh Rồi Sám ân hận và Hồi HướngBài Niệm Phật Của Ngài Ðại vậy Chí ý trung nhân TátLễ Tổng, phạt Nguyện Tịnh Ðộ, Tam Quy Y

*


1. Lời tựa

Giáo lý Ðấng rứa Tôn trải qua 2.516 năm đến nay vẫn còn tồn tại công năng thù chiến hạ siêu việt, tấn công bạt nghiệp chướng phiền não cứu vớt thoát chúng sinh khỏi trầm luân vào vũng lầy sinh tử. Ðối với người con Phật chân chính, thành tâm ước Ðạo giải thoát, lời châu ngọc của Ngài quả thật là 1 trong môn diệu được. Kinh điển qua hầu như lần kết tập rồi giữ truyền đến hiện nay đã trả lời tâm thức con người vươn lên cảnh giới trang nghiêm, thanh tịnh, gột sạch sẽ tội cấu, ái truyền nhiễm của cõi đời ô trọc dự tợn này.

Bạn đang xem: Kinh vô lượng thọ có chữ

Muốn đạt tới mức cảnh giới an vui giải thoát, đk tiên quyết là buộc phải lắng được tâm, gạn được ý như lời Phật thuyết: “Tùy kỳ trung tâm tịnh tắc Phật độ tịnh". (Tâm mình an tịnh thì cõi Phật hiện nay ra). Phát âm được như vậy hành đưa tự thân bùng cháy quang minh và sẽ thấy cõi chỉnh tề của Phật. Sự khiếu nại lắng được tâm, gạn được ý này bên trong pháp môn Tịnh Ðộ nhưng mà đấng vậy Tôn đang chúc lũy cho việc đó sinh trong đời Mạt Pháp qua những yếu kinh: kinh Bi Hoa, khiếp A Di Ðà, kinh Vô Lượng Thọ với kinh tiệm Vô Lượng Thọ.

Những ghê giáo này nhằm mục đích tạo duyên khởi tự bi, trí tuệ cho những người biết hồi trọng điểm phục thiện, ngõ hầu thăng hoa cuộc sống thường ngày cao rất đẹp trong nhân loại đảo điên, mê muội. Hành giả gột sạch nai lưng cấu bằng cách thanh thanh lọc tâm, có tác dụng tiêu ma nghiệp chướng được xem như là nguyên cồn lực chia sẻ qua cõi nước rất Lạc, quốc độ của giải thoát thanh tịnh, trang nghiêm. Ðó chính là miếng đất trung khu rơi số đông phấn thông vàng. Hành giả rất có thể mường tượng lời kinh thần hiệu hòa theo năm tháng lắng sâu vào trọng điểm thức hữu tình để sinh thành quả này phúc uy nghiêm, cao cả. Quý hóa thay! gớm giáo của pháp môn Tịnh Ðộ.

Kinh A Di Ðà quảng diễn cảnh giới trang nghiêm tịnh tâm của cõi nước cực Lạc. Tởm Vô Lượng Thọ, tởm Bi Hoa xuất sinh từ công suất tu tập của Ngài Pháp Tạng Tỷ Khưu, ngộ nhập cảnh giới rất Lạc phát khởi trí tuệ khi hành trì. Kinh tiệm Vô Lượng thọ dạy các pháp tu quán tưởng Ðức Phật Vô Lượng Thọ làm cho cơ duyên ứng phù hợp với cõi nước rất Lạc. Bình thường quy, Pháp Môn Tịnh Ðộ cốt lấy: "Niệm giác bất tứ nghị có tác dụng thể". Vày thế, giả dụ một niệm không móng lên thì kia là dòng toàn độc nhất vô nhị của con bạn thể nhập vào từ bỏ tánh nhiệm mầu. Ở đây, Tịnh Ðộ đang hòa nhập cùng với Thiền là một. Hành giả không nên cố chấp, riêng biệt Tịnh Ðộ tốt Thiền. Bởi lẽ cả nhị (Thiền, Tịnh Ðộ) gần như đưa hành giả cho cảnh giới bát ngát của hạnh Phật thừa.

Tuy nhiên, Thiền đối với hạng hạ căn thật nặng nề hành trì, bởi lẽ Thiền là nhiếp toàn bộ tâm trí vào dòng thấy hiện tại tiền nhằm trí tuệ cửa hàng chiếu và bao trùm tất cả trong một cái thấy toàn diện, duy nhất như. Quãng thời gian này quả thật là khó khăn nên chỉ dành riêng cho những bậc thượng căn, thượng trí, new đủ tài năng tư duy cửa hàng niệm. Thừa nhận thấy đa số Phật tử đang trên tuyến đường tập tu đề nghị pháp môn Tịnh Ðộ dễ dãi dung phù hợp với tất cả, mọi nền tảng gốc rễ đều rất có thể thực hành được. Hành giả, khi hành trì Pháp Môn Tịnh Ðộ đạt đến trạng thái nhất trọng tâm bất loạn, ấy là Thiền rồi vậy.

Bởi lẽ, Thiền tuyệt Tịnh Ðộ hầu như đi đến mục tiêu chung là minh trọng điểm kiến tánh. Phật tử đề nghị nhận thức rằng: "Tiềm năng diệu dụng của công đức thụ trì kinh là bất bốn nghì". Hoàn toàn có thể hiểu được ý chỉ thâm diệu này thì lúc trì khiếp Vô Lượng Thọ mới cảm nhận thấy 48 đại nguyện hóa độ chúng sinh nhập cảnh giới an vui giải thoát của Ngài Tỷ Khưu Pháp Tạng cơ mà đấng vắt Tôn sẽ thuyết giáo và chúc lũy cho những chúng tình nhân Tát, Duyên Giác với Thanh Văn tại núi Kỳ Xà Quật nằm trong thành vương Xá thật là vô cùng diệu dụng.

Kinh Vô Lượng lâu gồm có 4 phần chính yếu như sau:

1). Vày cơ duyên Ðại Giác khởi lên với chư cổ Phật mở ra nơi núi Kỳ Xà Quật – Ðức Phật nhân đó, thuyết ghê Vô Lượng Thọ.2). Nhân duyên Ngài Tỉ Khưu Pháp Tạng vạc 48 đại nguyện trước đấng nạm Tôn cùng nhờ công đức tu tập thù thắng, đức hạnh thâm mật Ngài thành công Pháp thân hiệu A Di Ðà, thể hiện cảnh giới như chổ chính giữa nguyện cùng ngự trị cõi nước thương hiệu là cực Lạc ngơi nghỉ phương Tây.3). Cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của cõi nước rất Lạc gồm: quang đãng minh vô lượng, thọ mệnh vô lượng và thánh chúng vô lượng, cộng vào đó là đường sá, lầu gác, ao thất bảo, lại đủ những loại chim giờ đồng hồ hót trong trẻo, cỏ hoa tươi nhuận, phô bày muôn sắc, phảng phất hương thơm thơm. Lại có, từ phần nhiều cánh sen hồng tự nhiên và thoải mái thai sanh thánh chúng, dung mạo sáng ngời, đoan thiết yếu mà nhật nguyệt cần yếu sánh bằng. Lại có, áo quần tốt, thức ăn uống sang, tự nhiên hóa thành do tâm niệm. Tất cả đều đẳng cấp quý báu vô cùng.4). Gần như duyên khởi mầu nhiệm của trí tuệ trong cõi nước cực Lạc với công đức tu tập tinh tấn lấy lại tiện ích giải thoát tuyệt đối cho hành đưa chân chính thuần thục trì tụng, tiệm xét minh mẫn với tâm không còn ô nhiễm.

Tôi nhận biết kinh Vô Lượng Thọ có không ít nghĩa lý rạm diệu, tiến hành trí tuệ quang minh và công đức trì tụng kinh nầy thiệt là diệu dụng, căn nguyên từ phiên bản tâm thanh tịnh. Cũng bởi giá trị cao quý đó, tôi sẽ tha thiết trong việc lưu truyền buộc phải thành trung ương phiên dịch bản kinh này từ Nho văn của ngài Khang Tăng Khải đời Tào Ngụy ra Việt ngữ nhằm quý Phật tử hay tụng hàng ngày hoặc trong số khóa lễ cầu siêu.

Dịch ghê này, shop chúng tôi chỉ bao gồm một trung khu nguyện ao ước mọi người xong bỏ tà kiến, mê chấp, xem những pháp là như huyễn như hóa, đồng thời cùng nhau tinh tiến thực hành thực tế thiện pháp ngõ hầu đem đến lợi lạc an vui giải thoát mang lại kẻ còn, tín đồ mất.

Nam mô A Di Ðà Phật

2.Lời Bạt

Sống giữa hệ lụy trần gian đầy dẫy ma chướng; học thuyết của Ðấng nạm Tôn vẫn đủ năng lực thù win siêu việt – bạt nghiệp chướng xóa phiền não trong đời sống của tín đồ thành tâm ước đạo giải thoát. Giáo lý mãi mãi vẫn luôn là nguồn năng lượng phấn đấu, sinh động tiềm tàng trong tứ mươi tám nghìn pháp môn. Trong Tam Tạng khiếp điển, châu liên ngọc kết – nâng nhẹ đông đảo tâm hồn, khai sáng đông đảo trí tuệ ở số đông các trình độ, thống trị dân gian chỉ tất cả pháp môn Tịnh Ðộ là được phổ biến nhất.

Kinh điển căn bản kết tập lời châu ngọc của đấng nạm Tôn không thiếu nghĩa lý chân thật khiến trung khu thức nhỏ người đạt mức cảnh giới trang nghiêm, thanh tịnh, thấy cõi Phật tấp nập hữu tình trước mắt mà khởi sinh trí thông minh từ bi chính là kinh Vô Lượng Thọ.

Lời châu ngọc vắt Tôn chúc lũy cho chúng sinh nghỉ ngơi thời kỳ mạt pháp trong tởm Vô Lượng lâu đã biểu đạt công năng tu tập của Ngài Tỷ Khưu Pháp Tạng (chính là hiện thân của Ðức Phật A Di Ðà với 48 đại nguyện hóa độ bọn chúng sinh vào đa số cảnh giới an vui, giải thoát; đã biểu lộ thật cụ thể chất nhân bạn dạng vượt thoát sự vây bủa của những ngẫu kiện phi lý, gột sạch mát ái nhiễm è cổ cấu bởi tâm thanh tịnh với trí tiệm xét minh mẫn nhằm hướng dẫn trung ương thức tham đắm mộng huyễn trở về bản chân thanh tịnh, phá lưới vô minh và tiến hành cảnh giới như tâm nguyện.

Vì lợi ích diệu dụng của gớm Vô Lượng Thọ đối với người Phật tử chân bao gồm trong cuộc sống hiện tại. Hòa Thượng ưa thích Tuệ Ðăng đang tận trung ương phiên dịch từ bản Nho văn của ngài Khang Tăng Khải ra Việt Ngữ, nhằm mục tiêu triển khai nghĩa lý vi diệu, duyên khởi trí tuệ quang quẻ minh và đức hạnh thâm nám mật đến hành trả trong việc trì tụng ghê này.

Tôi nhận thấy sự hoan hỷ lạ đời phấn chấn trong tâm hồn mình sau khoản thời gian đọc toàn thể kinh Vô Lượng Thọ mà Hòa Thượng sẽ trao cho tôi (niềm giao cảm thanh thoát này có chăng là vì sự cố gắng chuyển ngữ của Hòa Thượng) vì không tồn tại phương nhân thể ấn tống (hành) phải Hòa Thượng đã yêu cầu tôi phổ cập đến quảng đại Phật tử, nhằm mục đích khuyến hóa sự tu dưỡng trọng tâm thức và bổ sung cập nhật kinh điển trong phương trượng của thập phương thỏa mãn nhu cầu như cầu hoằng pháp trong hoàn cảnh hiện tại.

Tôi mong mỏi cầu và mong muốn quý vị cũng sẽ phát trung tâm khuyến hóa đóng góp phần công đức ấn tống và thông dụng kinh Vô Lượng Thọ, khai thông sâu rộng rộng nguồn nước trường đoản cú Bi đến các tâm hồn khao khát cuối cùng.

Nam mô A Di Ðà Phật

3.Nghi Thức Lễ Tụng

Lễ Tam Bảo

Hết thảy cung kính,

Nhất trung tâm đỉnh lễ Tam Bảo thường xuyên trụ khắp Pháp Giới mười phuơng (3 lễ)

Nguyện Hương

(Quì gối đưa nhang lên nguyện hương)

Nguyện mây hương mầu này

Khắp cùng mười phương cõi

Cúng dường toàn bộ Phật

Tôn pháp, các Bồ Tát

Vô biên bọn chúng Thanh Văn

Và cả thảy Thánh Hiền

Duyên khởi đài sáng sủa chói

Trùm mang đến vô biên cõi,

Khắp xông những chúng sanh

Đều phạt lòng người tình đề,

Hết một báo thân này

Sanh về cõi rất Lạc.

(Nam Mô hương thơm cúng dường tình nhân Tát)(lạy 1 lạy)

Tán Phật

(Đứng Lên Đánh Khánh Tụng)

Sắc Thân Như Lai đẹp

Trong đời không có bất kì ai bằng

Không sánh, chẳng nghĩ về bàn

Nên nay con đảnh lễ.

Sắc thân Phật vô tận

Trí huệ Phật cũng thế

Tất cả pháp thường xuyên trú

Cho đề xuất con về nương.

Sức chí béo nguyện lớn

Khắp độ bọn chúng quần sanh

Khiến bỏ thân nóng khổ

Sanh cơ nước non vui.

Con ni sạch tía nghiệp

Qui y cùng lễ tán

Nguyện cùng các chúng sanh

Đồng sinh nước cực Lạc.

(Đại chúng Đồng Tụng Nhất tâm Đảnh Lễ)

Cửu Bái Tây Phương

(Vừa lễ vừa đọc)

Nhất trọng điểm đảnh lễ Phật A Di Ðà, thân diệu pháp thanh tịnh, sinh hoạt cõi thường Tịch Quang cùng khắp Pháp Giới chư Phật (1 lễ)

Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Phật A Di Ðà, thân tướng tá hải vi trần, ngơi nghỉ cõi thật Báo Trang Nghiêm cùng khắp Pháp Giới chư Phật (1 lễ)

Nhất vai trung phong đảnh lễ Phật A Di Ðà, thân tướng nghiêm giải thoát, sinh sống cõi phương tiện Thánh Cư cùng khắp Pháp Giới chư Phật (1 lễ)

Nhất trọng tâm đảnh lễ Phật A Di Ðà, thân căn giới Ðại Thừa, sinh hoạt cõi an nhàn phương Tây thuộc khắp Pháp Giới chư Phật (1 lễ)

Nhất chổ chính giữa đảnh lễ Phật A Di Ðà, thân hóa vãng thập phương, nghỉ ngơi cõi an nhàn phương Tây thuộc khắp Pháp Giới chư Phật (1 lễ)

Nhất trung ương đảnh lễ ba kinh Giáo, Hành, Lý, tuyên dương cả Y, Chính, sinh sống cõi an nhàn phương Tây, cùng khắp Pháp Giới Tôn Pháp (1 lễ)

Nhất trung tâm đảnh lễ người thương Tát Quán vắt Âm, thân tử kim muôn sắc, sinh hoạt cõi an lạc phương Tây cùng khắp Pháp Giới ý trung nhân Tát (1 lễ)

Nhất trọng điểm đảnh lễ người yêu Tát Ðại cụ Chí, thân quang trí vô biên, ở cõi an nhàn phương Tây cùng khắp Pháp Giới người thương Tát (1 lễ)

Nhất trung tâm đảnh lễ Thánh bọn chúng trong Hải Hội Thanh Tịnh, thân nhị nghiêm mãn phận, ngơi nghỉ cõi an lạc phương Tây thuộc khắp Pháp giới Thánh bọn chúng (1 lễ)

Nay con vì mọi cả tư ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện hoàn thành bỏ hết tía chướng, quy mệnh sám ân hận (1 lễ)

Sám Hối

(Quỳ lẹo tay đọc)

Ðệ tử chúng con là: ......... (hoặc kỳ bởi hương linh là: ...... ) xin chí vai trung phong sám hối:

Ðệ tử nhỏ là: ......... Và chúng sinh vào Pháp Giới, từ đời vô thủy mang lại nay, bị vô minh bít lấp, dáo dở mê lầm. Lại vì sáu căn bố nghiệp, tập theo pháp chẳng lành, gây nên nhiều tội trong mười điều dữ, năm tội vô loại gián và toàn bộ tội khác, rất nhiều vô biên, nói cần thiết hết. Mười phương các Ðức Phật thường xuyên ở trong đời, tiếng Pháp ko dứt, hương thơm báu đầy ắp, vị Pháp ngập tràn, buông ánh nắng sạch, soi thấu vớ cả, lý nhiệm hay trụ, đầy khắp hư không.

Con từ bỏ vô thủy cho nay, sáu căn mù mịt, tía nghiệp buổi tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng tuyệt chẳng biết. Bởi vì nhân duyên ấy, trôi mãi trong tầm sinh tử, trải qua những nẻo luân hồi, trăm ngàn muôn kiếp, không hứa ngày ra. Trong gớm nói rằng: "Ðức Tì Lư giá Na, hiện tại thân mọi cả chỗ, chỗ của Ðức Phật ở, điện thoại tư vấn là thường Tịch Quang; vậy đề nghị phải biết, toàn bộ các Pháp, hầu hết là Phật Pháp”. Song con chẳng rõ, lại theo giòng vô minh; vậy cho nên ở vào trí giác ngộ mà lại chẳng thấy thanh tịnh, nghỉ ngơi trong cảnh giải thoát mà dấy lên ràng buộc. Nay bắt đầu thức tỉnh, nay new đổi bỏ.

Cung kính đối trước chư Phật với Ðức Di Ðà vậy Tôn, giãi tỏ sám hối; ước xin cho con cùng pháp giới bọn chúng sinh, tất cả tội nặng, do tía nghiệp sáu căn, tự đời vô thủy, hoặc đời hiện tại tại, tốt đời vị lai gây nên; hoặc bao gồm mình gây, giỏi sai người khác gây; hoặc thấy, nghe, bạn gây mà mình vui theo; hoặc nhớ, tốt chẳng nhớ; hoặc biết, xuất xắc chẳng biết; hoặc nghi, hay chẳng nghi; hoặc bít giấu, xuất xắc chẳng bít giấu; các xin được trong sạch hết cả.

Con sám ân hận rồi, sáu căn bố nghiệp, không bẩn không lầm lỗi, căn lành tu được, cũng hồ hết trong sạch, hết nhằm hồi hướng, trang nghiêm Tịnh Ðộ; mọi cùng chúng sinh, đồng sinh về nước cực Lạc.

Nguyện xin Ðức Phật A Di Ðà hay lai hộ trì, khiến cho căn lành nhỏ hiện tiền thêm lên, chẳng mất nhân tốt; tới giờ mệnh chung, thân an niệm chính, trông, nghe rõ ràng; trước mặt thấy đức A Di Ðà cùng các Thánh chúng, tay ráng đài hoa, tiếp dẫn độ con, chỉ trong giây phút, sinh sống trước Phật, trọn đạo nhân tình Tát, độ khắp bọn chúng sinh, đồng thành Phật đạo. (Vừa lễ vừa đọc)

Sám hối, vạc nguyện rồi,

Quy mệnh kính lễ ông phật A Di Ðà thuộc hết thảy Tam Bảo (1 lễ)

Tán Hương

(Ngồi kiết già tụng)

Lư hương vừa bén rán đàn

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu mèo tường

Chư Phật thấy biết ngọn mùi hương chí thiềng.

Pháp thân toàn bộ hiện tiền

Chứng minh mùi hương nguyện phúc ngay tức khắc ban cho.

Nam mô hương thơm Vân Cái nhân tình Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Chú không bẩn Khẩu Nghiệp

Tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, tát bà ha (3 lần)

Chú sạch Thân Nghiệp

Tu nhiều lị, tu nhiều lị, tu ma lị, sa bà ha (3 lần)

Chú Sạch cha Nghiệp

Án, sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần)

Chú im Thổ Ðịa

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, án, độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha (3 lần)

Chú Phổ thờ Dường

Án, nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhật la hộc (3 lần)

Kệ Khai Kinh

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu,

Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu.

Con nay nghe thấy, xin trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa thật sâu.

Nam mô Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

4.Phật Nói tởm Vô Lượng Thọ

Quyển Thượng

Tôi nghe như vầy: Một thời, tiên phật trụ vào núi Kỳ Xà Quật ở trong thành vương Xá, cùng rất một vạn nhì ngàn vị Ðại Tỉ Khưu. đều vị này đều là bậc Ðại Thánh có được phép thần thông. Các vị ấy thương hiệu là: tôn mang Lyễu bản Tế, tôn giả bao gồm Nguyện, tôn giả thiết yếu Ngữ, tôn đưa Ðại Hiệu, tôn trả Nhân Hiền, tôn giả Ly Cấu, tôn trả Danh Văn, tôn giả Thiện Thật, tôn giả thay Túc, tôn giả Ngưu Vương, tôn mang Ưu thọ Tần Loa Ca Diếp, tôn đưa Già domain authority Ca Diếp, tôn trả Na Ðề Ca Diếp, tôn đưa Ma Ha Ca Diếp, tôn trả Xá Lợi Phất, tôn mang Ðại Mục Kiền Lyên, tôn giả Kiếp Tân Na, tôn trả Ðại Trụ, tôn giả Ðại Tịnh Chí, tôn trả Ma Ha Chu Na, tôn giả chấp thuận Tử, tôn trả Ly Chướng, tôn trả Lưu Quán, tôn mang Kiên Phục, tôn mang Diện Vương, tôn đưa Dị Thừa, tôn giả Nhân Tính, tôn mang Gia Lạc, tôn đưa Thiện Lai, tôn đưa La Vân, tôn trả A Nan. Các vị trên đây số đông là số đông bậc Thượng Thủ.

Lại cùng với những chúng Ðại Thặng bồ Tát vào kiếp lúc này là: Phổ Hiền bồ Tát, Diệu Ðức tình nhân Tát, từ Thị ý trung nhân Tát. Lại có mười sáu vị chính sĩ thuộc nhóm tại gia người thương Tát là: Thiện tứ Nghị tình nhân Tát, Tín Tuệ nhân tình Tát, không Vô nhân tình Tát, Thần Thông Hoa tình nhân Tát, quang Anh người thương Tát, Tuệ Thượng bồ Tát, Trí Tràng người yêu Tát, Tịch Căn bồ Tát, Nguyện Tuệ người yêu Tát, mùi hương Tượng bồ Tát, Bảo Anh người tình Tát, Trung Trụ ý trung nhân Tát, Chế Hạnh ý trung nhân Tát, Giải Thoát người thương Tát, tất cả đều theo đúng giới đức của ngài Ðại Sĩ Phổ Hiền.

Ðức Phật gồm vô lượng hạnh nguyện của các Bồ Tát, an trụ vào những pháp, công đức trọn đầy, rồi rải bước khắp mười phương, tùy thuộc vào phương tiện cứu vớt độ chúng sanh, làm cho tất cả qua khỏi mặt đường sinh tử, vào được Pháp tạng của chư Phật.

Lại nguyện sinh hoạt trong vô lượng trái đất hiện thành Phật quả. Bấy giờ, ngài sống cung Trời Ðâu Suất, vì mong muốn nói rộng bao gồm pháp, buộc phải từ cung trời ấy, giáng thần vào bầu mẹ. Từ bỏ nách bên buộc phải sinh ra, rồi vùng lên hiện ra đi bảy bước; hào quang rực rỡ tỏa nắng chiếu mọi mười phương, vô lượng cõi Phật, chấn động sáu cách. Trong giờ phút linh nghiệm này, một tay chỉ lên Trời, một tay chỉ xuống đất, Ngài chứa tiếng trường đoản cú xưng rằng: "Ta sẽ là Phật trên hết trong đời". Cơ hội ấy, hai vị Vua Ðế Thích cùng Phạm Thiên mang đến hầu khiến cả Trời và tín đồ đều cung kính tin theo.

Ngài lại chỉ ra học đủ các nghề: thi văn, lý, toán, bắn cung, cỡi ngựa; tập riêng rẽ thêm các môn võ thuật, đọc hết hầu hết pho sách sử. Bao gồm lần Ngài ung dung dạo bước vườn sau, diễn võ thi tài. Ngài lại đổi thay hiện ra cung điện cực kỳ lộng lẫy, trong những số đó có sắc đẹp diễm kiều cùng cao lương mỹ vị. Lại một hôm, Ngài ra đùa ngoại thành, chú ý thấy bạn già, fan bệnh, fan chết; nhận thấy cảnh tượng đó, Ngài nhận thấy được cõi đời là vô thường, phải quyết lìa ngôi báu, thần dân, quyến thuộc, tiền của, quyền quý cao sang, vào núi học đạo. Ngài cởi bỏ áo ngọc nón châu quý báu, khoác áo công ty tu, cạo vứt râu tóc, ngồi dưới gốc cây, siêng tu khổ hạnh, xuyên suốt sáu năm trường, y theo thiết yếu đạo, thực hành thực tế thiện pháp. Ngài lại chỉ ra trong cõi đời ngũ trọc, thuận theo chúng sinh, cấu trần độc hại tắm gội nghỉ ngơi sông Ni Lyên. Bấy giờ, chư Thiên giữ lại cành cây, Ngài vin lấy cành mà ra khỏi ao, liền có loài chim thiêng theo hầu Ngài tới địa điểm Ðạo Tràng. Ðiềm lành cảm nghiệm, nêu rõ công phúc, thương thừa nhận cỏ thờ dường, trải dưới cây người tình Ðề, ngồi xếp hai bàn chân lên đùi, nhập thiền định, phóng ra hào quang sáng lớn, khiến cho Ma vương vãi biết được, bọn chúng liền kéo cả họ hàng, bè cánh đến mà thử thách tâm ý của Ngài. Ngài cần sử dụng trí lực giải trị, khiến chúng buộc phải kinh sợ hàng phục. Chủ yếu nơi cội tình nhân Ðề Ðạo Tràng, Ngài hội chứng ngộ thành Bậc Ðại Giác.

Bấy giờ, vua Ðế Thích và Phạm vương vãi thỉnh ước Ngài gửi Pháp Luân. Ngài gật đầu đồng ý rồi tránh Ðạo Tràng, du phương thuyết pháp, tấn công trống pháp, thổi loa pháp, cố gắng gươm pháp, dựng cờ pháp, dậy sấm pháp, lóe chớp pháp, tưới mưa pháp, nói thí pháp với thường đem tiếng pháp cảnh tỉnh vắt gian. Ngài phóng hào quang quẻ soi khắp vô lượng cõi Phật. Tất cả các nhân loại chấn động sáu cách, thâu tóm cả cõi ma, làm cho rung động hoàng cung của ma vương, khiến cho chúng ma vương lo ngại đều quy phục cả. Ngài xé rách rưới các lưới tà, hủy hoại mọi thành kiến, tiến công tan số đông phiền não, lấp đầy gần như vực sâu ái dục, gạn sạch trọng điểm ý, duy trì trọn Pháp thân, khai mối cung cấp trí tuệ, rửa không bẩn tâm nhơ xấu, làm cho sáng đức thanh tịnh, truyền bá bao gồm giáo, hóa độ chúng sinh, khiến tất cả phần nhiều được thấm nhuần công đức, phước báu lợi lạc.

Ngài lại lấy pháp dược mầu nhiệm cứu vãn chữa ba nỗi khổ của bọn chúng sinh: một là thao tác cực nhọc sinh khổ, nhị là hết vui đến bi tráng sinh khổ, ba là những pháp vô hay sinh khổ. Ngài lại hiển hiện vô lượng công đức, thụ ký cho các Bồ Tát thành bậc bao gồm Ðẳng chính Giác. Lại hiện ra cảnh giới sinh tử, hầu cứu bọn chúng sinh bài trừ phiền não, vun trồng nơi bắt đầu phúc, trọn đầy đủ công đức, mầu nhiệm vô cùng.

Ngài lại đến các nước Phật, hiển bày giáo pháp bằng các việc vẫn tu hành, trong trắng không nhơ bẩn nhuốm. Ví như nhà huyễn thuật vẫn học tập thông suốt, rồi tùy theo ý mong hiện ra những tướng kỳ lạ như: hiện làm đàn ông, hiện tại làm bầy bà v.v... Không gì không hiện nay được.

Các vị người thương Tát sinh sống đây cũng tương tự thế, những ngài học tập hết các pháp, quán thông khiếp điển, tóm gọn sự lý, xét thuộc nghĩa nhiệm, thấy biết xác thực. Rồi ở trong vô số nhiều cõi Phật phần nhiều hiện ra trọn đủ những pháp như thế, hướng dẫn cho mười phương bọn chúng sinh, vô lượng bọn chúng sinh đa số cùng hộ niệm. Cảnh giới chư Phật an trụ, tình nhân Tát mọi trụ vào đó; Ðại Thánh tọa địa điểm nào, đều có Bồ Tát tọa vị trí đó. Giáo pháp của Ðức Như Lai thuyết giảng bồ Tát phần lớn tuyên dương một phương pháp rốt ráo, là bậc Ðại Sư cho các hàng người tình Tát, những ngài đem thiền định, trí tuệ thâm diệu chỉ bày cho chúng sinh đời mạt pháp thông hiểu các pháp tính, thấy rõ những pháp tướng với thấu suốt những cõi để cúng nhịn nhường chư Phật. Lại hóa hiện thân hình lẹ như chớp nhoáng, phát triển thành hiện lưới vô úy, gọi suốt gần như pháp huyễn hóa, xé rách rưới lưới ma, cởi mọi ràng buộc; thừa qua địa vị Thanh Văn, Duyên Giác, được phép tam muội: Không, Vô Tướng, Vô Nguyện. Những ngài khéo lập phương tiện, chỉ rõ bố thừa: Thanh Văn, Duyên Giác, nhân tình Tát. Sau khi giáo hóa sẽ xong, không thể sở hữu, những ngài lại hiện nay ra có sinh tử, chứ thực tế các pháp cũng không thiết bị gì thấy có, chẳng sinh, chẳng diệt, tất cả đều bình đẳng, thành diệu pháp vô lượng tổng trì bách thiên tam muội. Những căn trí tuệ, tĩnh mịch vô cùng, vào sâu tới pháp tạng của bồ Tát, được pháp Hoa Nghiêm tam muội của Phật, tuyên dương giảng nghĩa không còn thảy kinh khủng mà vẫn trụ vào phép định sâu xa mầu nhiệm, thấy tất cả chư Phật hiện tại, vào một giây phút hiện ra mọi nơi, tương trợ muôn loài, chịu những khổ não, tách biệt chỉ rõ chân thật, được trí biện tài của các đức Như Lai, rồi thể nhập ngôn ngữ của bọn chúng sinh, khai hóa cho hết thảy, quá qua những pháp tải của cầm cố gian, kiên trung tâm giữ đạo cứu giúp đời. Ðối với hết thảy bọn chúng sinh, những ngài tùy ý từ tại, rước việc tương trợ chúng sinh làm nhiệm vụ nặng nề, giữ gìn pháp tạng của chư Phật làm cho thường còn chẳng mất. Lại khởi lòng đại bi đát xót bọn chúng sinh, diễn lời đại từ, trao nhỏ mắt Pháp, ngăn ba chốn dữ, mở cửa Bồ Ðề, lại lấy pháp không có ai cầu thỉnh mà thí hóa cho việc đó dân như người con trọn hiếu, kính thương thân phụ mẹ, đối với chúng sinh như so với chính mình. Những ngài đang gây đầy đủ nhân lành, qua khỏi đường sinh tử, được vô lượng công đức của chư Phật. Trí tuệ sáng sủa suốt của những ngài cũng quan trọng nghĩ bàn. Các vị tình nhân Tát Ðại Sĩ như thế, chẳng thể kể làm thế nào cho xiết, cùng một lúc cho tới dự hội.

Bấy giờ, đức núm Tôn thân căn vui đẹp, dáng điệu nghiêm tịnh, sắc đẹp mặt hồng sáng. Tôn trả A Nan thấy vậy, liền từ tòa ngồi và đứng dậy, trễ vai áo mặt phải, quỳ gối chắp tay, bạch Phật rằng:

- Bạch đức núm Tôn! từ bây giờ đức chũm Tôn thân căn vui đẹp, thân tướng tá nghiêm tịnh, sắc đẹp mặt hồng sáng, như tấm gương trong sạch, tối ưu trong ngoài, oai dũng rõ rệt, tướng tốt tuyệt vời, chưa từng thấy có. Kính bạch Ðức Ðại Thánh! Lòng nhỏ nghĩ rằng: bây giờ có lẽ đức ráng Tôn trụ vào khu vực pháp kỳ diệu! lúc này đức thay Hùng trụ vào vùng chư Phật trụ! hôm nay đức cố gắng Nhãn trụ vào hạnh của đấng Ðạo Sư! bây giờ đức núm Anh trụ vào đạo về tối thắng! hôm nay đức Thiên Tôn hành theo đức của đức Như Lai! Chư Phật tía đời: quá khứ, hiện tại tại, vị lai đã và một ý suy nghĩ độ sinh. đề xuất chăng bây giờ đức Như Lai đang bốn duy chư Phật tứ duy chăng? bởi sao oai thần của Ngài chói sáng sủa như vậy?

Bấy giờ, Ðức gắng Tôn bảo Ngài A Nan rằng:

- A Nan! gồm phải chư Thiên dựa vào ông mang lại hỏi ta hay tự ông khởi ý hỏi bài toán đó?

A Nan bạch Phật rằng:

- Bạch Ðấng Ðại Bi ráng Tôn! không phải chư Thiên mang lại nhờ con, chủ yếu tự bạn dạng thân con thấy biết nhưng hỏi vấn đề đó.

Phật dạy dỗ rằng:

- giỏi thay! hay thay! A Nan, các điều ông hỏi thiệt là sâu xa! Như Lai đem lòng đại bi vô tận, mến xót chúng sinh trong ba cõi đề xuất mới thị chỉ ra đời, khai sáng đạo giáo, để cứu giúp vớt quần sinh khiến cho họ được nhiều lợi ích chân thật. Như Lai vô lượng ức kiếp nặng nề gặp, cực nhọc thấy, cũng giống như hoa Ưu Ðàm trải qua bao kiếp new trổ một lần. Nay các điều ông hỏi có ích ích khai hóa cho tất cả chư Thiên, nhân loại.

A Nan! buộc phải biết, Như Lai là bậc thiết yếu Giác, trí tuệ cấp thiết suy lường hay khuyên dẫn và tương khắc và chế ngự tâm người, không gì ngăn ngại. Như Lai sử dụng sức một bữa ăn mà lâu mệnh được trăm ngàn vạn kiếp, vô vàn vô lượng còn hơn tại chỗ này nhiều. Lại nữa, Như Lai thân căn vui đẹp, dáng điệu nghiêm tịnh, khuôn phương diện hồng sáng. Do sao vậy? bởi vì thiền định, trí tuệ của Như Lai sáng suốt vô cùng, tất cả các Pháp Như Lai hầu như được viên dung vô ngại.

A Nan, hãy nghe mang đến kỹ, bây chừ ta nói mang lại ông nghe.

A Nan bạch rằng:

- Vâng, con mong muốn được nghe.

Ðức Phật bảo A Nan rằng:

- Về đời xưa kia, biện pháp nay rất rất lâu xa, cần yếu tính bàn được là bao nhiêu kiếp, bao gồm đức Ðĩnh quang đãng Như Lai thị hiển thị đời, giáo hóa độ bay vô lượng chúng sinh đa số được đạo quả, rồi Ngài new diệt độ. Trang bị đến, có đức Như Lai thương hiệu là quang quẻ Viễn, thứ mang lại tên là Nguyệt Quang, thứ đến tên là chiên Ðàn Hương, thứ cho tên là Thiện đánh Vương, thứ mang đến tên là Tu Di Thiên Quán, thứ mang đến tên là Tu Di Ðẳng Diệu, thứ mang đến tên là Nguyệt Sắc, thứ mang lại tên là chính Niệm, thứ đến tên là Ly Cấu, thứ đến tên là Vô Trước, thứ mang đến tên là Long Thiên, thứ đến tên là Dạ Quang, thứ cho tên là An Minh Ðỉnh, thứ mang lại tên là Bất Ðộng Ðịa, thứ đến tên là giữ Ly Diệu Hoa, thứ mang lại tên là giữ Ly Kim Sắc, thứ đến tên là Kim Tạng, thứ cho tên là Viêm Quang, thứ mang lại tên là Viêm Căn, thứ mang lại tên là Ðịa Chủng, thứ cho tên là Nguyệt Tượng, thứ mang lại tên là Nhật Âm, thứ đến tên là Giải thoát Hoa, thứ đến tên là Trang Nghiêm quang Minh, thứ cho tên là Hải Giác Thần Thông, thứ mang đến tên là Thủy Quang, thứ cho tên là Ðại Hương, thứ mang đến tên là Ly nai lưng Cấu, thứ cho tên là Xả Yếm Ý, thứ mang đến tên là Bảo Viêm, thứ mang đến tên là Diệu Ðỉnh, thứ cho tên là Dũng Lập, thứ đến tên là Công Ðức Trí Tuệ, thứ đến tên là Tế Nhật Nguyệt Quang, thứ cho tên là Nhật Nguyệt lưu Ly Quang, thứ mang lại tên là Vô Thượng lưu giữ Ly Quang, thứ đến tên là buổi tối Thượng Thủ, thứ mang lại tên là người yêu Ðề Hoa, thứ đến tên là Nguyệt Minh, thứ đến tên là Nhật Quang, thứ mang lại tên là Hoa nhan sắc Vương, thứ cho tên là Thủy Nguyệt Quang, thứ đến tên là Trừ ham Minh, thứ cho tên là Ðộ dòng Hạnh, thứ đến tên là Tịnh Tín, thứ mang lại tên là Thiện Túc, thứ mang lại tên là Uy Thần, thứ mang lại tên là Pháp Tuệ, thứ mang đến tên là Loan Âm, thứ mang đến tên là Sư Tử Âm, thứ cho tên là Long Âm, thứ đến tên là Xử Thế. Các đức Phật trên đây phần đông đã tạ thế hết.

Sau đó, lại có đức Phật tên núm Tự trên Vương, Như Lai, Ứng Cúng, bao gồm Ðẳng chính Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần thế Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư; Phật gắng Tôn.

Lúc ấy, có vị Quốc vương vãi nghe Phật thuyết pháp, sinh lòng vui vẻ, ngay tức thì phát trung khu Vô Thượng bồ Ðề, lìa cõi nước, bỏ ngôi vua, xuất gia làm Sa Môn, hiệu là Pháp Tạng, tài cao, trí dũng không giống đời. Ngài Pháp Tạng đến chỗ Ðức ráng Tự trên Vương Như Lai, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đi quanh theo phía mặt phải cha vòng, rồi quỳ gối lẹo tay và khen ngợi rằng:

Khuôn mặt hồng sáng chói

Oai đức tỏ vô cùng

Khỏa che cả không trung

Mặt trời không sánh nổi

Mặt trăng, ma ni châu

Cũng trở buộc phải mờ tối.

Cao giọng nói thiết yếu pháp

Vang khắp cả mười phương

Giới, văn đều tinh tiến

Trí tuệ cũng không lường.

Uy đức quả cảm nhất

Trong đời không nhiều người bằng

Biển pháp của chư Phật

Sâu rộng nhiệm mầu thay!

Ðem trí thiệt suy xét

Tìm thấy rõ cội nguồn

Vô minh và dục vọng

Thế Tôn lìa vớ cả

Bậc Sư Tử Nhân Hùng

Thần đức cần yếu lường

Trí tuệ rất lớn thâm

Công huân thật rộng lớn lớn

Oai tướng sáng hơn trăng

Chấn đụng cõi đại thiên.

Con nguyện khi có tác dụng Phật

Lên ngôi Thánh Pháp Vương

Dứt hẳn con đường sinh tử

Ðến bên bờ giải thoát.

Sáu phép là tía Thí

Trì Giới với Nhẫn Nhục

Tinh tiến cho Thiền Ðịnh

Trí Tuệ là bậc nhất.

Con thề lúc thành Phật

Làm hết rất nhiều nguyện này

Tất cả điều hại hãi

Biến thành niềm an vui.

Giả như bao gồm chư Phật

Trăm ngàn muôn ức triệu

Cùng những bậc Ðại Thánh

Nhiều như mèo sông Hằng

Cúng dường hết tất cả

Chư Phật Ðại Thánh đó

Cũng không bởi cầu đạo

Kiên trọng điểm không thoái chuyển.

Chí tinh tiến như thế

Oai thần không thể đoán trước đuợc.

Con lúc được thành Phật

Sửa sang cõi nước này

Như cõi niết bàn kia

Thế gian bắt buộc sánh

Chúng sinh trong nước đó

Cũng giỏi đẹp lạ thường.

Con nay lòng yêu quý xót

Ðộ thoát mang đến tất cả

Các chúng sinh sau này

Lòng mong muốn cầu tinh tiến

Ðã mang đến nước bé rồi

Ðều mạnh khỏe vui vẻ.

May được Phật tin rõ

Tâm thật thà của con

Phát nguyện về Tịnh Ðộ

Nhờ tinh tiến tu hành

Mười phương các Ðức Phật

Trí tuệ rộng thấu suốt

Biết rõ vai trung phong hạnh con

Dù thân tất cả mỏi mòn

Trong gần như nỗi khổ đau

Con vẫn thay tu hành

Dù chết chẳng ăn uống năn.

Phật bảo:

- A Nan! Tỉ Khưu Pháp Tạng nói lời sử dụng nhiều xong, lại bạch Phật rằng: “Bạch Ðức nạm Tôn con phát chổ chính giữa Vô Thượng chủ yếu Giác cúi xin Ðức Phật rộng nói ghê pháp cho con nghe, nhỏ sẽ tu hành đến chóng thành chính giác, xong bỏ nơi bắt đầu nguồn nhức đầu khó xử trong đường sinh tử, để giữ lại lấy cõi nước Phật tịnh tâm trang nghiêm và pháp tạng nhiệm mầu của chư Phật”.

Bấy giờ đồng hồ Ðức cụ Tự tại Vương bảo Tỉ Khưu Pháp Tạng rằng: “Chắc ông đã biết cách tu hành nhằm trang nghiêm cõi Phật rồi chăng?”

Tỉ Khưu Pháp Tạng bạch Phật: “Nghĩa ấy sâu rộng cấp thiết nghĩ bàn, không hẳn cảnh giới của con. Kính xin nạm Tôn rộng lớn lòng diễn giải hạnh nguyện về cảnh giới Tịnh Ðộ của chư Phật cho nhỏ nghe. Nghe rồi, nhỏ sẽ y theo thuyết kia tu hành cho kết thúc sở nguyện”.

Khi ấy, đức Phật thay Tự trên Vương biết ông là người cao minh tất cả chí nguyện sâu rộng, liền nói Kinh mang lại Tỉ Khưu Pháp Tạng nghe rằng: “Ví như tín đồ lấy đấu nhằm lường biển cả cả, trải trải qua nhiều kiếp còn có thể lường tới lòng sâu, đem được của báu. Huống chi, tín đồ dốc lòng tinh tiến cầu đạo không mỏi mệt, ắt sẽ có được kết quả, nguyện gì nhưng chẳng được”.

Ðức Phật thế Tự trên Vương lại nói rộng ra nhị trăm năm mươi ức cõi nước chư Phật, câu hỏi lành dữ của trời với người, sự xuất sắc xấu của cõi nước ứng phù hợp với tâm nguyện mang lại ngài Tỉ khưu Pháp Tạng nghe. Lúc Tỉ Khưu Pháp Tạng nghe Phật nói thấy rõ hết cõi nước trang nghiêm, thanh tịnh, tức tốc khởi sinh ý nguyện thù win tuyệt vời; trọng tâm Ngài vắng lặng, chí ko vướng mắc, duy trì gìn hạnh thanh tịnh, nghiêm túc Phật độ rất đầy đủ trong năm kiếp mà tất cả thế gian không có bất kì ai sánh bằng.

A Nan bạch Phật rằng:

- Ðức Phật làm việc cõi nước tê thọ được bao nhiêu tuổi?

Ðức Phật dạy rằng:

- lâu mệnh của Ðức Phật ấy được tứ mươi nhì kiếp.

Lúc ấy, Tỉ Khưu Pháp Tạng giữ mang hạnh thanh tịnh trong nhì trăm mười ức cõi nước mầu nhiệm của chư Phật. Sau thời điểm chứng quả, Ngài cho chỗ Ðức Phật rứa Tự tại Vương dập đầu lễ bên dưới chân Phật, đi chung quanh Phật ba vòng rồi đứng lại, chấp tay bạch Phật rằng:

- Lạy Ðức cầm cố Tôn! con đã duy trì được hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi Phật rồi!

Ðức Phật bảo Tỉ Khưu Pháp Tạng rằng:

- Ông cần biết hiện nay là thời điểm ông nói cách khác ra cho toàn bộ đại chúng được sinh lòng vui vẻ. Các vị nhân tình Tát nghe nói rồi tu hành theo phép ấy, thắng lợi vô số các điều nguyện lớn.

Tỉ Khưu Pháp Tạng bạch Phật rằng:

- Kính xin Ðức cố kỉnh Tôn rủ lòng yêu đương xét cho các điều nguyện béo của bé sau đây:

Ðiều nguyện thứ nhất: Nếu nhỏ được thành Phật mà lại trong cõi nước con còn tồn tại địa ngục, xẻ quỷ, súc sinh thì nhỏ chẳng trụ sinh sống ngôi bao gồm Giác.

Xem thêm: Giải Vô Địch Bóng Đá Đông Nam Á 2016, Bảng Xếp Hạng Aff Cup 2016

Ðiều nguyện lắp thêm hai: Nếu con được thành Phật mà lại Trời, fan trong cõi nước con sau thời điểm thọ thông thường còn đề nghị sa vào đường dữ thì nhỏ chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi bao gồm Giác.

Ðiều nguyện máy ba: Nếu con được thành Phật mà tất cả Trời, tín đồ trong cõi nước bé thân không giống màu kim cương y thì nhỏ chẳng trụ ở ngôi bao gồm Giác.

Ðiều nguyện thiết bị tư: Nếu bé được thành Phật mà tất cả Trời, tín đồ trong cõi nước con thân hình còn có kẻ đẹp, tín đồ xấu thì bé chẳng trụ sinh hoạt ngôi chủ yếu Giác.

Ðiều nguyện lắp thêm năm: Nếu bé được thành Phật nhưng Trời, người trong cõi nước con chần chờ rõ túc mệnh của mình và những câu hỏi đã xẩy ra trong trăm ngàn ức na vày tha những cõi Phật thì bé chẳng trụ sống ngôi chủ yếu Giác.

Ðiều nguyện thiết bị sáu: Nếu con được thành Phật nhưng Trời, bạn trong cõi nước nhỏ không được phép Thiên Nhãn, cho tới không thấy rõ trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật thì nhỏ chẳng trụ nghỉ ngơi ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện sản phẩm bảy: Nếu con được thành Phật nhưng Trời, bạn trong cõi nước bé không được phép Thiên Nhĩ, không được nghe và thọ trì không còn thảy lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha các Ðức Phật thì bé chẳng trụ nghỉ ngơi ngôi bao gồm Giác.

Ðiều nguyện máy tám: Nếu nhỏ được thành Phật nhưng Trời, bạn trong cõi nước con, không được thấy trung khu trí kẻ khác, cho đến không biết rõ tâm niệm của không còn thảy bọn chúng sinh vào trăm ngàn ức na vày tha những cõi Phật thì con chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi chủ yếu Giác.

Ðiều nguyện sản phẩm chín: Nếu bé được thành Phật nhưng Trời, tín đồ trong cõi nước con, không được phép thần túc, trong một khoảng một niệm, cho tới không thừa qua được trăm ngàn ức na vày tha những cõi Phật thì bé chẳng trụ sinh hoạt ngôi thiết yếu Giác.

Ðiều nguyện vật dụng mười: Nếu bé được thành Phật mà lại Trời, người trong cõi nước con còn có ý niệm tham chấp thân hình thì nhỏ chẳng trụ sinh sống ngôi thiết yếu Giác.

Ðiều nguyện sản phẩm công nghệ mười một: Nếu nhỏ được thành Phật cơ mà Trời, bạn trong cõi nước con không trụ vào thiết yếu định và chứng quả nát bàn thì bé chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi thiết yếu Giác.

Ðiều nguyện thiết bị mười hai: Nếu nhỏ được thành Phật cơ mà ánh sáng còn có hạn lượng, không soi thấu được trăm ngàn ức na vì chưng tha các cõi Phật thì nhỏ chẳng trụ làm việc ngôi bao gồm Giác.

Ðiều nguyện trang bị mười ba: Nếu nhỏ được thành Phật mà thọ mệnh còn tồn tại hạn lượng, chỉ được trăm nghìn ức na bởi tha kiếp thì nhỏ chẳng trụ sinh sống ngôi thiết yếu Giác.

Ðiều nguyện sản phẩm mười bốn: Nếu bé được thành Phật mà hàng Thanh Văn trong cõi nước con còn hoàn toàn có thể tính đếm được và bọn chúng sinh trong bố ngàn Ðại Thiên nhân loại ở trong trăm nghìn kiếp thành bậc Duyên Giác hết, rồi tính đếm mà hiểu rằng số kia là bao nhiêu thì con chẳng trụ sinh hoạt ngôi chủ yếu Giác.

Ðiều nguyện sản phẩm công nghệ mười lăm: Nếu con được thành Phật cơ mà Trời, tín đồ trong cõi nước con thọ mệnh còn tồn tại hạn lượng, trừ phi những phiên bản nguyện riêng của người ta có nhu cầu dài, ngắn đều được từ tại. Còn nếu như không được vậy nên thì con chẳng trụ sống ngôi thiết yếu Giác.

Ðiều nguyện lắp thêm mười sáu: Nếu nhỏ được thành Phật mà lại Trời, bạn trong cõi nước con còn tồn tại ai nghe thấy giờ chẳng lành thì con chẳng trụ sinh sống ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện máy mười bảy: Nếu nhỏ được thành Phật nhưng mà vô lượng chư Phật sinh hoạt mười phương nhân loại không ngợi khen thương hiệu của bé thì nhỏ chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện đồ vật mười tám: Nếu nhỏ được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương dốc tin tưởng tưởng, ước ao sinh về cõi nước nhỏ chỉ vào mười niệm, còn nếu như không được vừa ý thì con chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi thiết yếu Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch cùng gièm chê chủ yếu pháp.

Ðiều nguyện máy mười chín: Nếu bé được thành Phật mà bọn chúng sinh mười phương vạc tâm bồ Ðề, tu các công đức, dốc lòng phân phát nguyện, hy vọng sinh về cõi nước con, tới lúc thọ chung mà bé chẳng cùng đại chúng hiện ra thông thường quanh trước mặt bạn ấy thì con chẳng trụ sinh sống ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện vật dụng hai mươi: Nếu bé được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương nghe thương hiệu của con, nhằm lòng nhớ nghĩ mang lại nước con, tu trồng những công đức, dốc lòng hồi hướng, mong sinh về cõi nước bé mà không được ưng ý thì con chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi chủ yếu Giác.

Ðiều nguyện vật dụng hai mươi mốt: Nếu con được thành Phật nhưng mà Trời, tín đồ trong cõi nước con chẳng được đầy đủ ba mươi hai tướng của bậc đại nhân thì con chẳng trụ sống ngôi bao gồm Giác.

Ðiều nguyện trang bị hai mươi hai: Nếu con được thành Phật, không còn thảy chúng bồ Tát sống cõi Phật phương khác sinh về cõi nước con, tiếp nối sẽ tới số 1 Sinh vấp ngã Xứ, trừ phiên bản nguyện riêng biệt của từng vị tự trên hóa hiện, vày thương xót bọn chúng sinh nhưng mà rộng lớn, bền chắc như áo giáp, tu các công đức, độ thoát hết thảy, rồi qua khắp các cõi Phật, tu hạnh ý trung nhân Tát và cúng nhường mười phương chư Phật, khai hóa vô số chúng sinh khiến cho lập nên đạo Vô Thượng chủ yếu Giác. Chư vị vượt kế bên công hạnh, thường thì ở những địa vị mà tu tập theo hạnh nguyện của đức Phổ Hiền. Còn nếu không được như vậy thì nhỏ chẳng trụ ở ngôi bao gồm Giác.

Ðiều nguyện trang bị hai mươi ba: Nếu nhỏ được thành Phật mà những Bồ Tát trong cõi nước con, nương sức thần của Phật đi thờ dường các đức Phật vào khoảng thời gian một bữa ăn mà không tới được vô số, vô lượng ức na bởi tha những cõi Phật thì nhỏ chẳng trụ sinh sống ngôi thiết yếu Giác.

Ðiều nguyện trang bị hai mươi bốn: Nếu nhỏ được thành Phật mà những Bồ Tát vào cõi nước con ở trước chư Phật hiện ra công đức, ao ước có muôn vàn đồ dụng để cúng dường. Còn nếu như không được may mắn thì con chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi thiết yếu Giác.

Ðiều nguyện lắp thêm hai mươi lăm: Nếu con được thành Phật mà những Bồ Tát vào cõi nước con không diễn thuyết được tuyệt nhất Thiết Trí thì con chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện lắp thêm hai mươi sáu: Nếu nhỏ được thành Phật, những Bồ Tát vào cõi nước bé không được thân Kim cưng cửng Na La Diên thì con chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi chủ yếu Giác.

Ðiều nguyện trang bị hai mươi bảy: Nếu bé được thành Phật cơ mà Trời, người trong cõi nước cùng tất cả muôn vật không tồn tại hình sắc xuất sắc đẹp, chẳng thể tính lường, và hết thảy chúng sinh cho tới bậc đã có phép Thiên Nhãn mà lại không nói được ví dụ danh số thì nhỏ chẳng trụ sống ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện trang bị hai mươi tám: Nếu nhỏ được thành Phật mà những Bồ Tát vào cõi nước con, cho tới kẻ bao gồm ít công đức độc nhất không thấy được ánh sáng muôn mầu của cây nhân tình Ðề cao tư trăm vạn bởi tuần thì con chẳng trụ sống ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện đồ vật hai mươi chín: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát vào cõi nước bé thụ trì, đọc tụng, giảng thuyết gớm pháp, nhưng mà không được kiến thức biện tài thì nhỏ chẳng trụ sống ngôi bao gồm Giác.

Ðiều nguyện thứ ba mươi: Nếu nhỏ được thành Phật nhưng trí tuệ biện tài của các Bồ Tát vào cõi nước con còn tồn tại hạn lượng thì bé chẳng trụ sống ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện thứ tía mươi mốt: Nếu bé được thành Phật thì cõi nước bé thanh tịnh, soi thấy tất cả vô lượng, vô số quả đât chư Phật sinh hoạt mười phương cấp thiết nghĩ bàn, như tấm gương sáng thấy được ngoại hình mặt mi của mình. Nếu như không được bởi thế thì con chẳng trụ sống ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện thứ ba mươi hai: Nếu bé được thành Phật, vào cõi nước con, từ mặt đất mang đến hư không, cung điện, thọ đài, hồ nước ao, cây xanh và muôn hoa đều được tạo cho bằng vô lượng của báu hòa lẫn với ngàn sản phẩm công nghệ hương thơm. Toàn bộ đều xinh đẹp quái dị hơn cả cõi Trời cùng cõi Người. Mừi hương của muôn đồ dùng tỏa ra ngào ngạt mọi mười phương nuốm giới. Người thương Tát ở những nơi ngửi hương thơm ấy hầu như tu theo hạnh của Phật. Còn nếu như không được như thế thì bé chẳng trụ làm việc ngôi chủ yếu Giác.

Ðiều nguyện thứ tía mươi ba: Nếu nhỏ được thành Phật, chúng sinh trong vô lượng trái đất chư Phật mười phương tất yêu nghĩ bàn, gần như nhờ ánh quang đãng minh của bé chạm đến thân họ, khiến cho thân được nhẹ nhàng hơn hết Trời cùng Người. Còn nếu như không được như vậy thì con chẳng trụ sinh sống ngôi chủ yếu Giác.

Ðiều nguyện thứ ba mươi bốn: Nếu bé được thành Phật mà chúng sinh trong vô lượng trái đất chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe thương hiệu của con mà ko được pháp Vô Sinh Pháp Nhẫn và các môn thâm nám tổng trì của bậc nhân tình Tát thì bé chẳng trụ ở ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện thứ ba mươi lăm: Nếu bé được thành Phật mà phái nữ nhân trong vô lượng nhân loại chư Phật mười phương quan yếu nghĩ bàn, nghe thương hiệu con đầy đủ vui mừng, phân phát tâm người tình Ðề, ghét bỏ thân gái. Sau khoản thời gian mệnh bình thường mà còn phải làm thân cô bé nhân nữa thì con chẳng trụ nghỉ ngơi ngôi chủ yếu Giác.

Ðiều nguyện thứ ba mươi sáu: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe thương hiệu con, sau thời điểm thọ chung, thường xuyên tu phạm hạnh cho đến khi thành Phật. Nếu như không được như vậy thì nhỏ chẳng trụ ở ngôi chủ yếu Giác.

Ðiều nguyện thứ tía mươi bảy: Nếu con được thành Phật nhưng mà Trời và tín đồ trong cõi vô lượng quả đât chư Phật mười phương cấp thiết nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, cúi đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui tươi tu hạnh bồ Tát, được đa số Trời và tín đồ kính trọng. Nếu như không được như thế thì con chẳng trụ sinh hoạt ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện thứ tía mươi tám: Nếu con được thành Phật mà Trời và tín đồ trong cõi nước con mong muốn có y phục thì y phục tốt đẹp tùy thuộc vào tâm niệm của họ tự nhiên hiện ra trên bản thân họ. Nếu còn đề nghị cắt may, nhuộm, giặt thì con chẳng trụ sống ngôi bao gồm Giác.

Ðiều nguyện thứ bố mươi chín: Nếu bé được thành Phật nhưng mà Trời và bạn trong cõi nước nhỏ không được sự trải nghiệm vui sướng bằng vị Tỉ Khưu đã ngừng hết hồ hết phiền não thì nhỏ chẳng trụ sinh sống ngôi thiết yếu Giác.

Ðiều nguyện thứ bốn mươi: Nếu bé được thành Phật mà những Bồ Tát vào cõi nước nhỏ tùy ý mong mỏi thấy vô lượng trái đất trang nghiêm tịnh tâm của chư Phật làm việc mười phương đa số được như nguyện. Chẳng hạn, chú ý trong cây báu thấy rõ không còn cả như quan sát vào tấm gương sáng sủa thấy rõ nhân diện. Còn nếu không được như vậy thì bé chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện thứ tứ mươi mốt: Nếu con được thành Phật mà các chúng bồ Tát ở nhân loại khác nghe thương hiệu con, tự đó đến khi thành Phật mà những sắc căn còn thiếu kém thì con chẳng trụ nghỉ ngơi ngôi bao gồm Giác.

Ðiều nguyện thứ tứ mươi hai: Nếu con được thành Phật mà những Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe thương hiệu con, phần đông được bao gồm định giải thoát thanh tịnh; rồi trụ vào chính định đó trong khoảng một ý niệm cúng nhịn nhường vô lượng chư Phật nắm Tôn thiết yếu nghĩ bàn, nhưng vẫn ko mất thiết yếu định. Còn nếu không được như thế thì nhỏ chẳng trụ nghỉ ngơi ngôi thiết yếu Giác.

Ðiều nguyện thứ bốn mươi ba: Nếu bé được thành Phật mà các Bồ Tát ở quả đât phương khác nghe danh hiệu con sau khoản thời gian mệnh chung, thác sinh vào nhà tôn quý. Còn nếu không được như thế thì bé chẳng trụ ở ngôi chính Giác.

Ðiều nguyện thứ tư mươi tư: Nếu nhỏ được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe thương hiệu con vui mừng hớn hở, tu hạnh người yêu Tát, trọn đầy đủ công đức. Còn nếu không được như thế thì bé chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi chủ yếu Giác.

Ðiều nguyện thứ tứ mươi lăm: Nếu nhỏ được thành Phật mà những Bồ Tát ở trái đất phương khác nghe thương hiệu con đều được Phổ Ðẳng tam muội, rồi trụ vào tam muội đó cho đến khi thành Phật, hay được thấy chư Phật cần thiết nghĩ bàn. Còn nếu như không được như vậy thì bé chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi thiết yếu Giác.

Ðiều nguyện thứ tư mươi sáu: Nếu bé được thành Phật mà những Bồ Tát vào cõi nước con ao ước nghe pháp gì, phần lớn theo chí nguyện mình, tự nhiên được nghe. Nếu không được như vậy thì nhỏ chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi thiết yếu Giác.

Ðiều nguyện thứ tứ mươi bảy: Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương không giống nghe thương hiệu con nhưng chẳng tới được bậc Bất Thoái chuyển thì bé chẳng trụ ngơi nghỉ ngôi bao gồm Giác.

Ðiều nguyện thứ tư mươi tám: Nếu nhỏ được thành Phật mà các Bồ Tát sinh hoạt phương khác, nghe danh hiệu con nhưng mà chẳng tới tức thì được tía đức nhẫn: Âm hưởng Nhẫn, Nhu Thuận Nhẫn với Vô Sinh Pháp Nhẫn. Ðối với các pháp của Phật mà lại không chứng được bậc Bất Thoái đưa thì bé chẳng trụ ở ngôi bao gồm Giác.

Phật bảo A Nan rằng: “Khi Pháp Tạng Tỉ Khưu nói ngừng những lời nguyện đó, tức thời làm bài bác kệ đánh giá cao rằng:

Con lập nguyện hơn đời

Quyết cho tới Ðạo Vô thượng

Nguyện này sẽ không được toại

Thể chẳng thành Ðẳng Giác.

Con sinh hoạt vô lượng kiếp

Chẳng có tác dụng đại thí chủ

Cứu giúp chúng sinh khổ

Thề chẳng thành Ðẳng giác.

Tới khi nhỏ thành Phật

Khắp muôn phương nỗ lực giới

Nếu chẳng ai nghe danh

Thề chẳng thành Ðẳng Giác.

Lìa dục tới bao gồm niệm

Tu hành theo Phạm hạnh

Chí ước ngôi tối thượng

Làm thầy cả Trời, Người.

Sức thần tỏa hào quang

Soi mọi cả Ðại Thiên

Tiêu trừ tía thứ độc

Cứu bọn chúng sinh nguy nan.

Mở rộng mắt trí tuệ

Diệt hết chốn tối tăm

Ngăn lấp hầu như đường dữ

Khai thông những nẻo lành.

Công phúc hầu hết đầy đủ

Oai rạng tỏ mười phương

Nhật nguyệt hòa sức sáng

Cũng ko có gì sánh bằng.

Vì chúng khai tạng pháp

Rộng truyền công đức báu

Thường sinh hoạt trong đại chúng

Thuyết pháp giọng sư tử.

Cúng dường tất cả Phật

Trọn vẹn phần đông công đức

Tuệ nguyện rất nhiều đầy đủ

Ðược làm thầy tía cõi.

Trí vô hổ hang như Phật

Soi thấu khắp hầu như nơi

Nguyện công đức của con

Bằng ngôi cao quý nhất.

Nếu nguyện này thành tựu

Cảm cồn đến cha cõi

Các thiên thần trên không

Sẽ rải hoa nhiệm mầu.

Phật bảo A Nan rằng:

- Tỉ Khưu Pháp Tạng nói, bài xích kệ đó xong xuôi thì mọi cõi đất bao gồm sáu thiết bị chấn động, chư Thiên rải hoa đẹp mắt xuống đầu Ngài như mưa. Bên trên không tự nhiên và thoải mái nổi lên tiếng nhạc ngợi khen rằng: "Chắc chắn Ngài đang thành bậc Vô Thượng Chánh giác". Do những điều nguyện béo của ngài Tỉ Khưu Pháp Tạng trọn đầy đủ công đức, đúng như không hư, vui cảnh tịch diệt, thừa khỏi cụ gian.

Này ông A Nan! Ngài Tỉ Khưu Pháp Tạng ở đoạn đức Phật ấy, trong đại chúng tám bộ Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca lâu La, Khẩn mãng cầu La, Ma Hầu La Già phát lời thệ rộng, dựng lên nguyện lớn, rồi siêng chí chỉnh tề cõi khu đất nhiệm mầu. Tỉ Khưu Pháp Tạng chăm sóc cõi Phật, mở mang rộng lớn, cute hơn các cõi khác. Công việc xây dựng liên tục, không suy, không biến, trải qua hàng ngàn kiếp chẳng thể nghĩ bàn. Ngài sẽ tu trồng vô lượng tiết hạnh của bậc người yêu Tát, chẳng sinh ba tri giác: Dục giác, sân giác và Hại giác; chẳng khởi ba tưởng: Dục tưởng, sảnh tưởng với Hại tưởng, chẳng vướng sáu trần: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc cùng Pháp. Thành công được đức nhẫn nhục, chẳng nài nỉ gian khổ, ít ham mê muốn, biết trợ thì đủ, ko nhiễm tính sân, si. Trọng điểm thiền định thường yên lặng, trí tuệ không chống ngại. Không tồn tại lòng dối trá, xu nịnh quanh co, nét mặt hiền lành hòa, khẩu ca thân mến biết trước ý người, sẵn lòng giải đáp. Chí nguyện ngài không thể mệt mỏi, gan góc tinh tiến, chuyên mong pháp thanh tịnh, làm công dụng cho bọn chúng sinh, biết cung kính Tam Bảo, phụng cúng sư trưởng. Ngài cần sử dụng sức trang nghiêm vớ cả, không thiếu hạnh nguyện, khiến cho chúng sinh được thành tích công đức. Ngài trụ vào những pháp không: ko chấp tướng, không phát nguyện, không chế tạo ra tác với không sinh khởi; cửa hàng tưởng các pháp như huyễn, lìa bỏ tiếng nói thô ác, hại tín đồ và hại mình, tu tập các việc tốt lành, để cho lợi tín đồ và lợi mình.

Quán tưởng vậy nên rồi, ngài tách cõi nước, vứt ngôi vua, ko nghĩ đến sắc dục, chi phí của, tự mình tu hành sáu phép: cha Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tiến, Thiền Ðịnh với Trí Tuệ, lại dạy fan khác tu theo. Bởi chần chờ bao nhiêu kiếp góp công cất đức bắt buộc theo nơi mình sinh, ý nghĩ mình muốn, bao nhiêu kho báu thoải mái và tự nhiên hiện ra. Rồi giáo hóa, thành lập cho vô số bọn chúng sinh trụ vào đạo Vô Thượng chủ yếu Giác. Lại nữa, hoặc làm trưởng giả, cư sĩ thuộc dòng tôn quý: hoặc có tác dụng vua nước nhỏ, vua nước to thuộc dòng Sát Lỵ; hoặc thống trị sáu cõi trời Dục Giới cho đến Phạm Vương và thường đem bốn món: y phục, thức ăn, đồ dùng, thuốc thang, kính cẩn cúng dường tất cả chư Phật. Mọi công đức như vậy không sao đề cập xiết.

Lại nữa, mồm thơm như hương sen, các lỗ chân lông tiết ra mùi thơm chiên bầy tỏa khắp mười ph