ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG PHÙNG quang quẻ THANH, nguyên Ủy viên Bộ thiết yếu trị, nguyên Phó túng thư Quân ủy Trung ương, nguyên bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng


*
*
*
*
Đại tướng mạo Phùng quang đãng Thanh.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 7-1967 mang đến tháng 2-1968: Chiến sĩ, đái đoàn 20, Sư đoàn 312.

Bạn đang xem: Đại tướng phùng quang thanh từ trần

Từ mon 3-1968 đến tháng 10-1971: Tiểu nhóm phó, Tiểu đội trưởng, Trung team phó, Trung đội trưởng, Phó đại đội trưởng, Đại nhóm trưởng Đại đội 9, tè đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

Từ mon 11-1971 đến tháng 7-1972: học viên huấn luyện cán bộ tiểu đoàn, ngôi trường Sĩ quan tiền Lục quân 1.

Từ tháng 8-1972 đến tháng 7-1974: Phó tiểu đoàn trưởng, Tiểu trưởng đoàn Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

Từ tháng 8-1974 mang lại tháng 12-1976: học tập viên huấn luyện và đào tạo cán bộ trung đoàn tại học viện chuyên nghành Quân sự (nay là học viện chuyên nghành Lục quân).

Từ mon 01-1977 đến tháng 11-1977: tham mưu trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, binh đoàn 1.

Từ mon 12-1977 đến tháng 4-1979: học tập viên Trường văn hóa Quân đoàn 1.

Từ tháng 5-1979 đến tháng 12-1982: Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, quân đoàn 1.

Từ mon 01-1983 đến tháng 10-1983: học viên đào tạo và giảng dạy Trung đoàn trưởng cỗ binh cơ giới trên Liên Xô.

Từ tháng 11-1983 đến tháng 4-1984: Phó sư đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng Sư đoàn 390, quân đoàn 1.

Từ mon 5-1984 đến tháng 2-1986: học tập viên giảng dạy tiếng Nga trên Đại học tập Ngoại ngữ quân sự (nay là học viện chuyên nghành Khoa học Quân sự).

Từ mon 3-1986 đến tháng 8-1986: học tập viên học viện Quân sự cấp cao (nay là học viện Quốc phòng).

Từ tháng 9-1986 mang đến tháng 7-1988: Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách Sư đoàn trưởng, Sư trưởng đoàn Sư đoàn 390, quân đoàn 1.

Từ mon 8-1988 đến tháng 2-1989: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, binh đoàn 1.

Xem thêm: " Trong Tay " 50 Triệu Nên Mua Xe Gì Cho Nam Rẻ Đẹp Tốt Nhất Hiện Nay

Từ tháng 3-1989 đến tháng 7-1989: học tập tiếng Nga tại học viện Kỹ thuật quân sự.

Từ tháng 8-1989 đến tháng 8-1990: học viên đào tạo lãnh đạo tham mưu, học tập viện Voroshilov, Bộ Tổng tư vấn (Liên Xô).

Từ tháng 9-1990 đến tháng 1-1991: học tập viên té túc Binh chủng hợp thành, học viện Quân sự cao cấp (nay là học viện Quốc phòng).

Từ tháng 2-1991 đến tháng 8-1991: Phụ trách tham mưu trưởng quân đoàn 1.

Từ mon 9-1991 đến tháng 1-1994: Sư trưởng đoàn Sư đoàn 312, binh đoàn 1.

Từ tháng 2-1994 đến tháng 8-1997: Phó viên trưởng, viên trưởng viên Tác chiến, bộ Tổng Tham mưu.

Từ tháng 9-1997 đến tháng 1-1998: học tập lý luận bao gồm trị cao cấp, học viện Chính trị quân sự.

Từ mon 2-1998 đến tháng 5-2001: bốn lệnh Quân khu vực 1. 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần vật dụng IX (tháng 4-2001), bằng hữu được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng.

Từ tháng 6-2001 đến tháng 5-2006: Đồng chí là Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên hay vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tư vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam, sản phẩm công nghệ trưởng bộ Quốc phòng. 

Tại Đại hội Đảng việt nam lần vật dụng X (tháng 4-2006), bè bạn được thai lại vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu vào Bộ chủ yếu trị và được hướng dẫn và chỉ định là Phó túng thư Quân ủy Trung ương; bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng (tháng 6-2006).

Tại Đại hội Đảng vn lần lắp thêm XI (tháng 1-2011), bạn hữu tiếp tục được thai vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, được Ban Chấp hành tw Đảng bầu lại vào Bộ bao gồm trị, liên tục giữ chức Phó túng thiếu thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng (đến tháng 4-2016).

Tháng 10-2016: Đồng chí được Đảng, bên nước mang lại nghỉ theo chế độ.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng những khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ bao gồm trị các khóa X, XI. Đại biểu Quốc hội những khóa XI, XII, XIII.

Đồng chí được thăng quân hàm thiếu hụt tướng mon 10-1994; Trung tướng mon 11-1999; Thượng tướng mon 6-2003; Đại tướng tháng 7-2007.

Do có khá nhiều công lao và thành tựu xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc bản địa và quân đội, đồng chí được Đảng, đơn vị nước tặng thưởng Huân chương hồ Chí Minh, danh hiệu hero Lực lượng tranh bị nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và những huân, huy chương cừ khôi khác.