*

*

ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền mướn nhà cho những người lao động trong thời gian 2022
home Thư viện điều khoản Luật sư toàn quốc chính sách sư support Cùng trao đổi Vướng mắc pháp luật Thành viên Tra cứu pháp luật Tra cứu giúp biểu mẫu
x kính chào mừng chúng ta đến với Dân Luật. Để viết bài Tư vấn, Hỏi cơ chế Sư, liên kết với nguyên lý sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
*

*

Dưới đây là nội dung mình đã khối hệ thống những nội dung liên quan đến cấp, bậc quân hàm, phép tắc về thời hạn thăng quân hàm cũng tương tự điều kiện nhằm xét thăng cũng như thẩm quyền thăng cấp, bậc và các trường hợp đặc biệt quan trọng khác.

Bạn đang xem: Quân hàm công an vạch xanh

Các bạn theo dõi và góp phần nếu gồm thiếu sót gì mình vẫn tiếp thu với chỉnh lý cho cân xứng hơn nhé!

CÔNG AN

Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ Công an quần chúng. # được phân thành 3 nghành nghề dịch vụ và theo cấp cho từ cao xuống phải chăng như sau:

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ

Sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật

Hạ sĩ quan, chiến sỹ nghĩa vụ

Cấp tướng

1. Đại tướng

2. Thượng tướng

3. Trung tướng

4. Thiếu hụt tướng

Cấp tá

Cấp tá

1. Đại tá

1. Thượng tá

2. Thượng tá

2. Trung tá

3. Trung tá

3. Thiếu thốn tá

4. Thiếu thốn tá

Cấp úy

Cấp úy

1. Đại úy

1. Đại úy

2. Thượng úy

2. Thượng úy

3. Trung úy

3. Trung úy

4. Thiếu hụt úy

4. Thiếu úy

Hạ sĩ quan

Hạ sĩ quan

Hạ sĩ quan

1. Thượng sĩ

1. Thượng sĩ

1. Thượng sĩ

2. Trung sĩ

2. Trung sĩ

2. Trung sĩ

3. Hạ sĩ

3. Hạ sĩ

3. Hạ sĩ

Chiến sĩ

1. Binh nhất

2. Binh nhì


hình hình ảnh nhận biết:

*

*

*** Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm:

--- Hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ:

- Hạ sĩ lên Trung sĩ: 01 năm;

- Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm;

- Thượng sĩ lên thiếu hụt úy: 02 năm;

- thiếu hụt úy lên Trung úy: 02 năm;

- Trung úy lên Thượng úy: 03 năm;

- Thượng úy lên Đại úy: 03 năm;

- Đại úy lên thiếu hụt tá: 04 năm;

- thiếu tá lên Trung tá: 04 năm;

- Trung tá lên Thượng tá: 04 năm;

- Thượng tá lên Đại tá: 04 năm;

- Đại tá lên thiếu hụt tướng: 04 năm;

Thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng buổi tối thiểu là 04 năm;

--- Thời hạn xét thăng level hàm hạ sĩ quan, đồng chí nghĩa vụ

+ Công dân triển khai nghĩa vụ tham gia công an quần chúng được phong, thăng cấp bậc hàm Binh nhì, Binh nhất, Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ.

+ Thời hạn xét thăng cấp độ hàm so với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân chính sách như sau:

Binh nhị lên Binh nhất: 06 tháng;

Binh tuyệt nhất lên Hạ sĩ: 06 tháng;

Hạ sĩ lên Trung sĩ: 01 năm;

Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm.

Xem thêm: Vì Sao Người Do Thái Thông Minh Nhất Thế Giới? Bí Mật Của Những Thiên Tài Do Thái

+ thời gian hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ học tập tại trường được xem vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm; so với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ bị giáng level hàm, sau đó 1 năm kể từ ngày bị giáng level hàm, nếu văn minh được xét thăng level hàm.


Chú ý:

Tuổi của sĩ quan tiền được xét thăng cấp độ hàm từ Đại tá lên thiếu thốn tướng không thật 57; trường hợp cao hơn nữa khi bao gồm yêu ước theo quyết định của quản trị nước.

--- Điều kiện xét thăng cấp bậc hàm:

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ Công an nhân dân được thăng cấp bậc hàm khi bao gồm đủ các điều kiện sau đây:

a) xong nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về thiết yếu trị, phẩm hóa học đạo đức, trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe;

b) Khi level hàm bây giờ thấp hơn cấp độ hàm cao nhất quy định so với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;

c) Đủ thời hạn xét thăng cấp độ hàm theo mức sử dụng trên

--- Phong, thăng cấp độ hàm trước thời hạn và phong, thăng cấp độ hàm vượt bậc

- Lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ bình yên quốc gia, đảm bảo trật tự, bình yên xã hội, chống chọi phòng, phòng tội phạm, nghiên cứu và phân tích khoa học, học hành mà cấp bậc hàm bây giờ thấp hơn cấp bậc hàm tối đa đối cùng với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, đồng chí đang đảm nhận thì được xét phong, thăng level hàm trước thời hạn.