Tỉnh Thanh Hóa bao gồm bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Thanh Hóa là 1 trong những Tỉnh thuộc Bắc Trung cỗ của nước ta, gồm trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa có dân sinh khoảng 3.640.128 và đại dương số xe pháo là 36. Tỉnh Thanh Hóa bao gồm 28 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Thanh hóa có bao nhiêu huyện


Xem các vị trí du định kỳ tại tỉnh giấc Thanh Hóa

*
Bản đồ gia dụng hành chủ yếu Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa bao gồm bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích thoải mái và tự nhiên khoảng 11.114,7 km2 thì tỉnh Thanh Hóa tất cả bao nhiêu huyện, thị xã, xóm phường thị xã nhỉ? chắc rằng bạn không biết Tỉnh Thanh Hóa tất cả tới 28 cung cấp quận thị xã thị xã, trong các số ấy Tỉnh Thanh Hóa bao gồm 636 cung cấp xã phường thị trấn đấy. Cụ thể như sau nhé:


1. Thành phố Thanh Hóa bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa có 37 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao hàm 17 làng mạc và trăng tròn phường: Phường Hàm Rồng, Phường Đông Thọ, Phường phái nam Ngạn, Phường trường Thi, Phường Điện Biên, Phường Phú Sơn, Phường Lam Sơn, Phường tía Đình, Phường Ngọc Trạo, Phường Đông Vệ, Phường Đông Sơn, Phường Tân Sơn, Phường Đông Cương, Phường Đông Hương, Phường Đông Hải, Phường Quảng Hưng, Phường Quảng Thắng, Phường Quảng Thành, làng Thiệu Vân, xóm Thiệu Khánh, làng mạc Thiệu Dương, Phường Tào Xuyên, làng mạc Hoằng Lý, xã Hoằng Long, làng Hoằng Quang, buôn bản Hoằng Đại, xóm Hoằng Anh, Phường An Hoạch, buôn bản Đông Lĩnh, làng Đông Vinh, làng Đông Tân, xóm Đông Hưng, làng mạc Quảng Thịnh, làng mạc Quảng Đông, buôn bản Quảng Cát, xóm Quảng Phú, xã Quảng Tâm.

2. Thị thôn Bỉm Sơn tất cả bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du định kỳ tại Thị thôn Bỉm Sơn

Thị xóm Bỉm Sơn có 8 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao hàm 2 xã với 6 phường: Phường Bắc Sơn, Phường tía Đình, Phường Lam Sơn, Phường Ngọc Trạo, Phường Đông Sơn, Phường Phú Sơn, xóm Quang Trung, xã Hà Lan.

3. Thị làng mạc Sầm Sơn có bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du kế hoạch tại Thị buôn bản Sầm Sơn

Thị làng Sầm Sơn tất cả 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao hàm 7 xã cùng 4 phường: Phường Trung Sơn, Phường Bắc Sơn, Phường ngôi trường Sơn, buôn bản Quảng Cư, Phường Quảng Tiến, buôn bản Quảng Minh, làng Quảng Hùng, xóm Quảng Thọ, xóm Quảng Châu, xã Quảng Vinh, xóm Quảng Đại.

4. Thị xã Mường Lát tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện Mường Lát

Huyện Mường Lát có 9 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 8 xã: thị trấn Mường Lát, xóm Tam Chung, xóm Tén Tằn, xóm Mường Lý, làng Trung Lý, thôn Quang Chiểu, xã Pù Nhi, xóm Nhi Sơn, xã Mường Chanh.

5. Huyện Quan Hóa có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Quan Hóa

Huyện quan lại Hóa tất cả 18 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 17 xã: thị trấn Quan Hóa, làng mạc Thành Sơn, làng Trung Sơn, xã Phú Thanh, buôn bản Trung Thành, thôn Phú Lệ, buôn bản Phú Sơn, thôn Phú Xuân, xã Thanh Xuân, Xã thánh thiện Chung, Xã nhân hậu Kiệt, xóm Nam Tiến, xã Hồi Xuân, xóm Thiên Phủ, buôn bản Phú Nghiêm, xã Nam Xuân, buôn bản Nam Động, xã Xuân Phú.

6. Thị trấn Bá Thước gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị xã Bá Thước

Huyện Bá Thước bao gồm 23 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 22 xã: thị trấn Cành Nàng, làng mạc Điền Thượng, xã Điền Hạ, làng mạc Điền Quang, làng Điền Trung, làng Thành Sơn, xóm Lương Ngoại, xóm Ái Thượng, làng mạc Lương Nội, xã Điền Lư, thôn Lương Trung, buôn bản Lũng Niêm, xóm Lũng Cao, thôn Hạ Trung, làng mạc Cổ Lũng, thôn Thành Lâm, làng mạc Ban Công, buôn bản Kỳ Tân, làng Văn Nho, làng mạc Thiết Ống, buôn bản Lâm Sa, làng mạc Thiết Kế, làng mạc Tân Lập.

7. Huyện Quan Sơn tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại huyện Quan Sơn

Huyện quan lại Sơn tất cả 13 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 12 xã: thị xã Quan Sơn, làng mạc Trung Xuân, làng Trung Thượng, xóm Trung Tiến, làng Trung Hạ, xã Sơn Hà, xóm Tam Thanh, buôn bản Sơn Thủy, xã Na Mèo, xóm Sơn Lư, buôn bản Tam Lư, thôn Sơn Điện, xóm Mường Mìn.

8. Huyện Lang Chánh gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện Lang Chánh

Huyện Lang Chánh bao gồm 11 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 10 xã: thị xã Lang Chánh, Xã yên ổn Khương, Xã im Thắng, buôn bản Trí Nang, làng mạc Giao An, làng mạc Giao Thiện, làng mạc Tân Phúc, xóm Tam Văn, xóm Lâm Phú, buôn bản Quang Hiến, làng Đồng Lương.

9. Thị xã Ngọc Lặc gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị trấn Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc tất cả 22 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 21 xã: thị trấn Ngọc Lặc, làng Lam Sơn, thôn Mỹ Tân, xóm Thúy Sơn, xã Thạch Lập, thôn Vân Âm, buôn bản Cao Ngọc, buôn bản Ngọc Khê, xã Quang Trung, xã Đồng Thịnh, làng mạc Ngọc Liên, xóm Ngọc Sơn, xã Lộc Thịnh, xóm Cao Thịnh, xóm Ngọc Trung, xã Phùng Giáo, xóm Phùng Minh, làng mạc Phúc Thịnh, xã Nguyệt Ấn, xóm Kiên Thọ, buôn bản Minh Tiến, buôn bản Minh Sơn.

10. Huyện Cẩm Thủy gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Cẩm Thủy

Huyện Cẩm Thủy có đôi mươi ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 19 xã: thị trấn Cẩm Thủy, làng mạc Phúc Do, làng mạc Cẩm Thành, làng Cẩm Quý, làng mạc Cẩm Lương, thôn Cẩm Thạch, buôn bản Cẩm Liên, xã Cẩm Giang, buôn bản Cẩm Bình, xóm Cẩm Tú, xóm Cẩm Sơn, làng Cẩm Châu, làng mạc Cẩm Tâm, xã Cẩm Phong, thôn Cẩm Ngọc, làng mạc Cẩm Long, buôn bản Cẩm Yên, xã Cẩm Tân, xóm Cẩm Phú, buôn bản Cẩm Vân.

11. Thị trấn Thạch Thành bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị xã Thạch Thành

Huyện Thạch Thành có 28 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị xã và 26 xã: thị xã Kim Tân, thị trấn Vân Du, làng Thạch Tân, làng Thạch Lâm, làng mạc Thạch Quảng, làng mạc Thạch Tượng, làng mạc Thạch Cẩm, xã Thạch Sơn, thôn Thạch Bình, xóm Thạch Định, xã Thạch Đồng, làng Thạch Long, làng Thành Mỹ, xã Thành Yên, làng Thành Vinh, xã Thành Minh, làng mạc Thành Công, xóm Thành Tân, xóm Thành Trực, thôn Thành Vân, làng mạc Thành Tâm, xóm Thành An, làng Thành Thọ, buôn bản Thành Tiến, xã Thành Long, buôn bản Thành Kim, buôn bản Thành Hưng, làng mạc Ngọc Trạo.

12. Thị trấn Hà Trung có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Hà Trung

Huyện Hà Trung tất cả 25 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 24 xã: thị trấn Hà Trung, làng Hà Long, làng Hà Vinh, xã Hà Bắc, xã Hà Vân, xóm Hà Yên, buôn bản Hà Thanh, thôn Hà Giang, làng Hà Dương, làng mạc Hà Phú, buôn bản Hà Phong, xóm Hà Ngọc, buôn bản Hà Ninh, xã Hà Lâm, làng Hà Sơn, xã Hà Lĩnh, xã Hà Đông, làng Hà Tân, xã Hà Tiến, làng mạc Hà Bình, xã Hà Lai, làng Hà Châu, xóm Hà Toại, xã Hà Thái, buôn bản Hà Hải.

13. Huyện Vĩnh Lộc gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc tất cả 16 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 15 xã: thị trấn Vĩnh Lộc, buôn bản Vĩnh Thành, thôn Vĩnh Quang, làng Vĩnh Yên, làng Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Long, làng mạc Vĩnh Phúc, làng Vĩnh Hưng, làng Vĩnh Minh, làng Vĩnh Khang, làng Vĩnh Hòa, xóm Vĩnh Hùng, làng Vĩnh Tân, buôn bản Vĩnh Ninh, thôn Vĩnh Thịnh, thôn Vĩnh An.

Xem thêm: Diễn Viên Cao Thùy Dương : &Apos;Tôi Đã Cởi Bỏ Nhiều Điều Trong Cuộc Sống&Apos;

14. Huyện Yên Định tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị xã Yên Định

Huyện lặng Định bao gồm 29 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị trấn và 27 xã: thị trấn Quán Lào, thị xã Thống Nhất, Xã yên Phú, Xã yên ổn Lâm, Xã im Tâm, Xã yên Giang, xóm Quí Lộc, Xã im Thọ, Xã lặng Trung, Xã im Trường, Xã im Bái, Xã yên ổn Phong, Xã yên Thái, Xã lặng Hùng, Xã yên ổn Thịnh, Xã lặng Ninh, Xã yên ổn Lạc, làng Định Tăng, xóm Định Hòa, xã Định Thành, buôn bản Định Công, buôn bản Định Tân, xóm Định Tiến, làng Định Long, thôn Định Liên, buôn bản Định Tường, buôn bản Định Hưng, xã Định Hải, buôn bản Định Bình.

15. Thị xã Thọ Xuân bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị trấn Thọ Xuân

Huyện thọ Xuân gồm 41 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 3 thị trấn và 38 xã: thị xã Thọ Xuân, thị xã Lam Sơn, thị xã Sao Vàng, làng Xuân Khánh, làng Thọ Nguyên, xã Xuân Thành, xóm Hạnh Phúc, buôn bản Bắc Lương, buôn bản Nam Giang, xóm Xuân Phong, xóm Thọ Lộc, thôn Xuân Trường, thôn Xuân Hòa, thôn Thọ Hải, thôn Tây Hồ, xóm Xuân Giang, xã Xuân Quang, thôn Xuân Sơn, xã Xuân Hưng, làng Thọ Diên, buôn bản Thọ Lâm, làng mạc Thọ Xương, xóm Xuân Bái, thôn Xuân Phú, thôn Xuân Thắng, làng mạc Xuân Lam, làng mạc Xuân Thiên, thôn Thọ Minh, xã Xuân Châu, thôn Thọ Lập, buôn bản Quảng Phú, thôn Xuân Tín, xóm Phú Yên, thôn Xuân Yên, buôn bản Xuân Lai, thôn Xuân Lập, xóm Thọ Thắng, làng mạc Xuân Minh, làng mạc Xuân Tân, thôn Xuân Vinh, làng Thọ Trường.

16. Huyện hay Xuân có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại Huyện hay Xuân

Huyện thường Xuân có 17 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn cùng 16 xã: thị trấn Thường Xuân, Xã chén bát Mọt, Xã im Nhân, buôn bản Xuân Lẹ, xóm Vạn Xuân, làng Lương Sơn, làng mạc Xuân Cao, làng mạc Luận Thành, làng Luận Khê, xã Xuân Thắng, làng mạc Xuân Lộc, xã Xuân Cẩm, làng Xuân Dương, làng Thọ Thanh, xã Ngọc Phụng, làng mạc Xuân Chinh, làng Tân Thành.

17. Thị xã Triệu Sơn tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Triệu Sơn

Huyện Triệu Sơn gồm 36 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 35 xã: thị xã Triệu Sơn, xã Thọ Sơn, buôn bản Thọ Bình, làng Thọ Tiến, Xã đúng theo Lý, Xã phù hợp Tiến, Xã hợp Thành, làng mạc Triệu Thành, Xã thích hợp Thắng, buôn bản Minh Sơn, làng Minh Dân, làng mạc Minh Châu, làng mạc Dân Lực, xóm Dân Lý, làng mạc Dân Quyền, buôn bản An Nông, thôn Văn Sơn, thôn Thái Hòa, buôn bản Tân Ninh, thôn Đồng Lợi, xóm Đồng Tiến, làng Đồng Thắng, xóm Tiến Nông, làng Khuyến Nông, làng Xuân Thịnh, xóm Xuân Lộc, xã Thọ Dân, làng Xuân Thọ, xã Thọ Tân, buôn bản Thọ Ngọc, xóm Thọ Cường, xã Thọ Phú, buôn bản Thọ Vực, làng mạc Thọ Thế, buôn bản Nông Trường, thôn Bình Sơn.

18. Thị trấn Thiệu Hóa bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Thiệu Hóa

Huyện Thiệu Hóa bao gồm 28 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 27 xã: thị xã Vạn Hà, xã Thiệu Ngọc, xóm Thiệu Vũ, buôn bản Thiệu Phúc, làng mạc Thiệu Tiến, buôn bản Thiệu Công, buôn bản Thiệu Phú, làng Thiệu Long, làng Thiệu Giang, xã Thiệu Duy, xã Thiệu Nguyên, xã Thiệu Hợp, thôn Thiệu Thịnh, xã Thiệu Quang, làng mạc Thiệu Thành, xã Thiệu Toán, làng mạc Thiệu Chính, làng Thiệu Hòa, buôn bản Thiệu Minh, xóm Thiệu Tâm, thôn Thiệu Viên, xóm Thiệu Lý, xã Thiệu Vận, thôn Thiệu Trung, làng mạc Thiệu Đô, xóm Thiệu Châu, xã Thiệu Giao, buôn bản Thiệu Tân.

19. Thị trấn Hoằng Hóa gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Hoằng Hóa

Huyện Hoằng Hóa tất cả 43 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn cùng 42 xã: thị trấn Hoằng Hóa, làng mạc Hoằng Giang, thôn Hoằng Xuân, làng mạc Hoằng Khánh, làng mạc Hoằng Phượng, làng Hoằng Phú, làng mạc Hoằng Quỳ, thôn Hoằng Kim, làng Hoằng Trung, buôn bản Hoằng Trinh, buôn bản Hoằng Sơn, xóm Hoằng Lương, buôn bản Hoằng Xuyên, thôn Hoằng Cát, xóm Hoằng Khê, thôn Hoằng Quý, thôn Hoằng Hợp, buôn bản Hoằng Minh, xã Hoằng Phúc, xóm Hoằng Đức, buôn bản Hoằng Hà, làng Hoằng Đạt, xã Hoằng Vinh, thôn Hoằng Đạo, buôn bản Hoằng Thắng, xã Hoằng Đồng, buôn bản Hoằng Thái, làng Hoằng Thịnh, xóm Hoằng Thành, thôn Hoằng Lộc, thôn Hoằng Trạch, làng Hoằng Phong, làng Hoằng Lưu, làng mạc Hoằng Châu, xã Hoằng Tân, làng mạc Hoằng Yến, thôn Hoằng Tiến, xã Hoằng Hải, xã Hoằng Ngọc, xã Hoằng Đông, xóm Hoằng Thanh, buôn bản Hoằng Phụ, xóm Hoằng Trường.

20. Thị xã Hậu Lộc bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Hậu Lộc

Huyện Hậu Lộc bao gồm 27 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 26 xã: thị xã Hậu Lộc, thôn Đồng Lộc, xóm Đại Lộc, xã Triệu Lộc, làng Châu Lộc, xóm Tiến Lộc, thôn Lộc Sơn, Xã cầu Lộc, buôn bản Thành Lộc, xóm Tuy Lộc, xóm Phong Lộc, buôn bản Mỹ Lộc, làng mạc Văn Lộc, thôn Thuần Lộc, thôn Lộc Tân, xã Xuân Lộc, xã Thịnh Lộc, xã Hoa Lộc, xóm Liên Lộc, xã Quang Lộc, xóm Phú Lộc, làng mạc Hòa Lộc, buôn bản Minh Lộc, xóm Hưng Lộc, làng mạc Hải Lộc, xã Đa Lộc, buôn bản Ngư Lộc.

21. Huyện Nga Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Nga Sơn

Huyện Nga Sơn tất cả 27 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 26 xã: thị trấn Nga Sơn, Xã cha Đình, buôn bản Nga Vịnh, buôn bản Nga Văn, buôn bản Nga Thiện, làng mạc Nga Tiến, làng Nga Lĩnh, thôn Nga Nhân, xã Nga Trung, buôn bản Nga Bạch, xóm Nga Thanh, làng Nga Hưng, làng mạc Nga Mỹ, thôn Nga Yên, làng mạc Nga Giáp, xóm Nga Hải, xã Nga Thành, làng mạc Nga An, thôn Nga Phú, làng mạc Nga Điền, xã Nga Tân, làng Nga Thủy, xóm Nga Liên, làng mạc Nga Thái, xã Nga Thạch, xóm Nga Thắng, xã Nga Trường.

22. Thị xã Như Xuân bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị trấn Như Xuân

Huyện Như Xuân có 18 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 17 xã: thị xã Yên Cát, Xã bến bãi Trành, buôn bản Xuân Hòa, xóm Xuân Bình, làng Hóa Quỳ, xóm Xuân Quỳ, Xã yên Lễ, Xã cat Vân, Xã mèo Tân, làng mạc Tân Bình, xã Bình Lương, xã Thanh Quân, làng Thanh Xuân, xóm Thanh Hòa, buôn bản Thanh Phong, buôn bản Thanh Lâm, buôn bản Thanh Sơn, xóm Thượng Ninh.

23. Thị xã Như Thanh bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại huyện Như Thanh

Huyện Như Thanh có 17 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 16 xã: thị trấn Bến Sung, xóm Cán Khê, xã Xuân Du, xóm Xuân Thọ, làng Phượng Nghi, buôn bản Mậu Lâm, buôn bản Xuân Khang, làng Phú Nhuận, buôn bản Hải Long, thôn Hải Vân, buôn bản Xuân Thái, xã Xuân Phúc, Xã im Thọ, Xã yên Lạc, làng mạc Phúc Đường, xóm Thanh Tân, thôn Thanh Kỳ.

24. Thị trấn Nông Cống gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Nông Cống

Huyện Nông Cống bao gồm 32 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 31 xã: thị trấn Nông Cống, buôn bản Tân Phúc, làng mạc Tân Thọ, làng Hoàng Sơn, xã Tân Khang, làng Hoàng Giang, làng Trung Chính, làng mạc Trung Ý, buôn bản Trung Thành, xóm Tế Tân, xóm Tế Thắng, xã Tế Lợi, làng Tế Nông, thôn Minh Nghĩa, thôn Minh Khôi, làng Vạn Hòa, xóm Trường Trung, làng Vạn Thắng, thôn Trường Giang, buôn bản Vạn Thiện, buôn bản Thăng Long, làng mạc Trường Minh, thôn Trường Sơn, làng Thăng Bình, xóm Công Liêm, làng Tượng Văn, xã Thăng Thọ, làng mạc Tượng Lĩnh, buôn bản Tượng Sơn, xã Công Chính, làng mạc Công Bình, Xã yên ổn Mỹ.

25. Thị xã Đông Sơn tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Đông Sơn

Huyện Đông Sơn tất cả 15 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 14 xã: thị xã Rừng Thông, xóm Đông Hoàng, buôn bản Đông Ninh, làng Đông Khê, xóm Đông Hòa, làng Đông Yên, buôn bản Đông Minh, làng Đông Thanh, thôn Đông Tiến, xóm Đông Anh, xã Đông Thịnh, thôn Đông Văn, xã Đông Phú, xóm Đông Nam, xã Đông Quang.

26. Thị xã Quảng Xương tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị trấn Quảng Xương

Huyện Quảng Xương bao gồm 30 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 29 xã: thị trấn Quảng Xương, làng mạc Quảng Tân, xóm Quảng Trạch, thôn Quảng Phong, buôn bản Quảng Đức, làng mạc Quảng Định, làng mạc Quảng Nhân, xã Quảng Ninh, làng mạc Quảng Bình, xã Quảng Hợp, xã Quảng Văn, thôn Quảng Long, xã Quảng Yên, làng Quảng Hòa, buôn bản Quảng Lĩnh, xóm Quảng Khê, thôn Quảng Trung, xã Quảng Chính, thôn Quảng Ngọc, xã Quảng Trường, xã Quảng Phúc, thôn Quảng Vọng, buôn bản Quảng Giao, thôn Quảng Hải, thôn Quảng Lưu, thôn Quảng Lộc, xóm Quảng Lợi, làng Quảng Nham, làng Quảng Thạch, xã Quảng Thái.

27. Huyện Tĩnh Gia có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị xã Tĩnh Gia

Huyện Tĩnh Gia gồm 34 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 33 xã: thị trấn Tĩnh Gia, làng mạc Hải Châu, thôn Thanh Thủy, làng mạc Thanh Sơn, thôn Triêu Dương, buôn bản Hải Ninh, làng mạc Anh Sơn, xóm Ngọc Lĩnh, xã Hải An, làng mạc Hùng Sơn, Xã các Sơn, xã Tân Dân, thôn Hải Lĩnh, thôn Định Hải, thôn Phú Sơn, buôn bản Ninh Hải, buôn bản Nguyên Bình, xóm Hải Nhân, làng Hải Hòa, xóm Bình Minh, xóm Hải Thanh, thôn Phú Lâm, xóm Xuân Lâm, xóm Trúc Lâm, làng Hải Bình, xã Tân Trường, buôn bản Tùng Lâm, buôn bản Tĩnh Hải, xã Mai Lâm, thôn Trường Lâm, làng Hải Yến, làng Hải Thượng, làng Nghi Sơn, làng mạc Hải Hà.