Anh về viếng thăm quê mưa sa giông chiều nuớc lũ khung trời âm u xuồng ba lá chẳng nơi neo Tìm người anh yêu, cô hàng xóm thuở năm nào Cây trứng cá phổ biến rào bao lưu niệm thời thơ ấu hiện nay em nơi đâu sao quanh phía trên toàn nuớc cộng đồng Chìm vào phong cha làng quê chảy tác điêu linh Tình tín đồ em thuở xưa cùng cắp sách chung truờng Cây trứng cá trôi rồi nay biết tìm kiếm em nơi đâu ĐK: Nước đồng chí dâng cao gieo âu sầu nghẹn ngào Nước bằng hữu dâng trào làm cho ruộng hoang xờ xạc Nuớc anh em vô tình sở hữu hình hài tóc tang Em ơi biết em phương nào để ngõ hồn anh tê tái Cây dừa tre năm xưa phía hai bên đồng lúa trổ nhưng giờ khu vực đây bi hùng hiu hắt xót thương ai (/uớt mày thôi) Rào nhà chung sân đâu tàng mụn nhọt anh ngồi Cơn bằng hữu cuốn đi rồi nhức xót này anh sao nguôi !?!...

Bạn đang xem: Chiều nước lũ


Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tra Từ Một Trong Những Tiếng Anh Là Gì, 23 Cụm Từ Dẫn Dắt Trong Tiếng Anh

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.