Đâu rất có thể phai mờ lưu niệm tuổi thơ, đâu có thể phai mờ.Cho ta còn kia chút ngây thơ.Đến mãi bây giờ, lưu giữ hoài hoa bí vàng của tuổi thơ,nhớ hoài bé bướm kim cương thời mộng mơ.Ôi dòng thuở lúc đầu dệt mộng ngày xanh,ôi cái thuở ban đầu!Bâng khuâng một mái tóc bay bay.Tóc xõa vai gầy, tóc lâu năm hoa túng cài vào làn mây.Bóng chiều đang xuống dần mà lại nào hay.Nhớ lúc tan trường, anh thuộc em bắt bướm.Bướm cất cánh vô vườn nhưng mà nước đôi mắt rưng rưng.Anh đền rồng em color hoa bí.Hoa túng vàng thay bé bướm vàngnghe thương nhớ mênh mang.Nay túng thiếu trổ hoa kim cương về lại trường xưa,nay túng bấn trổ hoa vàng.Bâng khuâng bỗng nhiên nhớ sắc đẹp hoa xưa, hoa vẫn tươi màu.Mái ngôi trường xưa bao gồm là Hoàng Hạc LâuBiết tìm nhỏ bướm tiến thưởng giờ nghỉ ngơi đâu?

Bạn đang xem: Lời bài hát màu hoa bí


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Ăn Gan Lợn Có Tác Dụng Gì ? Những Điều Cần Lưu Ý Khi Ăn Gan Lợn

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.