Các cấu trúc Little cùng A little, Few với A few trong giờ đồng hồ Anh dễ khiến ra sự nhầm lẫn cho người học. Vậy làm nạm nào để sáng tỏ những kết cấu này một cách chuẩn chỉnh xác? thuộc 4Life English Center (raovat360.com.vn) tìm gọi trong nội dung bài viết sau.

Bạn đang xem: Phân biệt few và a few

*
Phân biệt kết cấu Little và A little, Few cùng A few trong giờ Anh

1. Phân biệt cấu tạo Little cùng A little

Sau little và a little ta thực hiện danh từ ko đếm được.

Cấu trúc: Little + danh từ không đếm được: rất ít, không được để (có xu thế phủ định).

Ví dụ:

I have little money, not enough to buy a hamburger. (Tôi có rất ít tiền, ko đủ để sở hữ một cái bánh kẹp).I have little meat, not enough for lunch (Tôi có rất không nhiều thịt, không được cho bữa trưa nay).

Cấu trúc: A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để làm gì.

Ví dụ:

I have a little money, enough to lớn buy a hamburger. (Tôi bao gồm một không nhiều tiền, đủ để mua một loại bánh kẹp).I have a little meat, enough for lunch (Tôi có một ít thịt đủ đến bữa trưa nay).

2. Tách biệt Few với A few

*
Phân biệt Few cùng A few

Few cùng a few là lượng từ được sử dụng để gia công rõ ý nghĩa sâu sắc về mặt số lượng. Sau few và a few là danh từ đếm được số nhiều.

Cấu trúc: Few + Danh từ bỏ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để làm gì (mang tính bao phủ định).

Ví dụ:

Few people pass this examination (Rất ít bạn vượt qua kì thi này).I have few books, not enough for reference reading (Tôi chỉ gồm một không nhiều sách, không đủ để phát âm tham khảo).

Cấu trúc: A few + danh từ đếm được số nhiều: bao gồm một chút, đủ để triển khai gì.

Ví dụ:

There are a few glasses in the table (Có một vài chiếc ly sinh hoạt trên bàn).I have a few books, enough for reference reading. (Tôi bao gồm một vài quyển sách, đủ để đọc tham khảo).

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tìm Kiếm Trên Facebook Cực Đỉnh, Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tìm Kiếm Facebook

3. Chú ý khi phân biệt cấu tạo Little và A little, Few và A few

*
Lưu ý khi phân biệt cấu trúc Little với A little, Few và A few

Khi sáng tỏ few và a few, little cùng a little, ta cần để ý như sau:

Sau few và a few là danh từ bỏ đếm được số nhiều.Sau little cùng a little là danh từ ko đếm được.Little cùng few tức là không đủ hoặc hầu hết không có, thực hiện khi mang ý nghĩa sâu sắc tiêu cực.A little cùng A few có nghĩa là có một chút, đầy đủ đầy và thực hiện với ngụ ý tích cực.Cả few, a few, little với a little đều thực hiện trong câu khẳng định, rất ít lúc được xuất hiện thêm trong thắc mắc hoặc câu lấp định.

4. Bài xích tập áp dụng và đáp án

4.1. Bài tập 1

1. Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

very fewvery littlevery muchvery many

2. There are ……………… expensive new flats next khổng lồ the river

somea little

3. There are a ………….. Shops near the university.

fewany

4. Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

a fewa little

5. Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

6. I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

7. …………….. Love vì chưng you need?

how muchhow many

8. Paul always gets ………………. Homework.

muchmany

9. This cow produces …………………. Milk.

muchmany

10. ……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

4.2. Bài tập 2

There’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?He has ____education. He can’t read or write, and he can hardly count.There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.We’ve got ____time at the weekend. Would you like to meet?I have _______good friends. I’m not lonely.Julie gave us __________apples from her garden. Shall we chia sẻ them?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking to new peopleDo you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would lượt thích to borrow them.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.

4.3. Đáp án

Bài 1:

AAABAAAAAB

Bài 2: 

a littlelittlefewa little,a fewa fewlittle;a fewfew

Trên trên đây là toàn thể ngữ pháp và bài bác tập của cấu trúc cấu trúc little cùng A little, Few cùng A few trong giờ đồng hồ Anh. 4Life English Center (raovat360.com.vn) hy vọng bạn sẽ thành thạo rộng trong việc áp dụng những cấu trúc này vào bài xích tập và tình huống giao tiếp.