… và … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him and … (ask) him to come in c.My cousin and I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) … … (not / watch) it He … (fall) asleep and … (snore) loudly I … (turn) the television off và just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) khổng lồ bed and … (read) a book when suddenly I … (hear) … ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Dick ……… (start)…

Đang xem: từ bỏ luận giờ anh là gì

Bạn vẫn xem: từ bỏ luận tiếng anh là gì

Bạn đã xem: trường đoản cú luận giờ anh là gì


Bạn đang xem: Tự luận tiếng anh là gì

*

*

*

Xem thêm: Kỳ Hân Đoạt Giải 'Người Mẫu Trẻ Châu Á 2014', Siêu Mẫu Vàng Châu Á 2014

… this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B…


*

… Huyen walks lớn school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always strong boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He lớn school late A goes never B never…


*

… very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A… … 33 After he (finish) breakfast he (sit) down to write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE … myself so much >> truy vấn http://tuyensinh247.com nhằm học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 10 ĐÁP ÁN Exercise 1: are – reach comes came – had left has never flown have just decided … two famous novels >> truy vấn http://tuyensinh247.com nhằm học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh xuất sắc nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husband was in the army,…

… muối bột khan? Đáp án: % Mg = 87,2%; % Al = 12,8% nHNO3 = 0,49 mol mmuối = 28,301 (g) bài xích 24: Một kim nhiều loại M hóa trị nhúng vào lít dd FeSO4 có trọng lượng tăng lên 16 gam trường hợp nhúng kim các loại vào lít dd … 210 ml dd Na2SO4 0,5 M vào dd D dd sau phản nghịch ứng dư Na2SO4 xác định tên kim loại kiềm Đáp án: a) Vdd = 250 ml; mmuối = 23,75 (g) b) A: Na, B: K bài xích 7: Một tất cả hổn hợp X có kim loại kiềm A, B ở trong … điều kiện Đáp án: a) % mãng cầu = 17,29%, % Al = 40,6%, % sắt = 42,11% b) Kim một số loại team 2: Mg bài 29: A nhiều loại đúng theo kim Ba, Mg, Al dùng những kĩ thuật chân ko + TN1: rước m gam A (dạng bột) cho vào nước… … 21) I .my keys, so I can”t xuất hiện that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nina .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for … (plant) 41 Be quiet, I khổng lồ concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)… … bài xích tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the … today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English và French in Canada bài bác tập số 3: At nine o”clock yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we … tonight, I A will finish B have finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng bài bác tập số 1:The simple present và the present continuous Put the verbs in brackets into the simple…

… what I am trying khổng lồ say? What does this expression mean? Thì tiếp nối Cách cần sử dụng Thì tiếp nối (The present continuous) đặc biệt giờ Anh dùng liên tiếp để biểu đạt : vấn đề xảy thời gian … IV Procedure: • • • • • • • • • • • • • Thì don biện pháp dùng Thì đơn (The simple present) đặc biệt giờ đồng hồ Anh dùng tiếp tục để miêu tả : thói quen ngày: They drive to lớn … Argentina? Anh cho Argentina chưa? I think I have seen that movie before Tôi nghĩ về trước xem phim Has he ever talked lớn you about the problem? Anh bao gồm nói với anh sự việc chưa? I”ve never met Jim và Sally… Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu mới đăng chế tác cv xin việc cunghocvui search kiếm giao thương nhà đất xuất sắc tin học tập Documento Dokument nắm tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ đánh nhau cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau