×Close nhiều người đang xem trang giờ đồng hồ Việt ko dấu! Click vào links sau để xem trang giờ đồng hồ Việt gồm dấu: nếu Em Được tuyển lựa

Bạn đang xem: Stream Neu Em Duoc Lua Chon By Lam Khanh Chi On Amazon Music

Neu cất cánh gio duoc chon lua mot lan nuaThi chac co le van yeu anh nhu ngay xuaNeu cất cánh gio duoc chon lua dieu em uoc moThi em tin em van mo nhu em tung moVan mo rang tron doi ni yeu anh maiDu teo tiep noi nhung dang cay trong ngay maiVan mo rang tron doi ni em trao den aiTinh yeu trong em se mai khong bao gio phaiBoi vi mot lúc em da yeuLa con tim em domain authority dang trao cho tinh yeuDu duong tinh yeu muon kho khanVa doi khi em biet em khong duoc may manChang can ban tam giỏi nghi suyMinh hy sinh cho ai bởi se duoc nhung giDa yeu nhau thi cu yeu diSe mang đến ta tức thì thang chang he phung phiVa neu bay gio em day duoc noi mot loiNoi em con yeu mai mot nguoiChang co bao gio em muon xa roiDu tức thì mai toi la ngay lập tức sau cuoiVa neu cất cánh gio em day duoc chet mot lanChet cho tinh yeu se bat tanChang teo bao gio em vắt an hanChi can anh biet em luon hang yeu anh..
bài xích hát vào album
Nghe nhac Nghe tat ca 16 bai.
Tuong KhueLam đưa ra Khanh

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.