Để góp quý khách thuận tiện trong việc xem ngày tốttháng 6 năm 2017 cũng tương tự thuận luôn thể trong việc so sánh các ngày trong tháng 6/2017 cùng với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng hòa hợp tất một ngày dài đẹp hồi tháng 62017 cũng tương tự đưa ra những ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường hợp quý chúng ta không buộc phải xem ngày tốt tháng 6 năm 2017 xuất xắc xem ngày đẹp mắt tháng 6 năm 2017 chính vì đã có dự định tiến hành công việc vào một ngày ví dụ trong tháng 6, quý bạn sung sướng tìm đến ngày tương xứng và chọn xem cụ thể hoặc chọn nguyên tắc Xem ngày xuất sắc xấu để thấy một ngày vắt thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 6 năm 2017, ngày đẹp tháng 6 năm 2017

Xem ngày xuất sắc tháng 7 năm 2017


Xem ngày tốt tháng 8 năm 2017


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 6 NĂM 2017


Lịch dương

1

Tháng 6


Lịch âm

7

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 6


Lịch âm

8

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 6


Lịch âm

9

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 6


Lịch âm

10

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 6


Lịch âm

11

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 6


Lịch âm

12

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày sát Tý, mon Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 6


Lịch âm

13

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 6


Lịch âm

14

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 6


Lịch âm

15

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, mon Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 6


Lịch âm

16

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 6


Lịch âm

17

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 6


Lịch âm

18

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 6


Lịch âm

19

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 6


Lịch âm

20

Tháng 5


Ngày Xấu


Xem thêm: Mẫu Excel Quản Lý Thu Chi Doanh Nghiệp, Phần Mềm Quản Lý Thu Chi Nội Bộ Fastwork Expense

Ngày Nhâm Thân, mon Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 6


Lịch âm

21

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 6


Lịch âm

22

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày gần kề Tuất, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 6


Lịch âm

23

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 6


Lịch âm

24

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 6


Lịch âm

25

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, mon Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 6


Lịch âm

26

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 6


Lịch âm

27

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 6


Lịch âm

28

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 6


Lịch âm

29

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 6


Lịch âm

1

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 6


Lịch âm

2

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 6


Lịch âm

3

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày sát Thân, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 6


Lịch âm

4

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 6


Lịch âm

5

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 6


Lịch âm

6

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 6


Lịch âm

7

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đó là Tổng phù hợp ngày xuất sắc tháng 6 năm 2017 mà chúng tôi muốn nhờ cất hộ đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Rứa nên, khi thâu tóm được ngày tốt xấu hồi tháng 6/2017 thì bạn cần tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để có kết quả chi tiết và đúng mực nhất mang lại mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng hai năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày tốt theo từng mục đích công việc

♦ coi ngày giỏi xuất hành năm 2022

♦ coi ngày xuất sắc cắt tóc năm 2022

♦ coi ngày xuất sắc cưới hỏi năm 2022

♦ coi ngày chuyển bàn thờ năm 2022

♦ xem ngày sở hữu xe máy, ô tô năm 2022

♦ xem ngày bắt chó

♦ xem ngày đưa nhà năm 2022

♦ xem ngày giỏi treo bảng biển

♦ xem ngày giỏi khai trương mở shop năm 2022

♦ coi ngày tốt mua điện thoại cảm ứng

Bài viết liên quan