●Ngâm vi phẫu nội địa Javel/ nửa tiếng đến khimẫu trắng. Nếu sau nửa tiếng chưa trắng thì chũm nước Javel khác rồi tiếp tụcngâm.

Bạn đang xem: Thực hành thực vật dược


●Màu hồng hay màu hồng tím khi vách tế bào bằngcellulose ( tế bào biểu bì, tế bào mềm, mô dày và libe)
●Màu xanh nước biển, greed color rêu hay màu vàngchanh khi vách tế bào tẩm chất gỗ (mô cứng, gỗ) hay chất bần (bần, tầng tẩmsuberin và tầng suberoid).

Xem thêm: Đánh Giá Sony Xperia Xz Premium, Có Tốt Không


●Tế bào vách: Nhuộm có màu hồng thì vẽ một nét(nét đơn). Nhuộm màu xanh da trời thì vẽ nét đôi (2 nét ngay gần hay xa nhau chừng là phụ thuộc vào độđày của vách tế bào).
●Các hình vẽ chi tiết phải chú thích tương đối đầy đủ têncủa mô hay đồ dùng thể. Ví dụ: Mô mượt đạo, tế bào dày góc ...
*

*

*

*

*

*
Thể cứng (Lá trà)
*
Lỗ khí
*
Lông che chở đa bào (Húng chanh)
*
Tế bào tế bào cứng (Cuống lá hậu phát)
*
Sợi tế bào cứng (Cuống lá hậu phát)
*
Lỗ khí (Lá náng chú ý ngang)
*
Mô dày tròn (Lá thông thiên)
*
Mô dày tròn

*
Cuống lá trà
*
Mô mượt giậu (Lá thông thiên)
*
Tế bào lỗ khí, phòng bên dưới lỗ khí
*
Lông nhiều bào, lông tiết
*
Mô mượt giậu, mô mượt khuyết(xốp) - Lá thông thiên
*
Mô dày
*
Lỗ vỏ
*
Bần