sống trên đời này tín đồ giàu sang cũng giống như người nghèo khó. Trời vẫn ban đến ta cám ơn Trời mặc dù sống mến đau. Mai kia bị tiêu diệt rồi về bên cát bụi giàu cực nhọc như nhau. Nào ai biết trước định mệnh ngày sau ông Trời vẫn trao. Này nhà phệ lầu tiến thưởng son Này lợi danh chức quyền cao sang. Có nghĩa gì đâu sao chắc bền vững lâu dài hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung,Này tình yêu chót lưỡi đầu môi cũng vậy mà thôi vẫn mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sinh sống trên đời này tựa phù du bao gồm đây rồi lại mất. Cuộc sống thường ngày mong manh xin đề cập ai đừng thay đổi trắng vắt đen. Nào người sang giàu đừng do tham tiền bỏ nghĩa anh em. Bạn ơi! yêu cầu nhớ cát những vết bụi là ta mai này chóng qua.Người nhớ đến ta là cát những vết bụi trở về cát lớp bụi Xin fan nhớ cho.

Bạn đang xem: Ta là cát bụi xin người nhớ cho


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Biến Chứng Sau Mổ Mắt Lasik : Rủi Ro Nào Có Thể Xảy Ra? Một Số Dấu Hiệu Có Thể Gặp Sau Mổ Cận Thị Lasik

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.