Năm 2018: Áp dụng công tác học cùng sách giáo khoa mới

Thủ tướng chính phủ nước nhà đã phê chú tâm Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục và đào tạo phổ thông.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa mới 2015

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 404/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 mon 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ pháp luật Tổ chức cơ quan chính phủ ngày25 mon 12 năm 2001;

Căn cứ quyết nghị số 29-NQ/TW ngày04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần sản phẩm tám Ban Chấp hành trung ương khóa XI về thay đổi căn bản, toàn vẹn giáo dụcvà đào tạo, đáp ứng nhu cầu yêu ước công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế tài chính thịtrường định hướng xã hội công ty nghĩa và hội nhập quốc tế; nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 mon 6 năm năm trước của chủ yếu phủ ban hành Chương trình hành vi củaChính phủ tiến hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày thứ tư tháng 11 năm 2013 Hội nghị lầnthứ tám Ban Chấp hành tw khóa XI;

Căn cứ nghị quyết số 88/2014/QH13ngày 28 mon 11 năm năm trước của Quốc hội về thay đổi chương trình, sách giáo khoagiáo dục phổ thông;

Xét kiến nghị của bộ trưởng Bộ Giáodục cùng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê thông qua Đề ánđổi new chương trình, sách giáo khoa giáo dục và đào tạo phổ thông với các nội dung chínhnhư sau:

1. Mục tiêu

Xây dựng, phát hành chương trình giáodục ít nhiều (sau đây call tắt là chương trình) mới, sách giáo khoa rộng lớn (sauđây gọi tắt là sách giáo khoa) mới tương xứng với hệ thống giáo dục đa dạng theotinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04tháng 11 năm trước đó Hội nghị lần vật dụng tám Ban Chấp hành trung ương khóa XI, nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28tháng 11 năm năm trước của Quốc hội cùng tuyên tía của tổ chức triển khai Giáo dục, công nghệ và văn hóa truyền thống của phối hợp quốc: “Học để hiểu - học đểlàm - học để phổ biến sống - Học nhằm tự xác định mình”, góp thêm phần tạo gửi biếncăn bản, toàn diện về hóa học lượng, kết quả giáo dục và phát triển con người ViệtNam toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ, nhắm đến “công dân toàn cầu”.

Chương trình mới, sách giáo khoa mớiđược xây dựng theo phía coi trọng dạy fan với dạy chữ, rèn luyện, vạc triểncả về phẩm hóa học và năng lực; chú trọng giáo dục lòng tin yêu nước, lòng từ hàodân tộc, đạo đức, nhân cách, lối sống; phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và địnhhướng nghề nghiệp cho mỗi học sinh; tăng cường năng lực ngoại ngữ, tin học vàcác tài năng sống, làm việc trong điều kiệnhội nhập quốc tế; tăng cường ứng dụng, phạt huy thành quả đó khoa học technology thếgiới, độc nhất là công nghệ giáo dục với công nghệthông tin.

Chương trình mới, sách giáo khoa mớilấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính nhà động, tích cực, sáng tạo, khảnăng tự học tập của học tập sinh; tăng cường tính thúc đẩy trong dạy cùng học giữa thầyvới trò, trò với trò và giữa các thầy giáo, cô giáo.

2. Chính sách xây dựngchương trình mới, sách giáo khoa mới

a) quán triệt mặt đường lối, cách nhìn củaĐảng và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm an toàn tính đồng bộ giữa những chươngtrình, đề án thực hiện thay đổi căn bản, toàn vẹn giáo dục và huấn luyện và giảng dạy theo Nghịquyết số 44/NQ-CP ngày 09 mon 6 năm năm trước của chủ yếu phủ; tính đồng nhất giữa mụctiêu, nội dung, cách thức giáo dục với đánh giá kết quả giáo dục của chươngtrình mới.

b) lịch trình mới, sách giáo khoa mớibảo đảm tính tiếp nối, liên thông giữa những cấp học, những lớp học, giữa các môn học,chuyên đề học tập và vận động trải nghiệm sáng tạo.

c) chương trình mới, sách giáo khoa mớibảo đảm yêu cầu bớt tải, tính thiết thực; cập nhật với xu thế giáo dục đào tạo hiện đạitrên nhân loại và đính thêm với chương trình bồi dưỡng, cải thiện năng lực đội ngũ giáoviên và bức tốc cơ sở vật chất, kỹ thuật của phòng trường.

d) chương trình mới, sách giáo khoa mớikế thừa ưu thế của chương trình, sách giáo khoa hiện tại hành bên cạnh đó tham khảotiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước bao gồm nền giáo dục và đào tạo phát triển, đáp ứngyêu cầu chủ động hội nhập quốc tế.

đ) triển khai một chương trình, nhiềusách giáo khoa. Chương trình mới được xây dựng, thẩmđịnh và ban hành trước có tác dụng cơ sởcho câu hỏi biên soạn sách giáo khoa. Chương trình bắt đầu được thực hiện thống nhấttrong toàn quốc, trong những số ấy quy định hầu hết yêu cầu bắt buộc đạt về phẩm chất và năng lựccủa học sinh sau mỗi cung cấp học, văn bản và thời lượng giáo dục và đào tạo bắt buộc đối vớitất cả học tập sinh, đôi khi có 1 phần thích đúng theo để các cơ sở giáo dục chủ độngvận dụng phù hợp với điều kiện rõ ràng của địa phương. Khuyến khích các nhà xuấtbản, tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa. Bên trường, giáo viên nhà độnglựa lựa chọn sách giáo khoa.

e) chú ý phát huy sự đóng góp củacác tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp, những nhà khoa học, bên giáo dục, đơn vị quản lý...và toàn xã hội trong quy trình xây dựng,biên soạn cùng triển khai triển khai chương trình mới, sách giáo khoa mới.

3. Định hướng xây dựngchương trình mới, sách giáo khoa mới

a) Chương trình new được phát hành phùhợp với cơ cấu hệ thống giáo dục vào Đề án triển khai xong cơ cấu hệ thống giáo dụcquốc dân bởi vì Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên chủtrì xây dừng trình Thủ tướng chính phủ nước nhà phê phê duyệt theo nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm trước của thiết yếu phủ, trong những số ấy giáo dục ít nhiều được phânthành hai giai đoạn: tiến trình giáo dục cơ bản và tiến trình giáo dục định hướngnghề nghiệp. Trong tiến trình giáo dục triết lý nghề nghiệp xác định thời điểmvà cường độ phân hóa, hướng nghiệp phù hợp.

Chương trình mới, sách giáo khoa mớiđáp ứng yêu ước của quy trình giáo dục cơ bạn dạng là bảo vệ trang bị mang lại học sinhtri thức phổ quát nền tảng, trọn vẹn và thực sự nên thiết; quy trình giáo dụcđịnh hướng nghề nghiệp bảo vệ học sinh tiếp cận nghề nghiệp cân xứng với năng lực, hoài vọng và chủ độngchuẩn bị tốt cho quá trình giáo dục sau phổ thông.

b) lịch trình mới, sách giáo khoa mớiđược xây dựng, biên soạn theo hướng tích vừa lòng ở những lớp học, cấp cho học bên dưới vàphân hóa dần ở những lớp học, cấp cho học trên.

Ở những lớp học, cấp cho học bên dưới thực hiệnlồng ghép, phối kết hợp những nội dung tương quan với nhau ở tại mức độ phải chăng để tạothành các môn học tập tích hợp. Triển khai giảm phù hợp số môn học, tránh chồng chéonội dung cùng những kiến thức và kỹ năng không hoặc chưa quan trọng đối với học tập sinh. Ở cấp trung học tập phổ thông, ngoàicác môn học buộc phải chung, có những môn học, chăm đề học tập tập giành cho học sinhtự chọn.

c) lịch trình mới, sách giáo khoa mớiphải đáp ứng yêu cầu và đóng góp phần tạo cồn lực tăng cường đổi mới phương pháp dạyvà học, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá unique giáo dục.

Chương trình mới, sách giáo khoa mớiđược xây dựng, biên soạn theo phía tạo điều kiện thuận tiện và tạo nên động lực chogiáo viên nghiên cứu, khai thác tư liệu giáo dục, tìm hiểu thực tiễn để chuẩn bịtốt bài giảng; tăng cường tương tác, phát huy tính tích cực, chủ động và tạo cảmhứng học tập mang lại học sinh; tạo điều kiện cho học sinh dần nâng cao năng lực tựhọc hỏi, tìm tòi, gọi biết môi trường, cuộc sống xung quanh và rèn luyện các kỹnăng sống, có tác dụng việc; tạo điều kiện thuậnlợi và sản xuất động lực để đa dạng và phong phú hóa hiệ tượng tổ chức dạy học; thúc tăng cường mẽ ứngdụng công nghệ thông tin vào dạy với học.

Chương trình mới, sách giáo khoa mớiđược xây dựng, biên soạn đáp ứng yêu cầu và tạo thành điều kiện dễ dãi thực hiện tại đổimới thi, kiểm tra, tiến công giá chất lượng giáo dục; bảo đảm trung thực, kháchquan, thiết thực, ngày tiết kiệm, giảm áp lực nặng nề cho xã hội cùng khắc phục dịch thànhtích hình thức, viên bộ. Thi, kiểm tra, tiến công giá quality giáo dục đề nghị dựavào yêu thương cầu nên đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh được luật trongchương trình; phối hợp nhận xét trong quá trình học với reviews cuối kỳ, cuốinăm học; nhận xét của người dạy với tự đánh giá của người học; review của nhàtrường với review của mái ấm gia đình và của làng mạc hội; thực hiện reviews chất lượnggiáo dục sinh sống cấp quốc gia địa phương và đánh giá theo chương trình thế giới để làmcăn cứ khuyến cáo chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục.

d) Chương trình bắt đầu phải khẳng định cụthể nội dung và yêu thương cầu cần đạt đối với mỗi môn học, lớp học, cung cấp học nhưngkhông quá chi tiết để căn cứ vào chương trình biên soạn được không ít sách giáokhoa.

Sách giáo khoa phải được phòng ban cóthẩm quyền thẩm định, cho phép sử dụng, xuất bản. Vấn đề lựa chọn sách giáo khoathuộc thẩm quyền của nhà trường với được tiến hành công khai, minh bạch căn cứđiều kiện thực tiễn, có tìm hiểu thêm ý loài kiến của giáo viên, học sinh, cha mẹ họcsinh.

4. Phương án chủ yếu

a) Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền vềđổi bắt đầu căn bản, trọn vẹn giáo dục cùng đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáokhoa nhằm mục tiêu tạo đồng thuận bên cạnh đó phát huy kết quả sự tham gia góp phần củaxã hội.

b) chuẩn bị tốt nhất những điều kiện cầnthiết để thi công chương trình mới, soạn sách giáo khoa mới.

- Phân tích thâm thúy kinh nghiệm, bàihọc thực tiễn trong nước cùng nghiên cứu, tiếp thu tay nghề thế giới, tuyệt nhất làcác nước có nền giáo dục phát triển về tạo chương trình, soạn sáchgiáo khoa, tài liệu dạy dỗ học nhằm phát huy những kinh nghiệm tốt, hạn chế và khắc phục nhữnghạn chế.

- Khẩn trương triển khai xong về tổ chức,cơ chế, điều kiện bảo vệ hoạt động của những tổ chức có chức năng chỉ đạo, thựchiện Đề án thay đổi chương trình, sáchgiáo khoa giáo dục phổ thông và các Đề áncó liên quan. Xây dựng, phát hành các văn bạn dạng quy phạm pháp luật quan trọng phụcvụ triển khai thực hiện Đề án.

- chuẩn bị đội ngũ siêng gia, tác giả,người thẩm định... Tất cả kiến thức, năng lực, kinh nghiệm thực tế trong cùng ngoàinước tham gia các tổ chức, tham gia tiến hành các quá trình trong phạm vi Đề án.

c) thi công chương trình mới bảo đảmtính khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch.

- Chươngtrình mới buộc phải thể hiện rõ kim chỉ nam giáo dục thêm vàmục tiêu giáo dục của từng cấp cho học, môn học; cơ chế yêu cầu bắt buộc đạt về phẩmchất và năng lượng của học viên cuối mỗi cung cấp học, nội dung giáo dục đào tạo bắt buộc đốivới vớ cả học viên trên phạm vi toàn quốc,phương pháp và bề ngoài tổ chức giáo dục,đánh giá hiệu quả giáo dục so với các môn học ở mỗi lớp với mỗi cung cấp học của giáodục phổ thông.

- việc lựa chọn tổ chức, cá thể thamgia thành lập chương trình mới được triển khai công khai, minh bạch. Chương trìnhphải được lấy ý kiến rộng rãi của những tổ chức,cá nhân cùng được thực nghiệm nhằm bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm, tính khảthi với độ tin cậy.

- lịch trình mới phải được Hội đồngquốc gia thẩm định chương trình thẩm định trước khi phê duyệt, ban hành. Tiêuchí gạn lọc thành viên Hội đồng đất nước thẩm định chương trình, tiêu chuẩn đánhgiá và các bước thẩm định chương trình cần được công khai, minh bạch.

d) soạn một bộ sách giáo khoa mới(do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện) đủ những môn học ở những lớp học, bảođảm tiến độ theo lộ trình của Đề án.

- Việc tổ chức biên soạn sách giáokhoa phải huy động được đội ngũ chăm gia, đơn vị khoa học, bên giáo gồm năng lựctham gia; tiêu chí, quá trình lựa chọn tổ chức, cá thể tham gia biên soạn đượccông khai, minh bạch. Sách giáo khoa bắt buộc được lấy ý kiến rộng rãi và được thựcnghiệm nhằm đảm bảo an toàn sự tương xứng với chươngtrình, tính khoa học, tính sư phạm, tính khả thi cùng độ tin cậy.

- Sách giáo khoa bởi vì Bộ giáo dục và đào tạo vàĐào tạo, những nhà xuất bản, tổ chức, cá thể biên soạn phải được Hội đồng quốcgia đánh giá và thẩm định sách giáo khoa thẩm định trước khi phê duyệt có thể chấp nhận được sử dụng bảođảm tính khoa học, công bằng. Tiêu chí lựachọn member Hội đồng non sông thẩm định sách giáo khoa, tiêu chuẩn đánh giávà tiến trình thẩm định sách giáo khoa nên được công khai, minh bạch.

- soạn tài liệu giáo dục của địaphương đáp ứng nhu cầu nhu mong và cân xứng với điểm lưu ý của địa phương. Các tài liệu nàyphải được đánh giá bởi Hội đồng đánh giá và thẩm định cấp tỉnh cùng được Bộ giáo dục đào tạo và Đàotạo phê duyệt.

- tăng cường xây dựng học tập liệu điện tửđể phát huy mạnh ưu thế dạy và học qua mạng đôi khi với quá trình biên soạnsách giáo khoa mới; khuyến khích câu hỏi biên soạn, nghiên cứu và áp dụng sáchgiáo khoa năng lượng điện tử theo lịch trình mới.

đ) soạn tài liệu giải đáp dạy họctheo lịch trình mới, chú trọng gợi ý dạy và học địa thế căn cứ yêu cầu cần đạt vềphẩm hóa học và năng lực của học sinh so với mỗi môn học, lớp học, cấp học; tàiliệu phải thỏa mãn nhu cầu sự nhiều mẫu mã vùng miền, nhất là vùng miền núi, hải đảo,vùng đồng bào dân tộc bản địa ít người, vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - xã hội khó khăn, họcsinh khuyết tật.

e) tổ chức triển khai tập huấn giáo viên đáp ứngyêu ước triển khai tiến hành chương trình mới, sách giáo khoa mới. đẩy mạnh hiệuquả các phương nhân tiện kỹ thuật, công nghệ mới, tốt nhất là technology thông tin trong tổ chức triển khai tập huấn.

Nhà xuất bạn dạng có sách giáo khoa được lựachọn áp dụng có trọng trách phối phù hợp với ngành giáo dục tổ chức tập huấn chogiáo viên theo sách giáo khoa đã có được phê duyệt cho phép sử dụng cùng được đơn vị xuấtbản phạt hành.

g) tăng cường các đk cần thiếtbảo đảm triển khai có kết quả chương trình mới, sách giáo khoa mới.

- các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông công ty độngtiến hành điều chỉnh, ba trí, thu xếp nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng cơ sở vậtchất, kỹ thuật của nhà trường đáp ứng yêu ước chương trình mới, sách giáo khoamới; ưu tiên bố trí phòng học cỗ môn, chống thực hành, thí nghiệm; thanh tra rà soát danhmục thiết bị giáo dục và đào tạo tối thiểu hiện tại hành, chỉ bổ sung những thứ thật sự cầnthiết, thiết bị thiết bị giáo dục đào tạo ứng dụng kỹ thuật số để nâng cao hiệu quả sửdụng và tiết kiệm ngân sách chi phí.

- chế tạo và tổ chức triển khai triển khai thựchiện đồng hóa các Đề án tương quan nêu tại quyết nghị số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6năm 2014 của bao gồm phủ, trong các số đó chú trọng Đề ánđào tạo, đào tạo và huấn luyện lại và bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,đào tạo và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo, Đề án bảo đảm cơsở vật chất cho giáo dục và đào tạo mầm non và giáo dục phổ thông, Đề án tăng cường ứng dụng công nghệthông tin trong thống trị và hỗ trợ các chuyển động giảng dạy, nghiên cứukhoa học góp phần cải thiện chất lượng giáo dục, huấn luyện và đào tạo và dạy nghề.

Xem thêm:

5. Suốt thời gian thực hiện

a) tiến độ 1 (4/2015 - 6/2016):

- tổ chức thông tin tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục cùng đào tạo,đổi new chương trình, sách giáo khoa.

- Xây dựng, phê duyệt các chươngtrình, dự án, đề án có tương quan với Đề ánnày.

- ra đời Ban chỉ đạo đổi mớichương trình, sách giáo khoa giáo dục đào tạo phổ thông, những ban trình độ và những hộiđồng thẩm định; ban hành quy định về tổ chức, chỉ đạo, giám sát, review việcxây dựng, biên soạn, đánh giá chươngtrình mới, sách giáo khoa mới.

- Tập huấn, bồi dưỡng cho những người thamgia xây dựng, biên soạn, đánh giá và thẩm định chương trình mới, sách giáo khoa mới.

- thành lập cơ chế, cơ chế để huyđộng chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, công ty giáo, nhà quản lý và xã hội thamgia góp sức trong quá trình xây dựng, biên soạn, đánh giá chương trình mới,sách giáo khoa mới.

- Xây dựng, thẩm định, thực nghiệm vàban hành lịch trình mới; xây dựng học liệu điện tử theo công tác mới.

- sẵn sàng các điều kiện để tổ chứcthực nghiệm sách giáo khoa bắt đầu do Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo tổ chức biên soạn.

b) quá trình 2 (7/2016 - 6/2018):

- Biên soạn, thẩm định, thực nghiệm,phê duyệt cho phép sử dụng và thiết kế được ít nhất một bộ sách giáo khoa mớicủa lớp 1, lớp 6 với lớp 10.

- biên soạn tài liệu lí giải dạy họctheo lịch trình mới.

- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên nhằm thựchiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với lớp 1, lớp 6 với lớp 10.

- biên soạn tài liệu giáo dục đào tạo của địaphương.

- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy địnhvề chế độ, chính sách liên quan mang lại việc thực hiện chương trình mới, sách giáokhoa mới.

- tiếp tục tổ chức thông tin tuyêntruyền về thay đổi căn bản, trọn vẹn giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình,sách giáo khoa.

c) quy trình 3 (7/2018 - 12/2023):

- từ thời điểm năm học 2018 - 2019, bắt đầu triểnkhai vận dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới theo vẻ ngoài cuốn chiếu đốivới mỗi cấp tiểu học, trung học đại lý và trung học tập phổthông.

- Biên soạn, thẩm định, thực nghiệm,phê duyệt chất nhận được sử dụng và kiến thiết sách giáo khoa mới của các lớp còn lại.

- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên nhằm thựchiện công tác mới, sách giáo khoa mới so với các lớp còn lại.

- Đánh giá chương trình trong quátrình thực thi thực hiện.

- thường xuyên tổ chức thông tin tuyêntruyền về thay đổi căn bản, toàn vẹn giáo dục cùng đào tạo, thay đổi chương trình,sách giáo khoa.

6. Kinh phí và nguồn vốn

a) nhà nước bố trí 778,8 tỷ đồng để triển khai các nhiệm vụ:

- Xây dựng, thể nghiệm chương trình.

- Biên soạn, thí điểm một cỗ sáchgiáo khoa (do Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện), trong số đó có sách giáokhoa song ngữ (tiếng Việt - tiếng một trong những dân tộc không nhiều người) so với một số môn họcở cấp tiểu học; soạn và thí nghiệm sách giáo khoa năng lượng điện tử.

- thẩm định chương trình và thẩm địnhsách giáo khoa.

- Tập huấn, bồi dưỡng cho người thamgia xây dựng, biên soạn, đánh giá và thẩm định chương trình mới, sáchgiáo khoa mới; xây dựng khối hệ thống tập huấn, bồi dưỡng giáo viên qua mạng; tập huấn,bồi dưỡng cô giáo để triển khai chương trình mới, sách giáo khoa mới.

- cung cấp sách giáo khoa cho những trườngvùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc bản địa ít người,vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội khó khăn khăn, học sinh khuyết tật.

b) huy động kinh phí của các nhà xuấtbản, những tổ chức, cá nhân để biên soạn những sách giáo khoa (ngoài cuốn sách giáo khoado Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai biên soạn) và thực hiện các chuyển động khác củaĐề án không áp dụng kinh phí của nhà nước.

Điều 2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cơ quan

1. Bộ giáo dục và Đào tạo

a) nhà trì, phối hợp với các Bộ, ban ngành ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương rõ ràng hóa ngôn từ Đề án thành các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể theo từng giai đoạn, từngnăm để triển khai Đề án; đồng thời xây dựngvà tổ chức thực hiện các Đề án có tương quan với Đề án nàytheo quyết nghị số 44/NQ-CP ngày 09 mon 6 năm 2014 của chủ yếu phủ.

b) thành lập và hoạt động Ban chỉ đạo đổi mớichương trình, sách giáo khoa giáo dục và đào tạo phổ thông; các banxây dựng chương trình, những ban soạn sách giáo khoa; Hội đồng giang sơn thẩmđịnh chương trình; Hội đồng đất nước thẩm định sách giáo khoa.

c) report Hội đồng tổ quốc Giáo dụcvà cách tân và phát triển nhân lực, Ủy ban tổ quốc Đổi mới giáo dục và đào tạo phương án tổ chức xây dựng công tác mới,biên biên soạn sách giáo khoa mới.

d) Đề xuất cơquan có thẩm quyền tán thưởng kịp thờicác tổ chức, cá thể có nhiều đóng góp, thành tựu xuất sắc đẹp trong xây dựng,biên soạn, triển khai chương trình mới, sách giáo khoa mới.

đ) Kiểm tra, đánh giá, tổng đúng theo kếtquả triển khai tiến hành Đề án vào phạmvi cả nước theo từng năm, từng giai đoạn, định kỳ báo cáo Thủ tướng chính phủ.

2. Cỗ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính

Phối hợp với BộGiáo dục với Đào tạo bố trí, cân đối nguồn vốn để thực hiện Đề án theo quy định;hướng dẫn quản lí lý, sử dụng ngân sách đầu tư theo cơ chế của Luật giá cả nhà nước.

3. Các Bộ, ngành và phòng ban khác cóliên quan địa thế căn cứ chức năng, trọng trách theo quy định, phối phù hợp với Bộ giáo dục và Đào chế tác tổ chức thực hiện Đề án.

4. Ủy ban nhân dân những tỉnh,thành phố trực ở trong Trung ương

a) cửa hàng triệt, lãnh đạo ngay câu hỏi đẩymạnh tiến hành các chuyển động giáo dục trong bên trường kết phù hợp với giáo dục giađình với xã hội nhằm tăng tốc giáo dục lòng yêu thương nước, yêu lao động, lòng nhânái, tôn trọng pháp luật... Theo lý thuyết đổi new chương trình, sách giáokhoa; tăng nhanh phong trào thi đua dạy tốt, học tập tốt.

b) lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo và đào tạo,các cơ quan tác dụng ở địa phương desgin kế hoạch, tổ chức triển khai các nộidung của Đề án được phân công bên trên phạm vi địa bàn; tổ chứckiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp tác dụng thực hiện, định kỳ báo cáo BộGiáo dục cùng Đào tạo.

c) bảo đảm các điều kiện quan trọng về đại lý vật chất, kỹ thuật, nhân lực để thực thi thực hiệnchương trình mới, sách giáo khoa new hiệu quả.

d) chỉ đạo việc tổ chức triển khai biên soạn, thẩmđịnh tài liệu giáo dục của địa phương; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡnggiáo viên để triển khai tiến hành chương trình mới, sáchgiáo khoa mới.

đ) Đẩy mạnh tin tức tuyên truyền vềđổi new căn bản, trọn vẹn giáo dục với đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáokhoa trên phạm vi địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực ở trong Trung ương, những Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan liên quan thuộc chủ yếu phủ chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

địa điểm nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu hụt niên với Nhi đồng của Quốc hội; - Văn phòng trung ương Đảng; - văn phòng Tổng bí thư; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục; - Lưu: VT, KGVX (3b). M

Bài viết liên quan